คอร์ดเพลง เรฟูจี คาราบาว

  
Text   
คอร์ดเพลง เรฟูจี คาราบาว

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : G,Am,Bm,C,D,Em


INTRO | Em | Em |

Em 
เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้าเรือ
G 
ลําน้อย
D 
ล่อง.. 
 
 
Em 
ไป
Am 
ลอยล่องไป ล่องไป ถอยไป ถอย
D 
ห่าง.. 
 
 
Em 
ดิน
Em 
ดิน.. 
 
แผ่นดินถิ่นฐานตัวเ
D 
อง
G 
โดนละเลงสงค
A 
รามเสียจนสิ้นแ
D 
ผ่น.. 
 
 
Em 
ดิน

INTRO | Em | Em |

Em 
เวิ้งฟ้ากว้างทางฝันชี
G 
วันนั้น
D 
มืด.. 
 
 
Em 
มน
Em 
ทนทุกข์ ทนทุกข์ ทนสู้ทนสู้
D 
ต่อ.. 
 
 
Em 
ไป
Em 
ไกล.. 
 
ห่างไกลสุดสาย
D 
ตา
G 
ลอยล่องในนา
A 
วาถึงคราไร้แ
D 
ผ่น.. 
 
 
Em 
ดิน

INTRO | Em | Em | Em | Em |

C 
ดินถิ่นเดิมลุกร้อนดั่งไฟแผดเผา
D 
ฟืนสุมเตาเจ้าคงเจ้าเ
G 
คยยัดใส่
D 
เตา

 
C 
ราวผู้คนบนพื้นดินเดิม 
 
ปากหมอง
D 
ไยไม่มองไม่เคยเหลียวแ
G 
ลเห็นแก่
D 
ตัว
C 
กิน.. 
 
มีเหลือเผื่อแผ่
Em 
กันวันนั้น
Am 
วันนี้ 
 
 
D 
คงไม่ต้องล่
Em 
องเรือ
D 
 
C 
 
Am 
 
Bm 

C 
เกลือจิ้มเกลือ 
 
เหลือเพียง
Em 
เรือล่องมา
Am 
มาเข้ามา 
 
เข้า
D 
มา 
 
เร
Em 
ฟูจี

INSTRU | Em | Bm | Am | Em |
INSTRU | Em | Em | C B | Em | Am B | Em |
INSTRU | C B B C | Em | Em | Em |

Em 
เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้าเรือ
G 
ลําน้อยล่
D 
อง.. 
 
 
Em 
มา
Am 
มาล่องมาเข้ามาเข้ามาหาแ
D 
ผ่น.. 
 
 
Em 
ดิน
Em 
ดิน.. 
 
ถิ่นนี้มีนํ้า
D 
ตา
G 
มีเหลือวันเว
A 
ลาถ้ามาเพื่อ
D 
ดับ.. 
 
 
Em 
ไฟ
 
D 
ผด.. 
 
 
C 
เผา..
D 
ฟืนสุมเตาเจ้าคงเจ้าเคย
G 
ยัดใส่เ
D 
ตา

 
C 
ราวผู้คนบนพื้นดินเดิม 
 
ปากหมอง
D 
ไยไม่มองไม่เคยเหลียวแ
G 
ลเห็นแก่
D 
ตัว
C 
กิน.. 
 
มีเหลือเผื่อแผ่
Em 
กันวันนั้น
Am 
วันนี้ 
 
 
D 
คงไม่ต้องล่
Em 
องเรือ
D 
 
C 
 
Am 
 
Bm 

C 
เกลือจิ้มเกลือ 
 
เหลือเพียง
Em 
เรือล่องมา
Am 
มาเข้ามา 
 
เข้า
D 
มา 
 
เร
Em 
ฟูจี

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เรฟูจี


เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้าเรือลําน้อยล่อง.. ไป
ลอยล่องไป ล่องไป ถอยไป ถอยห่าง.. ดิน
ดิน.. แผ่นดินถิ่นฐานตัวเอง
โดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นแผ่น.. ดิน

( ดนตรี )

เวิ้งฟ้ากว้างทางฝันชีวันนั้นมืด.. มน
ทนทุกข์ ทนทุกข์ ทนสู้ทนสู้ต่อ.. ไป
ไกล.. ห่างไกลสุดสายตา
ลอยล่องในนาวาถึงคราไร้แผ่น.. ดิน

( ดนตรี )

ดินถิ่นเดิมลุกร้อนดั่งไฟแผดเผา
ฟืนสุมเตาเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เตา

คราวผู้คนบนพื้นดินเดิม ปากหมอง
ไยไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัว
กิน.. มีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้น
วันนี้ คงไม่ต้องล่องเรือ

เกลือจิ้มเกลือ เหลือเพียงเรือล่องมา
มาเข้ามา เข้ามา เรฟูจี

( ดนตรี )

เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้าเรือลําน้อยล่อง.. มา
มาล่องมาเข้ามาเข้ามาหาแผ่น.. ดิน
ดิน.. ถิ่นนี้มีนํ้าตา
มีเหลือวันเวลาถ้ามาเพื่อดับ.. ไฟ
แผด.. เผา..
ฟืนสุมเตาเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เตา

คราวผู้คนบนพื้นดินเดิม ปากหมอง
ไยไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัว
กิน.. มีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้น
วันนี้ คงไม่ต้องล่องเรือ

เกลือจิ้มเกลือ เหลือเพียงเรือล่องมา
มาเข้ามา เข้ามา เรฟูจี

มิวสิควิดีโอ เรฟูจี คาราบาว

เพลง : เรฟูจี
ศิลปิน : คาราบาว
เรียบเรียง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend