คอร์ดเพลง เสนอหน้ามาเจ็บ เพชร สหรัตน์

  
Text   


INTRO | Dm C | Bb F Am | Bb | Bb |
INTRO | Dm C | Bb F Am | Bb | Bb |
INTRO | Dm C | Bb F Am | Bb | Bb |

Dm 
  มื้อนี้มื้อสุดท้ายมื่อที่อ้ายมาสั่งลา
F 
  ไปนำเขาเด้อห
C 
ล่า 
 
เขาถ่าอยู่ก้อนคำ
Dm 
  เขาคนมีผู้รวยล้น 
 
คาบช้อนเงินช้อนคำ
F 
  อ้ายคนทุกข์โต
C 
ดำ 
 
บ่สมซ้ำไปเคียง
Dm 
เจ้า
 
  
F 
โอ่.. 
 
 
C 
โอย.. 
 
หล่า
Dm 
เอ้ย.. 
 
หล่าเอ่ย..

Dm 
  ฝ้ายผูกแขนในมืออ้าย 
 
เป็นด้ายอันแทนใจ
F 
  ผูกส่งทางสุดท้
C 
ายก่อนอ้ายสิลาล่วง
Dm 
  เห็นเจ้ามีความสุขยอม 
 
รับว่าอ้ายเหมิดห่วง
F 
  ถึงแมนตายอ้ายกะส่
C 
วง 
 
ได้ส่งทางใน
Dm 
มื้อนี้

 
ดีใจนำเ
F 
ด้อ.. 
 
ดีใจนำเ
C 
ด้อ..
 
ส่งเธ
Dm 
อด้วยน้ำตา

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บเพื่อส่งทางเ
C 
จ้า
 
แบกหน้า
Am 
เน่าๆ 
 
ผูกแขนเจ้าเพื่อ
Dm 
ส่งทาง
 
ถึงอ้ายสิบ่
Bb 
มัก 
 
ถึงอ้ายสิซัง
C 
คัก
 
บักมัน
Am 
นั่ง 
 
อยู่เ
Dm 
คียงข้าง
 
แต่เหมิดใ
Bb 
จอ้ายอยากมาส่งท
C 
าง..
 
คนที่อ้า
F 
ยฮัก..

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บเพื่อส่งทางเ
C 
จ้า
 
แบกหน้า
Am 
เน่าๆ 
 
ผูกแขนเจ้าเพื่อ
Dm 
ส่งทาง
 
ถึงอ้ายสิบ่
Bb 
มัก 
 
ถึงอ้ายสิซัง
C 
คัก
 
บักมัน
Am 
นั่ง 
 
อยู่เ
Dm 
คียงข้าง
 
แต่เหมิดใ
Bb 
จอ้ายอยากมาส่งท
C 
าง..
 
คนที่อ้า
F 
ยฮัก..

INSTRU | Dm C | Bb F Am | Bb | C |
INSTRU | Bb C | Am Dm | F C | F | C |

Dm 
  ฝ้ายผูกแขนในมืออ้าย 
 
เป็นด้ายอันแทนใจ
F 
  ผูกส่งทางสุดท้
C 
ายก่อนอ้ายสิลาล่วง
Dm 
  เห็นเจ้ามีความสุขยอม 
 
รับว่าอ้ายเหมิดห่วง
F 
  ถึงแมนตายอ้ายกะส่
C 
วง 
 
ได้ส่งทางใน
Dm 
มื้อนี้

 
ดีใจนำเ
F 
ด้อ.. 
 
ดีใจนำเ
C 
ด้อ..
 
ส่งเธ
Dm 
อด้วยน้ำตา..

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บเพื่อส่งทางเ
C 
จ้า
 
แบกหน้า
Am 
เน่าๆ 
 
ผูกแขนเจ้าเพื่อ
Dm 
ส่งทาง
 
ถึงอ้ายสิบ่
Bb 
มัก 
 
ถึงอ้ายสิซัง
C 
คัก
 
บักมัน
Am 
นั่ง 
 
อยู่เ
Dm 
คียงข้าง
 
แต่เหมิดใ
Bb 
จอ้ายอยากมาส่งท
C 
าง..

 
เสนอหน้ามาเ
Bb 
จ็บเพื่อส่งทางเ
C 
จ้า
 
แบกหน้า
Am 
เน่าๆ 
 
ผูกแขนเจ้าเพื่อ
Dm 
ส่งทาง
 
ถึงอ้ายสิบ่
Bb 
มัก 
 
ถึงอ้ายสิซัง
C 
คัก
 
บักมัน
Am 
นั่ง 
 
อยู่เ
Dm 
คียงข้าง
 
แต่เหมิดใ
Bb 
จอ้ายอยากมาส่งท
C 
าง..
 
คนที่อ้ายฮักบ่ลืม..
 

OUTRO | Dm C | Bb F Am | Bb | Bb |


มื้อนี้มื้อสุดท้ายมื่อที่อ้ายมาสั่งลา
ไปนำเขาเด้อหล่า เขาถ่าอยู่ก้อนคำ
เขาคนมีผู้รวยล้น คาบช้อนเงินช้อนคำ
อ้ายคนทุกข์โตดำ บ่สมซ้ำไปเคียงเจ้า
โอ่.. โอย.. หล่าเอ้ย.. หล่าเอ่ย..

ฝ้ายผูกแขนในมืออ้าย เป็นด้ายอันแทนใจ
ผูกส่งทางสุดท้ายก่อนอ้ายสิลาล่วง
เห็นเจ้ามีความสุขยอมรับว่าอ้ายเหมิดห่วง
ถึงแมนตายอ้ายกะส่วง ได้ส่งทางในมื้อนี้

ดีใจนำเด้อ.. ดีใจนำเด้อ.. ส่งเธอด้วยน้ำตา

เสนอหน้ามาเจ็บเพื่อส่งทางเจ้า
แบกหน้าเน่าๆ ผูกแขนเจ้าเพื่อส่งทาง
ถึงอ้ายสิบ่มัก ถึงอ้ายสิซังคัก
บักมันนั่ง อยู่เคียงข้าง
แต่เหมิดใจอ้ายอยากมาส่งทาง คนที่อ้ายฮัก

เสนอหน้ามาเจ็บเพื่อส่งทางเจ้า
แบกหน้าเน่าๆ ผูกแขนเจ้าเพื่อส่งทาง
ถึงอ้ายสิบ่มัก ถึงอ้ายสิซังคัก
บักมันนั่ง อยู่เคียงข้าง
แต่เหมิดใจอ้ายอยากมาส่งทาง คนที่อ้ายฮัก

ดนตรี

ฝ้ายผูกแขนในมืออ้าย เป็นด้ายอันแทนใจ
ผูกส่งทางสุดท้ายก่อนอ้ายสิลาล่วง
เห็นเจ้ามีความสุขยอมรับว่าอ้ายเหมิดห่วง
ถึงแมนตายอ้ายกะส่วง ได้ส่งทางในมื้อนี้

ดีใจนำเด้อ.. ดีใจนำเด้อ.. ส่งเธอด้วยน้ำตา

เสนอหน้ามาเจ็บเพื่อส่งทางเจ้า
แบกหน้าเน่าๆ ผูกแขนเจ้าเพื่อส่งทาง
ถึงอ้ายสิบ่มัก ถึงอ้ายสิซังคัก
บักมันนั่ง อยู่เคียงข้าง
แต่เหมิดใจอ้ายอยากมาส่งทาง..

เสนอหน้ามาเจ็บเพื่อส่งทางเจ้า
แบกหน้าเน่าๆ ผูกแขนเจ้าเพื่อส่งทาง
ถึงอ้ายสิบ่มัก ถึงอ้ายสิซังคัก
บักมันนั่ง อยู่เคียงข้าง
ถึงหมิดใจอ้ายอยากมาส่งทาง..
คนที่อ้ายฮักบ่ลืม..

มิวสิควิดีโอ เสนอหน้ามาเจ็บ เพชร สหรัตน์

เพลง : เสนอหน้ามาเจ็บ
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง : อั๋น หมาหลง
ติดต่องานแสดง : 093-329-9032
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend