คอร์ดเพลง กินขาด LEGENDBOY

  
Text   


 
  บางคนตื่นนอนตอ
Cmaj7 
นเช้า เก้านาฬิกา
G/B 
  แตกต่างกับฉัน ตอนนี้ฉัน
Am 
ต้องการนิทรา 
F 
  ดวงตาของฉันอาจดูล่อง
Cmaj7 
ลอย เพราะฤทธิ์ยา
G/B 
  หากเธออยากคุยกับฉันตอ
Bm 
นนี้ แค่กระซิบมา 
F 

 
ดูควันมันลอย
Cmaj7 
ขึ้นฟ้า แล้วจ
G/B 
างไป
 
แล้วต้องเป็นใครกัน
Am 
หนา ที่ก
F 
ลางใจ
 
วันนี้คงเมากัน
Cmaj7 
ช้า เพราะบ
G/B 
างไป
 
อย่ากลัวไปเลย
Am 
ที่รัก เพราะมันจะเมาแค่บ
F 
างใบ

 
ไม่ต้องเอาเธอไปเปรียบกับ
Cmaj7 
ใคร
 
เพราะตอนคุณยิ้มก็
G/B 
กินขาด
 
แก้มเธอตอนที่ฉี
Am 
กยิ้ม รู้ไหมว่ามันโคตร
F 
ฟินสัส
 
แค่เดินสวนทางกั
Cmaj7 
บฉัน นึกว่านางฟ้ามา
G/B 
บินผ่าน
 
ไม่ต้องไปเปรียบกับ
Am 
ใคร เพราะยังไงเธอก็
F 
กินขาด

INSTRU | Cmaj7 | G/B | Am | F |
INSTRU | Cmaj7 | G/B | Am | F |

 
ดูควันมันลอย
Cmaj7 
ขึ้นฟ้า แล้วจ
G/B 
างไป
 
แล้วต้องเป็นใครกัน
Am 
หนา ที่ก
F 
ลางใจ
 
วันนี้คงเมากัน
Cmaj7 
ช้า เพราะบ
G/B 
างไป
 
อย่ากลัวไปเลย
Am 
ที่รัก เพราะมันจะเมาแค่บ
F 
างใบ

 
ไม่ต้องเอาเธอไปเปรียบกับ
Cmaj7 
ใคร
 
เพราะตอนคุณยิ้มก็
G/B 
กินขาด
 
แก้มเธอตอนที่ฉี
Am 
กยิ้ม รู้ไหมว่ามันโคตร
F 
ฟินสัส
 
แค่เดินสวนทางกั
Cmaj7 
บฉัน นึกว่านางฟ้ามา
G/B 
บินผ่าน
 
ไม่ต้องไปเปรียบกับ
Am 
ใคร เพราะยังไงเธอก็
F 
กินขาด

 
ดูควันมันลอย
Cmaj7 
ขึ้นฟ้า แล้วจ
G/B 
างไป
 
แล้วต้องเป็นใครกัน
Am 
หนา ที่ก
F 
ลางใจ
 
วันนี้คงเมากัน
Cmaj7 
ช้า เพราะบ
G/B 
างไป
 
อย่ากลัวไปเลย
Am 
ที่รัก เพราะมันจะเมาแค่บ
F 
างใบ

 
ไม่ต้องเอาเธอไปเปรียบกับ
Cmaj7 
ใคร
 
เพราะตอนคุณยิ้มก็
G/B 
กินขาด
 
แก้มเธอตอนที่ฉี
Am 
กยิ้ม รู้ไหมว่ามันโคตร
F 
ฟินสัส
 
แค่เดินสวนทางกั
Cmaj7 
บฉัน นึกว่านางฟ้ามา
G/B 
บินผ่าน
 
ไม่ต้องไปเปรียบกับ
Am 
ใคร เพราะยังไงเธอก็
F 
กินขาด

OUTRO | Cmaj7 | G/B | Am | F |
OUTRO | Cmaj7 | G/B | Am | F |


บางคนตื่นนอนตอนเช้า เก้านาฬิกา
แตกต่างกับฉัน ตอนนี้ฉันต้องการนิทรา
ดวงตาของฉันอาจดูล่องลอย เพราะฤทธิ์ยา
หากเธออยากคุยกับฉันตอนนี้ แค่กระซิบมา

ดูควันมันลอยขึ้นฟ้า แล้วจางไป
แล้วต้องเป็นใครกันหนา ที่กลางใจ
วันนี้คงเมากันช้า เพราะบางไป
อย่ากลัวไปเลยที่รัก เพราะมันจะเมาแค่บางใบ

ไม่ต้องเอาเธอไปเปรียบกับใคร
เพราะตอนคุณยิ้มก็กินขาด
แก้มเธอตอนที่ฉีกยิ้ม รู้ไหมว่ามันโคตรฟินสัส
แค่เดินสวนทางกับฉัน นึกว่านางฟ้ามาบินผ่าน
ไม่ต้องไปเปรียบกับใคร เพราะยังไงเธอก็กินขาด

( ดนตรี )

ดูควันมันลอยขึ้นฟ้า แล้วจางไป
แล้วต้องเป็นใครกันหนา ที่กลางใจ
วันนี้คงเมากันช้า เพราะบางไป
อย่ากลัวไปเลยที่รัก เพราะมันจะเมาแค่บางใบ

ไม่ต้องเอาเธอไปเปรียบกับใคร
เพราะตอนคุณยิ้มก็กินขาด
แก้มเธอตอนที่ฉีกยิ้ม รู้ไหมว่ามันโคตรฟินสัส
แค่เดินสวนทางกับฉัน นึกว่านางฟ้ามาบินผ่าน
ไม่ต้องไปเปรียบกับใคร เพราะยังไงเธอก็กินขาด

ดูควันมันลอยขึ้นฟ้า แล้วจางไป
แล้วต้องเป็นใครกันหนา ที่กลางใจ
วันนี้คงเมากันช้า เพราะบางไป
อย่ากลัวไปเลยที่รัก เพราะมันจะเมาแค่บางใบ

ไม่ต้องเอาเธอไปเปรียบกับใคร
เพราะตอนคุณยิ้มก็กินขาด
แก้มเธอตอนที่ฉีกยิ้ม รู้ไหมว่ามันโคตรฟินสัส
แค่เดินสวนทางกับฉัน นึกว่านางฟ้ามาบินผ่าน
ไม่ต้องไปเปรียบกับใคร เพราะยังไงเธอก็กินขาด

มิวสิควิดีโอ กินขาด LEGENDBOY

เพลง : กินขาด
ศิลปิน : LEGENDBOY
เนื้อร้อง : LEGENDBOY
เรียบเรียง : TIMETIME, LEGENDBOY
ติดต่องานศิลปิน : 098-8891-417
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend