คอร์ดเพลง บ่มีภูมิต้านเธอ เบลล์ นิภาดา

  
Text   


Tune to Eb

 
มีแต่ภูมิต้า
C 
นทาน 
 
แต่
G 
ฉันบ่มีภูมิต้า
C 
นเธอ 
 
 
G 
 
จนเก็บไปฝันละเ
F 
มอ.. 
 
ฮู
G 
ฮูว์..

 
อาก
C 
าศทำให้รู้สึกเหงา
 
ทำให้รู้สึกห
G 
นาว 
 
เหมือนคนเป็นไข้
 
ส่วนเ
C 
ธอทำให้รู้สึกรัก
 
ทำให้ฉันอยากทัก ไปเป็นเจ้าของใ
G 

 
เพียง
C 
พบสบตาเธอวันนั้น
 
ก็ทำให้ใจ
Em 
ฉันนั้นคิดไปไกล
 
เธอ
C 
ทำให้กระวนกระวาย
 
จนจะเป็นบ้าตาย เป็นฮ้ายอี
G 
หลี

Am 
  ความฮักสาย
Em 
พันธุ์ใหม่
 
  วิ่งเข้าก
F 
ลางหัวใจดวง
C 
นี้
Bm 
G 
Am 
  ยาหมอรัก
Em 
ษาบ่ได้ 
 
นอกจากอ้
F 
ายคนดี
 
  สีมาเป็นแฟนถ่อ
G 
นั้น

 
มีแต่ภูมิต้านท
C 
าน 
 
แต่ฉันบ่มีภูมิต้าน
Am 
เธอ
 
จนเก็บไปฝันละเ
F 
มอ 
 
ว่าเฮาได้เป็นแฟ
G 
นกัน
 
อาการของคนแอบ
C 
ฮัก 
 
เริ่มต้นที่กลางใจ
Am 
ฉัน
 
หัวใจเริ่ม
F 
สั่น 
 
ต้านทานความหล่อบ่ไ
G 
หว

 
มีแต่ภูมิต้านท
C 
าน 
 
แต่ฉันบ่มีภูมิต้าน
Am 
เธอ
 
ก็เธอน่ารักเกินเ
F 
บอร์ 
 
โอ้ยเธอฉันใจละล
G 
าย
 
อยากถามจริง
C 
จัง 
 
ว่าฉันยังพอมีสิทธิ์ไ
Am 
หม
 
ให้ฉันจีบเธอก็ไ
F 
ด้ 
 
บอกจากใ
G 
จ..
 
ต้านเธอไม่ไหวจริงๆ  
C 

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F G | G |

Am 
  ความฮักสาย
Em 
พันธุ์ใหม่
 
  วิ่งเข้าก
F 
ลางหัวใจดวง
C 
นี้
Bm 
G 
Am 
  ยาหมอรัก
Em 
ษาบ่ได้ 
 
นอกจากอ้
F 
ายคนดี
 
  สีมาเป็นแฟนถ่อ
G 
นั้น

 
มีแต่ภูมิต้านท
C 
าน 
 
แต่ฉันบ่มีภูมิต้าน
Am 
เธอ
 
จนเก็บไปฝันละเ
F 
มอ 
 
ว่าเฮาได้เป็นแฟ
G 
นกัน
 
อาการของคนแอบ
C 
ฮัก 
 
เริ่มต้นที่กลางใจ
Am 
ฉัน
 
หัวใจเริ่ม
F 
สั่น 
 
ต้านทานความหล่อบ่ไ
G 
หว

 
มีแต่ภูมิต้านท
C 
าน 
 
แต่ฉันบ่มีภูมิต้าน
Am 
เธอ
 
ก็เธอน่ารักเกินเ
F 
บอร์ 
 
โอ้ยเธอฉันใจละล
G 
าย
 
อยากถามจริง
C 
จัง 
 
ว่าฉันยังพอมีสิทธิ์ไ
Am 
หม
 
ให้ฉันจีบเธอก็ไ
F 
ด้ 
 
บอกจากใ
G 
จ..
 
ต้านเธอไม่ไหวจริงๆ  
C 

 
มีแต่ภูมิต้านท
C 
าน 
 
แต่ฉันบ่มีภูมิต้าน
Am 
เธอ
 
จนเก็บไปฝันละเ
F 
มอ 
 
ว่าเฮาได้เป็นแฟ
G 
นกัน
 
อาการของคนแอบ
C 
ฮัก 
 
เริ่มต้นที่กลางใจ
Am 
ฉัน
 
หัวใจเริ่ม
F 
สั่น 
 
ต้านทานความหล่อบ่ไ
G 
หว

 
มีแต่ภูมิต้านท
C 
าน 
 
แต่ฉันบ่มีภูมิต้าน
Am 
เธอ
 
ก็เธอน่ารักเกินเ
F 
บอร์ 
 
โอ้ยเธอฉันใจละล
G 
าย
 
อยากถามจริง
C 
จัง 
 
ว่าฉันยังพอมีสิทธิ์ไ
Am 
หม
 
ให้ฉันจีบเธอก็ไ
F 
ด้ 
 
บอกจากใ
G 
จ..
 
ต้านเธอไม่ไหวจริงๆ  
C 

 
ให้ฉันจีบเธอก็ไ
F 
ด้ 
 
บอกจากใ
G 
จ..
 
ว่าชอบเธอจ
C 
ริงๆ


มีแต่ภูมิต้านทาน แต่ฉันบ่มีภูมิต้านเธอ
จนเก็บไปฝันละเมอ ฮูฮูว์..

อากาศทำให้รู้สึกเหงา
ทำให้รู้สึกหนาว เหมือนคนเป็นไข้
ส่วนเธอทำให้รู้สึกรัก
ทำให้ฉันอยากทัก ไปเป็นเจ้าของใจ

เพียงพบสบตาเธอวันนั้น
ก็ทำให้ใจฉันนั้นคิดไปไกล
เธอทำให้กระวนกระวาย
จนจะเป็นบ้าตาย เป็นฮ้ายอีหลี

ความฮักสายพันธุ์ใหม่ วิ่งเข้ากลางหัวใจดวงนี้
ยาหมอรักษาบ่ได้ นอกจากอ้ายคนดี
สีมาเป็นแฟนถ่อนั้น

มีแต่ภูมิต้านทาน แต่ฉันบ่มีภูมิต้านเธอ
จนเก็บไปฝันละเมอ ว่าเฮาได้เป็นแฟนกัน
อาการของคนแอบฮัก เริ่มต้นที่กลางใจฉัน
หัวใจเริ่มสั่น ต้านทานความหล่อบ่ไหว

มีแต่ภูมิต้านทาน แต่ฉันบ่มีภูมิต้านเธอ
ก็เธอน่ารักเกินเบอร์ โอ้ยเธอฉันใจละลาย
อยากถามจริงจัง ว่าฉันยังพอมีสิทธิ์ไหม
ให้ฉันจีบเธอก็ได้ บอกจากใจ..
ต้านเธอไม่ไหวจริงๆ

ดนตรี

ความฮักสายพันธุ์ใหม่ วิ่งเข้ากลางหัวใจดวงนี้
ยาหมอรักษาบ่ได้ นอกจากอ้ายคนดี
สิมาเป็นแฟนถ่อนั้น

มีแต่ภูมิต้านทาน แต่ฉันบ่มีภูมิต้านเธอ
จนเก็บไปฝันละเมอ ว่าเฮาได้เป็นแฟนกัน
อาการของคนแอบฮัก เริ่มต้นที่กลางใจฉัน
หัวใจเริ่มสั่น ต้านทานความหล่อบ่ไหว

มีแต่ภูมิต้านทาน แม้ฉันบ่มีภูมิต้านเธอ
ก็เธอน่ารักเกินเบอร์ โอ้ยเธอฉันใจละลาย
อยากถามจริงจัง ว่าฉันยังพอมีสิทธิ์ไหม
ให้ฉันจีบเธอก็ได้ บอกจากใจ..
ต้านเธอไม่ไหวจริงๆ

มีแต่ภูมิต้านทาน แต่ฉันบ่มีภูมิต้านเธอ
จนเก็บไปฝันละเมอ ว่าเฮาได้เป็นแฟนกัน
อาการของคนแอบฮัก เริ่มต้นที่กลางใจฉัน
หัวใจเริ่มสั่น ต้านทานความหล่อบ่ไหว

มีแต่ภูมิต้านทาน แต่ฉันบ่มีภูมิต้านเธอ
ก็เธอน่ารักเกินเบอร์ โอ้ยเธอฉันใจละลาย
อยากถามจริงจัง ว่าฉันยังพอมีสิทธิ์ไหม
ให้ฉันจีบเธอก็ได้ บอกจากใจ..
ต้านเธอไม่ไหวจริงๆ

ให้ฉันจีบเธอก็ได้ บอกจากใจ..
ว่าชอบเธอจริงๆ

มิวสิควิดีโอ บ่มีภูมิต้านเธอ เบลล์ นิภาดา

เพลง : บ่มีภูมิต้านเธอ
ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend