คอร์ดเพลง คิดถึงเพื่อน ชีวิน ไววิทย์

  
Text   
คอร์ดเพลง คิดถึงเพื่อน ชีวิน ไววิทย์
คอร์ดเพลง คิดถึงเพื่อน ศิลปิน ชีวิน ไววิทย์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em E7 F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C Em | Am Em | F G | C |
INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

 
ฉัน
C 
ยืนลำพังใน
Em 
คืนเหงา
Am 
สายลมหนาวคอยพัด
Em 
ผ่าน
 
พร้อมทั้งใ
F 
จก็นึกถึงวันว
G 
านแสนนาน
 
ก่อน
C 
นี้..

F 
วันที่เราเคยร่
G 
วมเฮฮา
 
ไอ้เพื่อน
Em 
เอ๋ย 
 
เพื่อน
Am 
คนดี
Dm 
นาทีนี้
G 
  คิดถึงเพื่อนเหลือเ
C 
กิน

C 
ฤดุกาลผ่านเป
Em 
ลี่ยนไป
 
หาก
Am 
ยังไม่ตายคงได้
Em 
พบกัน
F 
จงรีบเดินตาม
G 
ฝัน..ที่เคยวาด
C 
ไว้
 
หากเห
F 
นื่อย 
 
หรือ
G 
ท้อ
 
ขอให้
Em 
รู้เพื่อนเอ๋ยฉัน
Am 
เป็นกำลังใจ
 
วัน
Dm 
คืนอันโหดร้าย
G 
  ไม่อาจทำลายศ
C 
รัทธา

INSTRU | C Em | Am Em | F G | C C7 |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C C7 |

 
เมื่อไ
E7 
หร่โลกโหดร้าย 
 
 
F 
จำไว้ฉันจะอยู่กับเ
C 
ธอ
E7 
หลากทุกข์สุขเสมอ 
 
กับเ
F 
ธอฉันจะยืนเคียงไ
C 
หล่
E7 
ไปให้ถึงฝันวันหน้า 
 
 
F 
ไปให้ถึงฟ้าวันใ
C 
หม่
 
แม้แผ่น
F 
ดินจะแตกแยกท
G 
วีปน้อยใหญ่
 
ไม่
Dm 
มีวันคลาย 
 
ไม่มีวันต
G 
าย

 
แต่
C 
มีความจริงอันโห
Em 
ดร้าย
 
ที่ใ
Am 
ครๆไม่ค่อยปราร
Em 
ถนา
F 
มีการพบย่อม
G 
มีจากลา 
 
เป็นแบบ
C 
นี้ร่ำไป
 
แต่
F 
สิ่งที่สวยง
G 
าม 
 
แท้
Em 
จริงคือมีเพื่อนที่
Am 
จริงใจ
 
ไม่
Dm 
มีวันตาย
G 
  ไม่เคยจาก
C 
กัน 
 
 
C7 

 
แต่
F 
สิ่งที่สวยง
G 
าม 
 
แท้
E7 
จริงคือมีเพื่อนที่
Am 
จริงใจ
 
ไม่
Dm 
มีวันตาย
G 
  ไม่เคยจาก
C 
กัน
F 
คิด..
Fm 
ถึง..เ
C 
พื่อน..


ฉันยืนลำพังในคืนเหงา
สายลมหนาวคอยพัดผ่าน
พร้อมทั้งใจก็นึกถึงวันวานแสนนานก่อนนี้

วันที่เราเคยร่วมเฮฮา ไอ้เพื่อนเอ๋ย เพื่อนคนดี
นาทีนี้ คิดถึงเพื่อนเหลือเกิน

ฤดุกาลผ่านเปลี่ยนไป หากยังไม่ตายคงได้พบกัน
จงรีบเดินตามฝันที่เคยวาดไว้
หากเหนื่อยหรือท้อ ขอให้รู้เพื่อนเอ๋ยฉันเป็นกำลังใจ
วันคืนอันโหดร้าย ไม่อาจทำลายศรัทธา

( ดนตรี )

เมื่อไหร่โลกโหดร้าย จำไว้ฉันจะอยู่กับเธอ
หลากทุกข์สุขเสมอ กับเธอฉันจะยืนเคียงไหล่
ไปให้ถึงฝันวันหน้า ไปให้ถึงฟ้าวันใหม่
แม้แผ่นดินจะแตกแยกทวีปน้อยใหญ่
ไม่มีวันกลาย ไม่มีวันตาย

แต่มีความจริงอันโหดร้าย
ที่ใครๆไม่ค่อยปรารถนา
มีการพบย่อมมีจากลา เป็นแบบนี้ร่ำไป
แต่สิ่งที่สวยงาม แท้จริงคือมีเพื่อนที่จริงใจ
ไม่มีวันตาย ไม่เคยจากกัน

แต่สิ่งที่สวยงาม แท้จริงคือมีเพื่อนทึ่จริงใจ
ไม่มีวันตาย ไม่เคยจากกัน
คิดถึงเพื่อน..

มิวสิควิดีโอ คิดถึงเพื่อน ชีวิน ไววิทย์

เพลง : คิดถึงเพื่อน (คอร์ด)
ศิลปิน : ชีวิน ไววิทย์
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend