คอร์ดเพลง ผจญภัย LEGENDBOY

  
Text   


Tune to Eb

 
เก็บความ
D 
รักของเธอเ
A/C# 
อาไว้
 
เก็บเอาไ
G 
ว้ใช้รักสิ่งอื่น
 
เก็บวันไ
Bm 
ว้แล้วลองออกไ
F#m 
ปผจญภัยก่
G 
อน
 
เก็บน้ำ
D 
ตาของเธอเ
A/C# 
อาไว้
 
เก็บมันไ
G 
ว้ใช้ยามจำเป็น
 
เก็บมันไ
Bm 
ว้แล้วลองออกไ
F#m 
ปผจญภัยก่
G 
อน

 
เธออย่ามา
D 
รัก 
 
เธออย่ามา
A/C# 
ร้องให้คนอย่าง
G 
ฉันเลย
 
ลองออกไป
Bm 
ใช้ 
 
ความ
F#m 
รักตามที่ใจเธอต้อ
G 
งการ
 
อย่าพึ่งตัด
D 
สิน 
 
อย่าพึ่งบอก
A/C# 
ฉันว่าเธอนั้น
G 
รักใคร
 
ลองออกไป
Bm 
ใช้ 
 
ชี
F#m 
วิตตามที่ใจเธอต้
G 
องการ

 
เธออาจจะ
D 
รัก 
 
ใน
A/C# 
สิ่งที่เธอพึ่งไ
G 
ด้พบมัน
 
และเธอจะ
Bm 
มีน้ำตาใน
F#m 
เรื่องที่เธอเพิ่งไ
G 
ด้พบเจอ

 
เก็บความ
D 
รักของเธอเอ
A/C# 
าไปผจญภัยก่
G 
อน
 
เก็บน้ำ
Bm 
ตาของเธอเอาไ
F#m 
ว้ผจญภัยก่
G 
อน
 
ให้มันไ
D 
หล 
 
มัน
A/C# 
รักในสิ่งที่พ
G 
บเจอ
 
หากวันไ
Bm 
หน 
 
เราพ
F#m 
ร้อมฉันจะไปพ
G 
บเธอ
 
รอให้เราโตก่อน..
 

INSTRU | D | A/C# | G | G |
INSTRU | Bm | F#m | G | G |
INSTRU | D | A/C# | G | G |
INSTRU | Bm | F#m | G | G |
INSTRU | D | A/C# | G | G |
INSTRU | Bm | F#m | G | G |

 
เก็บความ
D 
รักของเธอเอ
A/C# 
าไปผจญภัยก่
G 
อน
 
เก็บน้ำ
Bm 
ตาของเธอเอาไ
F#m 
ว้ผจญภัยก่
G 
อน
 
ให้มันไ
D 
หล 
 
มัน
A/C# 
รักในสิ่งที่พ
G 
บเจอ
 
หากวันไ
Bm 
หน 
 
เราพ
F#m 
ร้อมฉันจะไปพ
G 
บเธอ
 
รอให้เราโตก่อน..
 

OUTRO | D | A/C# | G | G |


เก็บความรักของเธอเอาไว้
เก็บเอาไว้ใช้รักสิ่งอื่น
เก็บวันไว้แล้วลองออกไปผจญภัยก่อน
เก็บน้ำตาของเธอเอาไว้
เก็บมันไว้ใช้ยามจำเป็น
เก็บมันไว้แล้วลองออกไปผจญภัยก่อน

เธออย่ามารัก เธออย่ามาร้องให้คนอย่างฉันเลย
ลองออกไปใช้ ความรักตามที่ใจเธอต้องการ
อย่าพึ่งตัดสิน อย่าพึ่งบอกฉันว่าเธอนั้นรักใคร
ลองออกไปใช้ ชีวิตตามที่ใจเธอต้องการ

เธออาจจะรัก ในสิ่งที่เธอพึ่งได้พบมัน
และเธอจะมีน้ำตาในเรื่องที่พบเจอ

เก็บความรักของเธอเอาไปผจญภัยก่อน
เก็บน้ำตาของเธอเอาไว้ผจญภัยก่อน
ให้มันไหล มันรักในสิ่งที่พบเจอ
หากวันไหน เราพร้อมฉันจะไปพบเธอ
รอให้เราโตก่อน

ดนตรี

ลองเก็บความรักของเธอเอาไปผจญภัยก่อน
เก็บน้ำตาของเธอเอาไว้ผจญภัยก่อน
ให้มันไหล มันรักในสิ่งที่พบเจอ
หากวันไหน เราพร้อม ฉันจะไปพบเธอ
รอให้เราโตก่อน

มิวสิควิดีโอ ผจญภัย LEGENDBOY

เพลง : ผจญภัย
ศิลปิน : LEGENDBOY
เนื้อร้อง/ทำนอง : LEGENDBOY
เรียบเรียง : TIMETIME, LEGENDBOY
ติดต่องานศิลปิน : 098-8891-417
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend