คอร์ดเพลง เธอหาย KRK feat. AISXXN, ATSNEE, LEGENDBOY

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอหาย ศิลปิน KRK คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E A C#m B คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | E | A | A |
INTRO | E | E | A | A |

 
คำที่เธอได้บ
E 
อกฉัน 
 
ว่าเธอนั้นจะไม่ไ
A 
ปไหน
 
กับเป็นเธอที่
C#m 
หายไป 
 
จาก
B/D# 
หัวใจ 
 
ทั้งที่ไม่
A 
ตั้งตัว
 
ภาพค
E 
วามหวัง 
 
ที่เธอกับฉันได้ว
A 
าดไว้
 
เลือน
C#m 
ลางหาย 
 
มัน
B/D# 
จางไป 
 
ไม่เห
A 
ลือเลย

E 
  และแม้พยายาม 
 
จะคว้าอดีต
A 
  ให้เธอกลับมา 
 
เป็นคนของฉัน
C#m 
  แต่ก็ได้แ
B/D# 
ค่นั้น 
 
ถ้าเธอมองไม่
A 
สำคัญ
 
  อยู่กับเขาเธอคงมองฉันเป็นคนไกล
 

 
เธอเปลี่ยนไปแ
E 
ล้ว 
 
เธอคนนั้นที่ฉันเคย
A 
รัก..ได้หาย..
 
ไปกับ
C#m 
เขาที่เธอบอ
B/D# 
กฉัน 
 
ว่าเป็นแค่เ
A 
พื่อน..เธอ
 
เธอหลอก
E 
ฉัน..
A 
 
เธอหลอ
C#m 
กกัน..
B/D# 
 
A 

 
ฉันเอาช
E 
นะตัวเธอ 
 
ไม่ได้สักที
 
มันยังคิด
A 
ถึงเรื่องราว 
 
มานานนับปี
 
มันไม่เคยจะลบไปจา
C#m 
กใจ
 
แม้ว่าเธอจะ
B/D# 
ไปอยู่กับใคร 
 
คนอื่นแล้วก็ต
A 
าม
 
แต่ว่าฉันไม่โกรธ ฉันไม่แค้นเธอเลย
 

 
ไม่รู้ทำ
E 
ไมคำพูดของเธอมันคมแท้
 
มันตอกมันย้ำมันบอกว่าเกมนี้ฉันต้องยอมเป็นคนแพ้  
 
 
แต่ยังภาวนา
A 
ลึกๆยังหวังอะไรแบบลมแล้ง
 
ใช่!! เธอคงไม่เป็นไรแต่ฉันนี่สิเป็นคน Sad  
 

 
เป็นคนห่วยๆ อย่าง
E 
ฉันแล้วใครที่ไหนจะอยากเอา
 
ความรู้สึกถูกพังทลายไม่อยากรักแต่อยากเมา
 
 
เธอกับเขาได้กันหรือ
A 
ยังไม่อยากรู้ไม่อยากเดา
 
รู้เพียงแค่เรื่องเหี้ยๆ ภายในวันนี้ไม่อยากเพลา
 

 
ในหัวสมองไม่อาจ
C#m 
เบาก็เพราะว่าคิดแต่เรื่องเธอ
 
พยายามไม่อยาก
B/D# 
จะคิด
 
สุดท้ายสมองมันดัน U-turn วนกลับมาเรื่องเดิม  
 
A 
ถ้าไม่คิดถึงเรื่องของเธอมันก็คิดถึงแต่เรื่องเติม
 
แต่พอมาดูจริงๆแล้วฉันกับเขาต่างกันแค่เรื่องเงิน
 

 
เธอเป
E 
รียบเสมือนดอกฟ้าไอ้คนอย่างฉันไม่อาจจะเอื้อมเธอ
 
หมาวัดอย่างฉันเธอคงไม่กอดเพราะเดี๋ยวจะเปื้อนเธอ
 
A 
ให้เธอหยุดสายความสัมพันธ์ที่ฉันไปเชื่อมเธอ
 
และปล่อยให้คืนนี้ฉันมันเมาอยู่กับไอ้เพื่อนเกลอ
 

C#m 
ฉันเองจะแก้ปมรักที่ยังผูกติดกับเงื่อนเดิม
B/D# 
มุมมองเธอคงจะเปลี่ยนเธอคงจะมองฉันเกลื้อนเกิน
 
ต้องการอะ
A 
ไรเธอบอกมาเลยฉันพร้อมจะทำมันเพื่อเธอ
 
 
รวมถึงให้เธอไปมีความสุขกับคนที่บอกว่ามันเป็นเพื่อนเธอ
 

E 
  เช้าแล้วเธอก็ไป
A 
  ไม่รู้ว่าต้องทำไง 
 
จริงๆวันนี้
C#m 
  พอเช้ามาเธอ
B/D# 
ก็ลืม
 
  รักที่ฉันได้
A 
ยืมเขามา 
 
ต้องคืนไป

 
เธอเปลี่ยนไปแ
E 
ล้ว 
 
เธอคนนั้นที่ฉันเคย
A 
รัก..ได้หาย..
 
ไปกับ
C#m 
เขาที่เธอบอ
B/D# 
กฉัน 
 
ว่าเป็นแค่เ
A 
พื่อน..เธอ
 
เธอหลอก
E 
ฉัน..
A 
 
เธอหลอ
C#m 
กกัน..
B/D# 
 
A 

 
ฉันเอาช
E 
นะตัวเธอ 
 
ไม่ได้สักที
 
มันยังคิด
A 
ถึงเรื่องราว 
 
มานานนับปี
 
มันไม่เคยจะลบไปจา
C#m 
กใจ
 
แม้ว่าเธอจะ
B/D# 
ไปอยู่กับใคร 
 
คนอื่นแล้วก็ต
A 
าม
 
แต่ว่าฉันไม่โกรธ ฉันไม่แค้นเธอเลย
 


คำที่เธอได้บอกฉัน ว่าเธอนั้นจะไม่ไปไหน
กับเป็นเธอที่หายไป จากหัวใจ ทั้งที่ไม่ตั้งตัว
ภาพความหวัง ที่เธอกับฉันได้วาดไว้
เลือนลางหาย มันจางไป ไม่เหลือเลย

และแม้พยายาม จะคว้าอดีต
ให้เธอกลับมา เป็นคนของฉัน
แต่ก็ได้แค่นั้น ถ้าเธอมองไม่สำคัญ
อยู่กับเขาเธอคงมองฉัน เป็นคนไกล

เธอเปลี่ยนไปแล้ว เธอคนนั้นที่ฉันเคยรัก..
ได้หาย..ไปกับเขาที่เธอบอกฉัน ว่าเป็นแค่เพื่อน..เธอ
เธอหลอกฉัน.. เธอหลอกกัน

ฉันเอาชนะตัวเธอ ไม่ได้สักที
มันยังคิดถึงเรื่องราว มานานนับปี
มันไม่เคยจะลบไปจากใจ
แม้ว่าเธอจะไปอยู่กับใคร คนอื่นแล้วก็ตาม
แต่ว่าฉันไม่โกรธ ฉันไม่แค้นเธอเลย

ไม่รู้ทำไมคำพูดของเธอมันคมแท้
มันตอกมันย้ำมันบอกว่าเกมนี้ฉันต้องยอมเป็นคนแพ้
แต่ยังภาวนาลึกๆยังหวังอะไรแบบลมแล้ง
ใช่!! เธอคงไม่เป็นไรแต่ฉันนี่สิเป็นคน Sad

เป็นคนห่วยๆ อย่างฉันแล้วใครที่ไหนจะอยากเอา
ความรู้สึกถูกพังทลายไม่อยากรักแต่อยากเมา
เธอกับเขาได้กันหรือยังไม่อยากรู้ไม่อยากเดา
รู้เพียงแค่เรื่องเหี้ยๆ ภายในวันนี้ไม่อยากเพลา

ในหัวสมองไม่อาจเบาก็เพราะว่าคิดแต่เรื่องเธอ
พยายามไม่อยากจะคิด
สุดท้ายสมองมันดัน U-turn วนกลับมาเรื่องเดิม
ถ้าไม่คิดถึงเรื่องของเธอมันก็คิดถึงแต่เรื่องเติม
แต่พอมาดูจริงๆแล้วฉันกับเขาต่างกันแค่เรื่องเงิน

เธอเปรียบเสมือนดอกฟ้าไอ้คนอย่างฉันไม่อาจจะเอื้อมเธอ
หมาวัดอย่างฉันเธอคงไม่กอดเพราะเดี๋ยวจะเปื้อนเธอ
ให้เธอหยุดสายความสัมพันธ์ที่ฉันไปเชื่อมเธอ
และปล่อยให้คืนนี้ฉันมันเมาอยู่กับไอ้เพื่อนเกลอ

ฉันเองจะแก้ปมรักที่ยังผูกติดกับเงื่อนเดิม
มุมมองเธอคงจะเปลี่ยนเธอคงจะมองฉันเกลื้อนเกิน
ต้องการอะไรเธอบอกมาเลยฉันพร้อมจะทำมันเพื่อเธอ
รวมถึงให้เธอไปมีความสุขกับคนที่บอกว่ามันเป็นเพื่อนเธอ

เช้าแล้วเธอก็ไป ไม่รู้ว่าต้องทำไง จริงๆวันนี้
พอเช้ามาเธอก็ลืม รักที่ฉันได้ยืมเขามา ต้องคืนไป

เธอเปลี่ยนไปแล้ว เธอคนนั้นที่ฉันเคยรัก..
ได้หาย..ไปกับเขาที่เธอบอกฉัน ว่าเป็นแค่เพื่อน..เธอ
เธอหลอกฉัน.. เธอหลอกกัน

ฉันเอาชนะตัวเธอ ไม่ได้สักที
มันยังคิดถึงเรื่องราว มานานนับปี
มันไม่เคยจะลบไปจากใจ
แม้ว่าเธอจะไปอยู่กับใคร คนอื่นแล้วก็ตาม
แต่ว่าฉันไม่โกรธ ฉันไม่แค้นเธอเลย

มิวสิควิดีโอ เธอหาย KRK

เพลง : เธอหาย (คอร์ด)
ศิลปิน : KRK
Lyrics/Arrange : Krk, Aisxx,
Lyrics/Arrange : Atsnee, Legendboy
ติดต่องานศิลปิน : Line : @krkofficial

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend