คอร์ดเพลง โกโลโกโส เต้ย อธิบดินทร์

  
Text   


INTRO | Em | Em D | ( 2 Times ) | Em |
INTRO | Em D | A/C# D | ( 3 Times ) | Em |

 
โกโลโ
Em 
กโส 
 
อ้ายคนโกโลโกโส
 
ยาดองสองซาวสาโท สิบโหลกะกินบ่เมา
 
 
โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
 
 
อ้ายคนมักเล่นไฮโล บ่ไฮโซคือเ
D 
ขา..

INSTRU | Em D | A/C# D | ( 3 Times ) | Em |

Em 
อ้ายคนบ้
G 
านๆ 
 
งาน
Am 
การอ้ายมี
Bm 
เฮ็ด
Em 
เลี้ยงไก่ใส่เ
G 
บ็ด 
 
เฮ็ด
Am 
นา 
 
เฮ็ด
Bm 
ไฮ่
Em 
นำฮั่ว 
 
นำส
G 
วน 
 
ใช้
Am 
แฮง 
 
พึ่งพ
Bm 
าได้
Em 
แต่เรื่องวิเ
G 
คราะห์ 
 
วิ
Am 
จัย 
 
อ้ายขอ
Bm 
บาย

Em 
เงินคำกำแ
G 
ก้ว 
 
กะมี
Am 
พอมีได้
Bm 
ใช้
Em 
แต่อาจสิมี
G 
บ่แต่อาจสิมีบ่
Am 
หลายคือ
Bm 
เพิ่น
Em 
กินเหล้าอยู่
G 
ไส 
 
ตั้ง
Am 
วงขอให้
Bm 
เอิ้น
Em 
สิแวะไปเ
G 
ต้ยลำเ
Am 
พลิน 
 
สิพา
F#m 
หย่าว

INSTRU | Em G | Am Bm |
INSTRU | Em G | Am Bm | Em |

Em 
อ้ายเป็นคนเ
G 
ซอร์ 
 
บ่
Am 
แม่นสก
Bm 
ปรก
Em 
แต่งตัวซก
G 
มก 
 
มัน
Am 
คือ
Bm 
สไตล์
Em 
น้ำหง 
 
น้ำห
G 
อม 
 
อ้าย
Am 
นี้บ่เค
Bm 
ยใช้
Em 
กลิ่นประจำก
G 
าย 
 
อ้าย
Am 
คือกลิ่น
F#m 
ละมุด

 
โกโลโ
Em 
กโส 
 
อ้ายคนโกโลโกโส
 
ยาดองสองซาวสาโท สิบโหลกะกินบ่เมา
 
 
โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
 
 
อ้ายคนมักเล่นไฮโล บ่ไฮโซคือเ
D 
ขา..

INSTRU | Em D | A/C# D | ( 3 Times ) | Em |
INSTRU | Em D | A/C# D | ( 3 Times ) | Em |

 
โกโลโ
Em 
กโส 
 
อ้ายคนโกโลโกโส
 
ยาดองสองซาวสาโท สิบโหลกะกินบ่เมา
 
 
โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
 
 
อ้ายคนมักเล่นไฮโล บ่ไฮโซคือเ
D 
ขา..

 
โกโลโ
Em 
กโส 
 
อ้ายคนโกโลโกโส
 
ยาดองสองซาวสาโท สิบโหลกะกินบ่เมา
 
 
โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
 
 
อ้ายคนมักเล่นไฮโล บ่ไฮโซคือเขา..
 


โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
ยาดองสองซาวสาโท สิบโหลกะกินบ่เมา
โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
อ้ายคนมักเล่นไฮโล บ่ไฮโซคือเขา..

( ดนตรี )

อ้ายคนบ้านๆ งานการอ้ายมีเฮ็ด
เลี้ยงไก่ใส่เบ็ด เฮ็ดนา เฮ็ดไฮ่
นำฮั่ว นำสวน ใช้แฮง พึ่งพาได้
แต่เรื่องวิเคราะห์ วิจัย อ้ายขอบาย

เงินคำกำแก้ว กะมีพอมีได้ใช้
แต่อาจสิมีบ่แต่อาจสิมีบ่หลายคือเพิ่น
กินเหล้าอยู่ไส ตั้งวงขอให้เอิ้น
สิแวะไปเต้ยลำเพลิน สิพาหย่าว

( ดนตรี )

อ้ายเป็นคนเซอร์ บ่แม่นสกปรก
แต่งตัวซกมก มันคือสไตล์
น้ำหง น้ำหอม อ้ายนี้บ่เคยใช้
กลิ่นประจำกาย อ้ายคือกลิ่นละมุด

โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
ยาดองสองซาวสาโท สิบโหลกะกินบ่เมา
โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
อ้ายคนมักเล่นไฮโล บ่ไฮโซคือเขา..

( ดนตรี )

โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
ยาดองสองซาวสาโท สิบโหลกะกินบ่เมา
โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
อ้ายคนมักเล่นไฮโล บ่ไฮโซคือเขา..

โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
ยาดองสองซาวสาโท สิบโหลกะกินบ่เมา
โกโลโกโส อ้ายคนโกโลโกโส
อ้ายคนมักเล่นไฮโล บ่ไฮโซคือเขา..

มิวสิควิดีโอ โกโลโกโส เต้ย อธิบดินทร์

เพลง : โกโลโกโส
ศิลปิน : เต้ย อธิบดินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : โคกอิโด่ย
ติดต่องานแสดง : 062-3400879
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend