คอร์ดเพลง บ่แม่นคนมักเหล้า เต้ย อธิบดินทร์

  
Text   


INTRO | D | F#m | Bm | F#m |
INTRO | G Gm | F#m Bm | Em | A |

D 
บ่แม่นคนมักเหล้าดอกแต่
F#m 
ว่ามันเซาบ่ได้
 
มัน
G 
มีแนวเฮ็ด 
 
ให้อ้
A 
ายต้องเป็นจั่งซี้
 
ก็เพ
D 
ราะผู้สาวเก่าอ้าย 
 
มา
F#m 
ยองมาย่ำยี
 
หัวใ
Em 
จน้อยๆ ดวงนี้ ไห้
A 
มุ่นอุ้ยปุ้ย

 
บ่ไ
F#m 
ด้มักจักเทือ 
 
ดอกเ
Bm 
ด้อเหล้า
 
บ่ไ
F#m 
ด้อยากเป็นจักเทือ 
 
ดอก
Bm 
ขี้เมา
 
แต่
G 
ว่ามันมีแนวเฮ็ด 
 
ให้อ้
A 
ายต้องเป็นแบบนี้

 
ที่เ
D 
ป็นขี้เหล้า 
 
กะ
F#m 
ย้อนว่าเคยอกหัก
 
เป็น
Bm 
บ้าบักคัก 
 
เกือบบ่
F#m 
ยังเป็นพุ่นแหล๋ว
 
กินจน
G 
หัวราน้ำ 
 
นอนกับ
F#m 
หมากับแมว
 
บ่มีไ
Em 
ผ๋มาสนใจแหล๋วกะแนว
A 
คนขี้เมา

 
อยากมีไ
D 
ผ๋จักคน 
 
มา
F#m 
ส่อยดามใจ
 
ดู
Bm 
แลยามอ้ายเ
F#m 
มาค้าง
 
สิเ
G 
ป็นเจ้าได้บ่หล้า 
 
บ่
F#m 
หนาอีหล้าคน
Bm 
งาม
 
คั้นเจ้า
Em 
ตกลง 
 
เป็นแฟนอ้
A 
าย
 
อ้ายสัญญาสิเพลาเพ
D 
ลา.. 
 
เหล้า

 
โย่ว.. เคยถ
D 
ามอ้ายบ่เป็นหยังคือมีแต่เมา
 
หรือใ
F#m 
นสายตาเห็นอ้ายเป็นขี้แค่เหล้า
 
เจ็บ
Bm 
ฮู้บ่ว่าลึกๆ 
 
ในใจมันโครตเศร้า
 
บ่
F#m 
มีที่เพิงเลยต้องหันหน้าไปหาเหล้า
 
อ้ายบ่
G 
มักอ้ายบ่มักที่ต้องกินกะย้อนอ้ายเหงา
 
ถ้าแผลใ
F#m 
จอ้ายดีขึ้น 
 
สัญ
Bm 
ญาว่าอ้ายสิเซา
 
คั่น
Em 
แมนอ้ายได้เจ้ามาเคียงข้างแทนความเหงา
 
สิเลิกเศ
A 
ร้า สิเลิกเมา สิเลิกเหล้าตลอดกาล โย่ว โย่ว

INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |

 
บ่ไ
F#m 
ด้มักจักเทือ 
 
ดอกเ
Bm 
ด้อเหล้า
 
บ่ไ
F#m 
ด้อยากเป็นจักเทือ 
 
ดอก
Bm 
ขี้เมา
 
แต่
G 
ว่ามันมีแนวเฮ็ด 
 
ให้อ้
A 
ายต้องเป็นแบบนี้
 
โฮโว โฮโว โฮ้วว..
 

 
ที่เ
D 
ป็นขี้เหล้า 
 
กะ
F#m 
ย้อนว่าเคยอกหัก
 
เป็น
Bm 
บ้าบักคัก 
 
เกือบบ่
F#m 
ยังเป็นพุ่นแหล๋ว
 
กินจน
G 
หัวราน้ำ 
 
นอนกับ
F#m 
หมากับแมว
 
บ่มีไ
Em 
ผ๋มาสนใจแหล๋วกะแนว
A 
คนขี้เมา

 
อยากมีไ
D 
ผ๋จักคน 
 
มา
F#m 
ส่อยดามใจ
 
ดู
Bm 
แลยามอ้ายเ
F#m 
มาค้าง
 
สิเ
G 
ป็นเจ้าได้บ่หล้า 
 
บ่
F#m 
หนาอีหล้าคน
Bm 
งาม
 
คั้นเจ้า
Em 
ตกลง 
 
เป็นแฟนอ้
A 
าย
 
อ้ายสัญญาสิเพลาเพ
D 
ลา.. เหล้า..  
D7 

 
สิเ
G 
ป็นเจ้าได้บ่หล้า 
 
บ่
F#m 
หนาอีหล้าคน
Bm 
งาม
 
คั้นเจ้า
Em 
ตกลง 
 
เป็นแฟนอ้
A 
าย
 
อ้ายสัญญาสิเซ
D 
าเเหล้า..


บ่แม่นคนมักเหล้าดอกแต่ว่ามันเซาบ่ได้
มันมีแนวเฮ็ด ให้อ้ายต้องเป็นจั่งซี้
ก็เพราะผู้สาวเก่าอ้ายมายองมาย่ำยี
หัวใจน้อยๆ ดวงนี้ ไห้มุ่นอุ้ยปุ้ย

บ่ได้มักจักเทือ ดอกเด้อเหล้า
บ่ได้อยากเป็นจักเทือ ดอกขี้เมา
แต่ว่ามันมีแนวเฮ็ด ให้อ้ายต้องเป็นแบบนี้

ที่เป็นขี้เหล้า กะย้อนว่าเคยอกหัก
เป็นบ้าบักคัก เกือบบ่ยังเป็นพุ่นแหล๋ว
กินจนหัวราน้ำ นอนกับหมากับแมว
บ่มีไผ๋มาสนใจแหล๋วกะแนวคนขี้เมา
อยากมีไผ๋จักคน มาส่อยดามใจ
ดูแลยามอ้ายเมาค้าง
สิเป็นเจ้าได้บ่หล้า บ่หนาอีหล้าคนงาม
คั้นเจ้าตกลง เป็นแฟนอ้าย
อ้ายสัญญาสิเพลาเพลา.. เหล้า

โย่ว.. เคยถามอ้ายบ่เป็นหยังคือมีแต่เมา
หรือในสายตาเห็นอ้ายเป็นขี้แค่เหล้า
เจ็บฮู้บ่ว่าลึกๆ ในใจมันโครตเส้า
บ่มีที่เพิงเลยต้องหันหน้าไปหาเหล้า
อ้ายบ่มักอ้ายบ่มักที่ต้องกินกะย้อนอ้ายเหงา
ถ้าแผลใจอ้ายดีขึ้น สัญญาว่าอ้ายสิเซา
คั่นแมนอ้ายได้เจ้ามาเคียงข้างแทนความเหงา
สิเลิกเศร้า สิเลิกเมา
สิเลิกเหล้าตลอดกาล โย่ว โย่ว

( ดนตรี )

บ่ได้มักจักเทือ ดอกเด้อเหล้า
บ่ได้อยากเป็นจักเทือ ดอกขี้เมา
แต่ว่ามันมีแนวเฮ็ด ให้อ้ายต้องเป็นแบบนี้
โฮโว โฮโว โฮ้วว..

ที่เป็นขี้เหล้า กะย้อนว่าเคยอกหัก
เป็นบ้าบักคัก เกือบบ่ยังเป็นพุ่นแหล๋ว
กินจนหัวราน้ำ นอนกับหมากับแมว
บ่มีไผ๋มาสนใจแหล๋วกะแนวคนขี้เมา
อยากมีไผ๋จักคน มาส่อยดามใจ
ดูแลยามอ้ายเมาค้าง
สิเป็นเจ้าได้บ่หล้า บ่หนาอีหล้าคนงาม
คั้นเจ้าตกลง เป็นแฟนอ้าย
อ้ายสัญญาสิเพลาเพลา.. เหล้า

สิเป็นเจ้าได้บ่หล้า บ่หนาอีหล้าคนงาม
คั้นเจ้าตกลง เป็นแฟนอ้าย
อ้ายสัญญาสิเซาเเหล้า

มิวสิควิดีโอ บ่แม่นคนมักเหล้า เต้ย อธิบดินทร์

เพลง : บ่แม่นคนมักเหล้า (คอร์ด)
ศิลปิน : เต้ย อธิบดินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : โคกอิโด่ย
เรียบเรียง : โคกอิโด่ย
ติดต่องานศิลปิน : 062-3400879

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend