คอร์ดเพลง ม้าง – เบลล์ นิภาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ม้าง เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ม้าง - เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา

เนื้อร้อง/ทำนอง : เท่ห์ พอใจ

คอร์ดทั้งหมด : Em,D,C,G,D/F#


Capo #1
INTRO | Em D | C G | Em D | C | D |
INTRO | Em D | C G | Em D | C | D |

Em 
คิดดีแล้ว
D 
บ่อ้าย 
 
คิดห
C 
ลายคักแล้วแม่
G 
นบ่
Em 
สิถิ่มน้องไว้ให้เ
D 
ป็นคนรอบ่คิดสิ
C 
ง้อสิแคร์กั
G 
นแน่
 
อ้าย
Em 
เลือกเอาคนที่พึ่งเข้า
D 
มาบ่ได้โดนปานใด๋
 
แล้วผลักไ
C 
สให้น้องไปเป็นค
G 
นแพ้
 
อ้ายสิ
Em 
หนีกันไปง่ายๆ 
 
บ่สนว่าน้
D 
องสิเป็นจังใด๋
 
เผยสั
C 
นดานหลายใจ 
 
อย่าคิดว่า
D 
มันสิจบง่ายๆ

 
มาเฮ็ดกันไ
Em 
ว้จนว่าเจ็บเกือบต
D 
าย
 
ส่างคิดได้น้ออ้
C 
ายว่ามันสิจบ
G 
ซื่อๆ 
 
 
D/F# 
 
ที่
Em 
บ่ตามตื๊อกะคือให้อ้
D 
ายมีความสุข
 
ก่อนอ้ายสิไ
C 
ด้ทุกข์ 
 
แบบบ่เคย.
D 
..เจอ..

 
สินำไปม้
G 
างเส้นทางความ
D 
ฮักของเธอ
 
ให้อ้ายได้เ
C 
จอแต่ความปว
G 
ดใจ 
 
 
D/F# 
 
ถืกเข้า
Em 
สวมเขาไว้แล้วหลอยไป
D 
มีผู้ใหม่
 
ให้อ้ายฮ้องใ
C 
ห้ฟูมฟายฮ้ายกว่าห
G 
มา 
 
 
D/F# 
 
ขอให้
Em 
ฮักของอ้ายสุดท้
D 
ายมีแต่น้ำตา
 
ให้บ่มีไผหั
C 
วซา.. 
 
ให้บ่
D 
มีค่า.. 
 
เป็นหมาหั
G 
วเน่า

INSTRU | Em D | C G | Em D | C | D |
INSTRU | Em D | C G | Em D | C | D |

 
มาเฮ็ดกันไ
Em 
ว้จนว่าเจ็บเกือบต
D 
าย
 
ส่างคิดได้น้ออ้
C 
ายว่ามันสิจบ
G 
ซื่อๆ 
 
 
D/F# 
 
ที่
Em 
บ่ตามตื๊อกะคือให้อ้
D 
ายมีความสุข
 
ก่อนอ้ายสิไ
C 
ด้ทุกข์ 
 
แบบบ่เคย.
D 
..เจอ..

 
สินำไปม้
G 
างเส้นทางความ
D 
ฮักของเธอ
 
ให้อ้ายได้เ
C 
จอแต่ความปว
G 
ดใจ 
 
 
D/F# 
 
ถืกเข้า
Em 
สวมเขาไว้แล้วหลอยไป
D 
มีผู้ใหม่
 
ให้อ้ายฮ้องใ
C 
ห้ฟูมฟายฮ้ายกว่าห
G 
มา 
 
 
D/F# 
 
ขอให้
Em 
ฮักของอ้ายสุดท้
D 
ายมีแต่น้ำตา
 
ให้บ่มีไผหั
C 
วซา.. 
 
ให้บ่
D 
มีค่า..

 
สินำไปม้
G 
างเส้นทางความ
D 
ฮักของเธอ
 
ให้อ้ายได้เ
C 
จอแต่ความปว
G 
ดใจ 
 
 
D/F# 
 
ถืกเข้า
Em 
สวมเขาไว้แล้วหลอยไป
D 
มีผู้ใหม่
 
ให้อ้ายฮ้องใ
C 
ห้ฟูมฟายฮ้ายกว่าห
G 
มา 
 
 
D/F# 
 
ขอให้
Em 
ฮักของอ้ายสุดท้
D 
ายมีแต่น้ำตา
 
ให้บ่มีไผหั
C 
วซา.. 
 
ให้บ่
D 
มีค่า.. 
 
เป็นหมาหัวเน่า

OUTRO | Em D | C G | Em D | C | D | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ม้าง


คิดดีแล้วบ่อ้าย คิดหลายคักแล้วแม่นบ่
สิถิ่มน้องไว้ให้เป็นคนรอบ่คิดสิง้อสิแคร์กันแน่
อ้ายเลือกเอาคนที่พึ่งเข้ามาบ่ได้โดนปานใด๋
แล้วผลักไสให้น้องไปเป็นคนแพ้
อ้ายสิหนีกันไปง่ายๆ บ่สนว่าน้องสิเป็นจังใด๋
เผยสันดานหลายใจ อย่าคิดว่ามันสิจบง่ายๆ

มาเฮ็ดกันไว้จนว่าเจ็บเกือบตาย
ส่างคิดได้น้ออ้ายว่ามันสิจบซื่อๆ
ที่บ่ตามตื๊อกะคือให้อ้ายมีความสุข
ก่อนอ้ายสิได้ทุกข์ แบบบ่เคย..เจอ

สินำไปม้างเส้นทางความฮักของเธอ
ให้อ้ายได้เจอแต่ความปวดใจ
ถืกเข้าสวมเขาไว้แล้วหลอยไปมีผู้ใหม่
ให้อ้ายฮ้องให้ฟูมฟายฮ้ายกว่าหมา
ขอให้ฮักของอ้ายสุดท้ายมีแต่น้ำตา
ให้บ่มีไผหัวซา ให้บ่มีค่า เป็นหมาหัวเน่า

ดนตรี

มาเฮ็ดกันไว้จนว่าเจ็บเกือบตาย
ส่างคิดได้น้ออ้ายว่ามันสิจบซื่อๆ
ที่บ่ตามตื๊อกะคือให้อ้ายมีความสุข
ก่อนอ้ายสิได้ทุกข์ แบบบ่เคย..เจอ

สินำไปม้างเส้นทางความฮักของเธอ
ให้อ้ายได้เจอแต่ความปวดใจ
ถืกเข้าสวมเขาไว้แล้วหลอยไปมีผู้ใหม่
ให้อ้ายฮ้องให้ฟูมฟายฮ้ายกว่าหมา
ขอให้ฮักของอ้ายสุดท้ายมีแต่น้ำตา
ให้บ่มีไผหัวซา ให้บ่มีค่า

สินำไปม้างเส้นทางความฮักของเธอ
ให้อ้ายได้เจอแต่ความปวดใจ
ถืกเข้าสวมเขาไว้แล้วหลอยไปมีผู้ใหม่
ให้อ้ายฮ้องให้ฟูมฟายฮ้ายกว่าหมา
ขอให้ฮักของอ้ายสุดท้ายมีแต่น้ำตา
ให้บ่มีไผหัวซา ให้บ่มีค่า เป็นหมาหัวเน่า

มิวสิควิดีโอ ม้าง เบลล์ นิภาดา

เพลง ม้าง
ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา
เรียบเรียง ยศดนัย ภู่ทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend