คอร์ดเพลง เหมือนหมา Legendboy ft. Kinghatrix

  
Text   
คอร์ดเพลง เหมือนหมา Legendboy

คอร์ด :

ศิลปิน : Legendboy

เนื้อร้อง : Legendboy,Kinghatrix

คอร์ดในเพลง : G,D,Em,C,Bm,


Tune to Eb
INTRO | G D | Em Bm | C Bm | C D |
INTRO | G D | Em Bm | C Bm | C D |

 
เก็บใจ
G 
ไว้ 
 
กับ
D 
รักพังๆ
 
รอมัน
Em 
หาย 
 
 
Bm 
ในสักวันห
C 
นึ่ง
Bm 
 
มัน
C 
คงจะดีกว่า
D 
นี้

 
แต่ว่าใ
G 
จ 
 
ดัน
D 
ลืมไม่ลง
 
อาจเพราะ
Em 
ฉัน 
 
มัน
D 
จำไม่ลืม 
 
 
C 
 
เหมือนหมาตัว
Bm 
นึง 
 
ที่
C 
มันยังรอแต่เ
D 
ธอ

 
กลับมาให้ความ
Em 
รัก 
 
กับฉัน
Bm 
ที
G 
ฉันยังรอแต่เ
D 
ธอ
 
กลับมาให้ความ
Em 
รัก 
 
ฉันเหมือน
Bm 
เดิม
 
เพราะว่า
C 
ฉันมันมีแต่เ
D 
ธอ 
 
เธอรู้ไหม

 
เจ็บไม่เคย
G 
จำ 
 
ได้แต่บอกกับตัวเ
D 
อง
 
ว่าอย่าง
Em 
น้อยเคยได้รัก
Bm 
เธอ
 
เจ็บจนใจ
C 
พัง 
 
ก็ได้แต่ซ้ำ
Bm 
เติม
 
ว่าเหมือนห
C 
มาขึ้นไปทุก
D 
ที
 
ต่อให้เจ็บจนเจียนต
G 
าย 
 
ก็ยังจะภัก
D 
ดี
 
ว่าต่อจาก
Em 
นี้จะไม่รักใ
Bm 
คร
 
วอนแต่ว่าเ
C 
ธอจะกลับมาเห็น
Bm 
ใจ
C 
คนที่เธอเคย
D 
ทิ้งให้เหมือนหมาตัวนึง

INSTRU | G D | Em Bm | C Bm | C D |
INSTRU | G D | Em Bm | C Bm | C D |

G 
หมามันยังดีถึงขนไม่สว
D 
ยก็ยังมีคนเข้าหา
Em 
แต่ว่าฉันคนนี้ถ้าไม่มี
Bm 
เธอคงจะรันทดกว่าหมา
C 
ฉันเป็นที่
Bm 
หนึ่งมาทุกอย่าง
 
แต่กับเ
C 
ธอฉันนั้นขอยอมเป็นร
D 
อง

G 
มาถึงเวลานี้ 
 
 
D 
ศักดิ์ศรีฉันก็ไม่สน
Em 
ที่พูดว่ายอมนี่พูดจริง
Bm 
 
แม้ต้องลดค่าความเป็น
C 
คน
 
ให้เทียบกับหมาสัก
Bm 
วันเผื่อเธอจะยอมจำ
C 
นน
 
ช่างแม่งคำ
D 
คนไม่เห็นต้องสนใจ

Em 
ช่วยกลับ
Bm 
มาก่อน 
 
 
C 
จะได้ไห
D 
C 
ไอ้หมาตั
Bm 
วนี้ 
 
มัน
C 
ทน 
 
ไม่ไ
D 
หว

 
เจ็บไม่เคย
G 
จำ 
 
ได้แต่บอกกับตัวเ
D 
อง
 
ว่าอย่าง
Em 
น้อยเคยได้รัก
Bm 
เธอ
 
เจ็บจนใจ
C 
พัง 
 
ก็ได้แต่ซ้ำ
Bm 
เติม
 
ว่าเหมือนห
C 
มาขึ้นไปทุก
D 
ที
 
ต่อให้เจ็บจนเจียนต
G 
าย 
 
ก็ยังจะภัก
D 
ดี
 
ว่าต่อจาก
Em 
นี้จะไม่รักใ
Bm 
คร
 
วอนแต่ว่าเ
C 
ธอจะกลับมาเห็น
Bm 
ใจ
C 
คนที่เธอเคย
D 
ทิ้งให้เหมือนหมาตัวนึง

Em 
ฉันอาจจะเป็นคนคั่นเว
Bm 
ลา
 
เธอก็เลยมองฉันแค่ผ่
C 
านๆ
 
มองฉันเป็นอาก
D 
าศ
 
เธอคงไม่รักกับคนประ
Em 
หลาด
 
ฉันมันแค่
Bm 
หมาวัด 
 
จะเอาอะไรกับด
C 
อกฟ้า
D 

 
เจ็บไม่เคย
G 
จำ 
 
ได้แต่บอกกับตัวเ
D 
อง
 
ว่าอย่าง
Em 
น้อยเคยได้รัก
Bm 
เธอ
 
เจ็บจนใจ
C 
พัง 
 
ก็ได้แต่ซ้ำ
Bm 
เติม
 
ว่าเหมือนห
C 
มาขึ้นไปทุก
D 
ที
 
ต่อให้เจ็บจนเจียนต
G 
าย 
 
ก็ยังจะภัก
D 
ดี
 
ว่าต่อจาก
Em 
นี้จะไม่รักใ
Bm 
คร
 
วอนแต่ว่าเ
C 
ธอจะกลับมาเห็น
Bm 
ใจ
C 
คนที่เธอเคย
D 
ทิ้งให้เหมือนหมาตัวนึง

G 
ยังรอเพียงเ
D 
ธออยู่ตร
Em 
งนี้
Bm 
แม้จะไม่มี
C 
วันเจอ
Bm 
 
แต่จะ
C 
ขอบอกว่ารักอีกสักค
D 
รั้งจะได้ไหม

OUTRO | G D | Em Bm | C Bm | C D |
OUTRO | G D | Em Bm | C Bm | C D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหมือนหมา


เก็บใจไว้ กับรักพังๆ
รอมันหาย ในสักวันหนึ่ง
มันคงจะดีกว่านี้

แต่ว่าใจ ดันลืมไม่ลง
อาจเพราะฉัน มันจำไม่ลืม
เหมือนหมาตัวนึง ที่มันยังรอแต่เธอ

กลับมาให้ความรัก กับฉันที
ฉันยังรอแต่เธอ
กลับมาให้ความรัก ฉันเหมือนเดิม
เพราะว่าฉันมันมีแต่เธอ เธอรู้ไหม

เจ็บไม่เคยจำ ได้แต่บอกกับตัวเอง
ว่าอย่างน้อยเคยได้รักเธอ
เจ็บจนใจพัง ก็ได้แต่ซ้ำเติม
ว่าเหมือนหมาขึ้นไปทุกที
ต่อให้เจ็บจนเจียนตาย ก็ยังจะภักดี
ว่าต่อจากนี้จะไม่รักใคร
วอนแต่ว่าเธอจะกลับมาเห็นใจ
คนที่เธอเคยทิ้งให้เหมือนหมาตัวนึง

( ดนตรี )

หมามันยังดีถึงขนไม่สวยก็ยังมีคนเข้าหา
แต่ว่าฉันคนนี้ถ้าไม่มีเธอคงจะรันทดกว่าหมา
ฉันเป็นที่หนึ่งมาทุกอย่าง
แต่กับเธอฉันนั้นขอยอมเป็นรอง

มาถึงเวลานี้ ศักดิ์ศรีฉันก็ไม่สน
ที่พูดว่ายอมนี่พูดจริงๆ
แม้ต้องลดค่าความเป็นคน
ให้เทียบกับหมาสักวันเผื่อเธอจะยอมจำนน
ช่างแม่งคำคนไม่เห็นต้องสนใจ

ช่วยกลับมาก่อน จะได้ไหม
ไอ้หมาตัวนี้ มันทน ไม่ไหว

เจ็บไม่เคยจำ ได้แต่บอกกับตัวเอง
ว่าอย่างน้อยเคยได้รักเธอ
เจ็บจนใจพัง ก็ได้แต่ซ้ำเติม
ว่าเหมือนหมาขึ้นไปทุกที
ต่อให้เจ็บจนเจียนตาย ก็ยังจะภักดี
ว่าต่อจากนี้จะไม่รักใคร
วอนแต่ว่าเธอจะกลับมาเห็นใจ
คนที่เธอเคยทิ้งให้เหมือนหมาตัวนึง

ฉันอาจจะเป็นคนคั่นเวลา
เธอก็เลยมองฉันแค่ผ่านๆ
มองฉันเป็นอากาศ
เธอคงไม่รักกับคนประหลาด
ฉันมันแค่หมาวัด จะเอาอะไรกับดอกฟ้า

เจ็บไม่เคยจำ ได้แต่บอกกับตัวเอง
ว่าอย่างน้อยเคยได้รักเธอ
เจ็บจนใจพัง ก็ได้แต่ซ้ำเติม
ว่าเหมือนหมาขึ้นไปทุกที
ต่อให้เจ็บจนเจียนตาย ก็ยังจะภักดี
ว่าต่อจากนี้จะไม่รักใคร
วอนแต่ว่าเธอจะกลับมาเห็นใจ
คนที่เธอเคยทิ้งให้เหมือนหมาตัวนึง

ยังรอเพียงเธออยู่ตรงนี้
แม้จะไม่มีวันเจอ
แต่จะขอบอกว่ารักอีกสักครั้งจะได้ไหม

มิวสิควิดีโอ เหมือนหมา Legendboy

เพลง : เหมือนหมา
ศิลปิน : Legendboy
เรียบเรียง : Geeno S, Legendboy
ติดต่องานแสดง : 098-8891-417
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend