หน้าแรก » เบลล์ นิภาดา » คอร์ดเพลง ใจความบ่สำคัญ – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ใจความบ่สำคัญ – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง : ใจความบ่สำคัญ เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ใจความบ่สำคัญ - เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์

คอร์ดทั้งหมด : Em,D,C,G,Bm,Am


Tune to Eb
INTRO | Em D | C G |
INTRO | C Bm | C D | D |

 
เฮา
Em 
เลิกกันเด้อ 
 
ปก่อนเด้อ
 
นี่สิเ
ป็นข้อความสุดท้
าย
D/F# 
 
พอสิ
Em 
ฮู้อยู่ว่าบ่มี
ผลต่อใจอ้าย
 
เอาง่
ายๆ 
 
คืออ้ายบ่ทันได้อ่
าน
 
แต่
ถ้าหาก 
 
ได้
ยินเพลงนี้
 
เปิด
Bm 
เบิ่งแชทที่อ้ายเสีย
Em 
งส้นไว้นั้น
มีใจความว่าบ่สำคัญ 
 
แต่บ่ได้บอ
กฮัก

 
สิได้
Am 
สมกับที่อ้ายบอกเขา
 
ว่า
Bm 
เฮาเป็นแค่คนฮู้จัก
 
เอาเว
ลาตามหาไปพาเขามาฮัก
 
กันให้
สม..ใจอ้าย

 
ปล่อยให้เ
รื่องของเฮา 
 
มันเป็น
แค่เรื่องเก่า
 
ที่มีใ
Em 
จความเน่าๆ 
 
ว่า
บ่สำคัญ
ทักไปบอกเลิก 
 
อ้ายยัง
บ่เปิดอ่าน
 
บิ๊ดคำ
D/F# 
สิเว้าให้เข้า
Em 
ใจ
 
น้
องกะลูกมี
พ่อมีแม่
Bm 
คือจั่งกันกับผู้ส
Em 
าวใหม่อ้าย
 
สิไห้ต้
อมน้ำตาแต่ใ
ส 
 
มาให้นำค
Em 
นบ่ฮักกัน
 
อ้ยย…

Em 
  เมื่อความบ่ฮักมาแล่นตุ้มฮ้ายกว่าจูดไฟสุม
  ดับลงแล้วเป็นแป้วใหญ่ 
 
คั่นแม่นใจน้องเป็นไฟ
Em 
  ความฮักหลายเป็นเชื้อ 
 
ชายคนมอ
ด..ผัดอ่วยหนี
Em 
  สิแล่นหาหม่องลี้ 
 
กะปานมีสุ่มมางุมจิต
  เจ้าผู้เดียวคือชีวิต 
 
บั
Em 
ดบ่ซา..
 
  น้อกันจ้อย.
.. 
 
เอ้ย.
.. 
 
อ้ายเอ๋ย..

INSTRU | Em D | C G | Em D | C D |
INSTRU | Em D | C G | Em D | C D |

 
สิได้
Am 
สมกับที่อ้ายบอกเขา
 
ว่า
Bm 
เฮาเป็นแค่คนฮู้จัก
 
เอาเว
ลาตามหาไปพาเขามาฮัก
 
กันให้
สม..ใจอ้าย

 
ปล่อยให้เ
รื่องของเฮา 
 
มันเป็น
แค่เรื่องเก่า
 
ที่มีใ
Em 
จความเน่าๆ 
 
ว่า
บ่สำคัญ
ทักไปบอกเลิก 
 
อ้ายยัง
บ่เปิดอ่าน
 
บิ๊ดคำ
D/F# 
สิเว้าให้เข้า
Em 
ใจ
 
น้
องกะลูกมี
พ่อมีแม่
Bm 
คือจั่งกันกับผู้ส
Em 
าวใหม่อ้าย
 
สิไห้ต้
อมน้ำตาแต่ใ

 
ปล่อยให้เ
Em 
รื่องของเฮา 
 
มันเป็น
แค่เรื่องเก่า
 
ที่มีใ
Bm 
จความเน่าๆ 
 
ว่าบ่สำคัญ
Am 
ทักไปบอกเลิก 
 
อ้ายยัง
บ่เปิดอ่าน
 
บิ๊ดคำ
D/F# 
สิเว้าให้เข้า
Em 
ใจ
 
น้
องกะลูกมี
พ่อมีแม่
Bm 
คือจั่งกันกับผู้ส
Em 
าวใหม่อ้าย
 
สิไห้ต้
อมน้ำตาแต่ใ
 
มาให้นำค
Em 
นบ่ฮั
กกัน
 
Bm 

 
จักสิไห้
Am 
ต้อมน้ำตาแต่
ใส.. 
 
มาให้นำคนบ่ฮักกัน

OUTRO | Em D | C G |
OUTRO | Em D | C | D | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจความบ่สำคัญ


เฮาเลิกกันเด้อ ไปก่อนเด้อ
นี่สิเป็นข้อความสุดท้าย
พอสิฮู้อยู่ว่าบ่มีผลต่อใจอ้าย
เอาง่ายๆ คืออ้ายบ่ทันได้อ่าน
แต่ถ้าหาก ได้ยินเพลงนี้
เปิดเบิ่งแชทที่อ้ายเสียงส้นไว้นั้น
มีใจความว่าบ่สำคัญ แต่บ่ได้บอกฮัก

สิได้สมกับที่อ้ายบอกเขา
ว่าเฮาเป็นแค่คนฮู้จัก
เอาเวลาตามหาไปพาเขามาฮัก
กันให้สม..ใจอ้าย

ปล่อยให้เรื่องของเฮา มันเป็นแค่เรื่องเก่า
ที่มีใจความเน่าๆ ว่าบ่สำคัญ
ทักไปบอกเลิก อ้ายยังบ่เปิดอ่าน
เบิ๊ดคำสิเว้าให้เข้าใจ
น้องกะลูกมีพ่อมีแม่
คือจั่งกันกับผู้สาวใหม่อ้าย
สิไห้ต้อมน้ำตาแต่ใส มาให้นำคนบ่ฮักกัน
โอ้ยย…

เมื่อความบ่ฮักมาแล่นต้ม
ฮ้ายกว่าจูดไฟสุม ดับลงแล้วเป็นแป้วใหญ่
คั่นแม่นใจน้องเป็นไฟ ความฮักหลายเป็นเชื้อ
ชายคนมอด ผัดอ่วยหนี
สิแล่นหาหม่องลี้ กะปานมีสุ่มมางุมจิต
เจ้าผู้เดียวคือชีวิต บัดบ่ซา..
น้อกันจ้อย..เอ้ย…อ้ายเอ๋ย..

ดนตรี

สิได้สมกับที่อ้ายบอกเขา
ว่าเฮาเป็นแค่คนรู้จัก
เอาเวลาตามหาไปพาเขามาฮัก
กันให้สม..ใจอ้าย

ปล่อยให้เรื่องของเฮา มันเป็นแค่เรื่องเก่า
ที่มีใจความเน่าๆ ว่าบ่สำคัญ
ทักไปบอกเลิก อ้ายยังบ่เปิดอ่าน
เบิ๊ดคำสิเว้าให้เข้าใจ
น้องกะลูกมีพ่อมีแม่
คือจั่งกันกับผู้สาวใหม่อ้าย
สิไห้ต้อมน้ำตาแต่ใส

ปล่อยให้เรื่องของเฮา มันเป็นแค่เรื่องเก่า
ที่มีใจความเน่าๆ ว่าบ่สำคัญ
ทักไปบอกเลิก อ้ายยังบ่เปิดอ่าน
เบิ๊ดคำสิเว้าให้เข้าใจ
น้องกะลูกมีพ่อมีแม่
คือจั่งกันกับผู้สาวใหม่อ้าย
สิไห้ต้อมน้ำตาแต่ใส มาให้นำคนบ่ฮักกัน

จักสิไห้ต้อมน้ำตาแต่ใส.. มาให้นำคนบ่ฮักกัน

มิวสิควิดีโอ ใจความบ่สำคัญ เบลล์ นิภาดา

เพลง ใจความบ่สำคัญ
ศิลปิน เบลล์ นิภาดา
เรียบเรียง ยศดนัย ภู่ทอง

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา