คอร์ดเพลง จักรยานคนจน ไท ธนาวุฒิ

  
Text   


INTRO | F | F | Dm | C |
INTRO | F | F | Dm | C |
INTRO | Bb | F | Gm C | F | C | F |

 
คนจนอย่างพี่
.. ไม่มีเงินเป็นอำนา
 
จะไปสา
มารถ..บังคับ
Dm 
สะกดจิต
Gm 
ใจ  
 
 
 
คนสวยของ
พี่..จึงคิดจะมีรัก
ใหม่
 
ไปนั่ง
Dm 
ท้ายมอเตอร์ไซ
ค์..
 
รุ่นใหม่เมดอินเจ
Gm 
เปน  

 
จักรยานของพี่
.. ราคาไม่กี่ร้อย
บาท
 
ถึงช้าอืด
อาด แต่ก็
Dm 
เมดอินไทย
Gm 
แลนด์  
 
 
 
ต้องใช้ขา
ปั่น รถพี่มันถึงจะแล่
 
ไม่เหมือ
Dm 
นรถเครื่องต่างแด
 
ยิ่งเร่ง ยิ่งแล่น เพราะใช้น้ำมั
น  
 
 
F7 

 
Gm 
อง..ตรองดูเถิดห
นา..  
 
 
 
ขวั
Am 
ญใจ  
 
 
Dm 
 
จักรยานกับมอเตอร์
Dm 
ไซค์
 
อย่างไหนปลอดภัยกว่ากั
 
รถพี่ช้า
กว่า แต่ช้าปลอดภัยถึงบ้า
 
มอเตอร์ไซ
Dm 
ค์วิ่งไวชนกั
 
ถึงโรงพยาบาลมาแล้วมา
Gm 
กมาย  
 
 

 
มานั่งรถพี่
  คนดีสบายเสีย
กว่า
 
ถึงจะไม่งามสง่
า แต่ก็
Dm 
พาเจ้าปลอ
Gm 
ดภัย  
 
 
 
กลับใจเสีย
ก่อน พ่อแม่น้องจะร้องไห้
 
จักรยา
Dm 
นหรือมอเตอร์ไซ
ค์
 
เจ้าจงวิจัย เลือก
ใครดีเอย

INSTRU | F | F | Dm | C |
INSTRU | Bb | F | C | F F7 |

 
Gm 
อง..ตรองดูเถิดห
นา..  
 
 
 
ขวั
Am 
ญใจ 
Dm 
 
จักรยานกับมอเตอร์
Dm 
ไซค์
 
อย่างไหนปลอดภัยกว่ากั
 
รถพี่ช้า
กว่า แต่ช้าปลอดภัยถึงบ้า
 
มอเตอร์ไซ
Dm 
ค์วิ่งไวชนกั
 
ถึงโรงพยาบาลมาแล้วมา
Gm 
กมาย  
 
 

 
มานั่งรถพี่
  คนดีสบายเสีย
กว่า
 
ถึงจะไม่งามสง่
า แต่ก็
Dm 
พาเจ้าปลอ
Gm 
ดภัย  
 
 
 
กลับใจเสีย
ก่อน พ่อแม่น้องจะร้องไห้
 
จักรยา
Dm 
นหรือมอเตอร์ไซ
ค์
 
เจ้าจงวิจัย เลือก
ใครดีเอย

OUTRO | F | F | C | F |


คนจนอย่างพี่.. ไม่มีเงินเป็นอำนาจ
จะไปสามารถ..บังคับสะกดจิตใจ
คนสวยของพี่..จึงคิดจะมีรักใหม่
ไปนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์..
รุ่นใหม่เมดอินเจเปน

จักรยานของพี่.. ราคาไม่กี่ร้อยบาท
ถึงช้าอืดอาด แต่ก็เมดอินไทยแลนด์
ต้องใช้ขาปั่น รถพี่มันถึงจะแล่น
ไม่เหมือนรถเครื่องต่างแดน
ยิ่งเร่ง ยิ่งแล่น เพราะใช้น้ำมัน

ลอง..ตรองดูเถิดหนา..
ขวัญใจ
จักรยานกับมอเตอร์ไซค์
อย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน
รถพี่ช้ากว่า แต่ช้าปลอดภัยถึงบ้าน
มอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกัน
ถึงโรงพยาบาลมาแล้วมากมาย

มานั่งรถพี่คนดีสบายเสียกว่า
ถึงจะไม่งามสง่า แต่ก็พาเจ้าปลอดภัย
กลับใจเสียก่อน พ่อแม่น้องจะร้องไห้
จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์
เจ้าจงวิจัย เลือกใครดีเอย

( ดนตรี )

ลอง..ตรองดูเถิดหนา..
ขวัญใจ
จักรยานกับมอเตอร์ไซค์
อย่างไหนปลอดภัยกว่ากัน
รถพี่ช้ากว่า แต่ช้าปลอดภัยถึงบ้าน
มอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกัน
ถึงโรงพยาบาลมาแล้วมากมาย

มานั่งรถพี่คนดีสบายเสียกว่า
ถึงจะไม่งามสง่า แต่ก็พาเจ้าปลอดภัย
กลับใจเสียก่อน พ่อแม่น้องจะร้องไห้
จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์
เจ้าจงวิจัย เลือกใครดีเอย

มิวสิควิดีโอ จักรยานคนจน ไท ธนาวุฒิ

เพลง : จักรยานคนจน
ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend