คอร์ดเพลง คิดถึงพี่ไหม ไท ธนาวุฒิ

  
Text   


INTRO | Em D | C D |
INTRO | G | Em | Am D | G D | G |

 
   
คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใ
Em 
จพี่
 
   ห่างกั
น..อย่างนี้
..น้องคิดถึงพี่
บ้างไห
 
   
Em 
อย่าลืม 
 
อย่าลื
E7 
ม 
 
อย่าลืม
Am 
สัจจา 
 
สัญญาที่ให้
 
   
ว่าตัวห่างไกล 
 
หัวใจชิด
กัน.. 
 
 
 

 
   
คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ไ
Em 
ด้
 
   เมื่อ
ยาม..หลับไห
ล 
 
น้องเจ้าจะได้
..นอน
ฝัน
 
   
Em 
ข้างขึ้นเมื่อใด
E7 
แก้วใจโปรด
Am 
มอง..แสงของนวลจันทร์
 
   
เราสบตากั
นในแสงเรื่อ
เรือง.. 
 
 
Cm 
 
..

 
   
คืนไห
Em 
น..ข้าง
Am 
แรม 
 
ฟ้าแซมดารา
 
   
Em 
น้องจงมองห
าดาวประจำ
เมือง
 
   
Em 
ทุกคืนเราจ้อ
งดูเดือนด
Em 
าว
 
   ทุกคราวเราฝั
E7 
นเห็นกันเนื
Am 
องๆ
 
   ถึงสุดมุมเมือง ไม่
ไกล.. 
 
 
 

 
   
คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจ
Em 
เจ้า
 
   พี่
ตรม 
 
พี่เห
งา 
 
เพราะคิดถึง
เจ้า 
 
เชื่อ
ไหม
 
   
Em 
ฝากใจกับจัน
E7 
ทร์ 
 
ฝากฝันกับดา
Am 
วทุกคราวก็ได้
 
   
เราต่างสุขใจ
เมื่อคิดถึง
กัน

INSTRU | Em D | C D | G |
INSTRU | Em E | Am | C D | G Cm D |

 
   
คืนไห
Em 
น..ข้าง
Am 
แรม 
 
ฟ้าแซมดารา
 
   
Em 
น้องจงมองห
าดาวประจำ
เมือง
 
   
Em 
ทุกคืนเราจ้อ
งดูเดือนด
Em 
าว
 
   ทุกคราวเราฝั
E7 
นเห็นกันเนื
Am 
องๆ
 
   ถึงสุดมุมเมือง ไม่
ไกล.. 
 
 
 

 
   
คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจ
Em 
เจ้า
 
   พี่
ตรม 
 
พี่เห
งา 
 
เพราะคิดถึง
เจ้า 
 
เชื่อ
ไหม
 
   
Em 
ฝากใจกับจัน
E7 
ทร์ 
 
ฝากฝันกับดา
Am 
วทุกคราวก็ได้
 
   
เราต่างสุขใจ
เมื่อคิดถึง
กัน.. 
 
 
Cm 
 
 


คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจพี่
ห่างกัน..อย่างนี้..น้องคิดถึงพี่บ้างไหม
อย่าลืม อย่าลืม อย่าลืมสัจจา สัญญาที่ให้
ว่าตัวห่างไกล หัวใจชิดกัน..

คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้
เมื่อยาม..หลับไหล น้องเจ้าจะได้..นอนฝัน
ข้างขึ้นเมื่อใดแก้วใจโปรดมอง..แสงของนวลจันทร์
เราสบตากันในแสงเรื่อเรือง….

คืนไหน..ข้างแรม ฟ้าแซมดารา
น้องจงมองหาดาวประจำเมือง
ทุกคืนเราจ้องดูเดือนดาว
ทุกคราวเราฝันเห็นกันเนืองๆ
ถึงสุดมุมเมือง ไม่ไกล..

คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจเจ้า
พี่ตรม พี่เหงา เพราะคิดถึงเจ้า เชื่อไหม
ฝากใจกับจันทร์ ฝากฝันกับดาวทุกคราวก็ได้
เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกัน

( ดนตรี )

คืนไหน..ข้างแรม ฟ้าแซมดารา
น้องจงมองหาดาวประจำเมือง
ทุกคืนเราจ้องดูเดือนดาว
ทุกคราวเราฝันเห็นกันเนืองๆ
ถึงสุดมุมเมือง ไม่ไกล..

คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจเจ้า
พี่ตรม พี่เหงา เพราะคิดถึงเจ้า เชื่อไหม
ฝากใจกับจันทร์ ฝากฝันกับดาวทุกคราวก็ได้
เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกัน..

มิวสิควิดีโอ คิดถึงพี่ไหม ไท ธนาวุฒิ

เพลง : คิดถึงพี่ไหม
ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend