คอร์ดเพลง บอกเลยว่ารักแม่หม้าย ก้อย กินรี

  
Text   


 
บอกเลยว่ารักแม่หม้
าย
 
แค่ชีวิ
ตที่เคยผิดหวั
Am 
 
ไม่มีใค
รไม่เคยพลาดพลั้
 
ไอ้เรื่องผิดหวังใครไม่เคยเจ
 
ลูกติดพี่ยอมรับไ
ด้
 
พี่ชา
ยรับเองไม่พรื
Am 
 
แค่มีเธ
อนั้นเดินจับมื
อ.. 
 
 
 
ผิดไหรที่รักแม่หม้าย..
 

INSTRU | C | Am | F | G |

 
คนที่คว
ามรักไม่สมหวัง
 
คนที่พลั้
Am 
งเพราะเลือกคนผิด
 
คนที่พล
าดไปแล้วชีวิต
 
เลยต้องติ
ดกับคำว่าหม้าย

 
ยู่กับคนใจร้าย
 
เหมือนกับตา
Am 
ยทั้งที่หายใจ
 
เธ
อเลยยอมเป็นหม้าย
 
ดีกว่าไป
รักคนพรรค์นั้น

 
อยู่ไม่ได้
Am 
มันก็เลิกกันไป
 
อย่าเอาใส่ใจ
มันเป็นเรื่องธรรมด
 
คนรักกั
Am 
นถ้าหากว่าไม่เทคแค
ร์
 
หากว่าไม่ดูแ
ล 
 
ก็เลิกกันไปดีหว
 
คำว่าหม้า
Am 
ยมันแค่เรื่องสมมุ
ติ
 
มันไม่ทำให้หยุ
ด 
 
แค่บอกว่าผ่านไหรม
 
คำว่ารัก
Dm 
มันก็เหมือนคำโกห
Em 
 
อยู่กับคนใจสกปร
ก 
 
เธอยอมเป็นหม้ายดีหวา..

 
บอกเลยว่ารักแม่หม้
าย
 
แค่ชีวิ
ตที่เคยผิดหวั
Am 
 
ไม่มีใค
รไม่เคยพลาดพลั้
 
ไอ้เรื่องผิดหวังใครไม่เคยเจ
 
ลูกติดพี่ยอมรับไ
ด้
 
พี่ชา
ยรับเองไม่พรื
Am 
 
แค่มีเธ
อนั้นเดินจับมื
อ.. 
 
 
 
ผิดไหรที่รักแม่
หม้าย..

 
ยู่กับคนใจร้าย
 
เหมือนกับตา
Am 
ยทั้งที่หายใจ
 
เธ
อเลยยอมเป็นหม้าย
 
ดีกว่าไป
รักคนพรรค์นั้น

 
อยู่ไม่ได้
Am 
มันก็เลิกกันไป
 
อย่าเอาใส่ใจ
มันเป็นเรื่องธรรมด
 
คนรักกั
Am 
นถ้าหากว่าไม่เทคแค
ร์
 
หากว่าไม่ดูแ
ล 
 
ก็เลิกกันไปดีหว
 
คำว่าหม้า
Am 
ยมันแค่เรื่องสมมุ
ติ
 
มันไม่ทำให้หยุ
ด 
 
แค่บอกว่าผ่านไหรม
 
คำว่ารัก
Dm 
มันก็เหมือนคำโกห
Em 
 
อยู่กับคนใจสกปร
ก 
 
เธอยอมเป็นหม้ายดีหวา..

 
บอกเลยว่ารักแม่หม้
าย
 
แค่ชีวิ
ตที่เคยผิดหวั
Am 
 
ไม่มีใค
รไม่เคยพลาดพลั้
 
ไอ้เรื่องผิดหวังใครไม่เคยเจ
 
ลูกติดพี่ยอมรับไ
ด้
 
พี่ชา
ยรับเองไม่พรื
Am 
 
แค่มีเธ
อนั้นเดินจับมื
อ.. 
 
 
 
ผิดไหรที่รักแม่หม้าย..
 

INSTRU | C G | Am G | F | G |
INSTRU | C G | Am G | F | G |

 
บอกเลยว่ารักแม่หม้
าย
 
แค่ชีวิ
ตที่เคยผิดหวั
Am 
 
ไม่มีใค
รไม่เคยพลาดพลั้
 
ไอ้เรื่องผิดหวังใครไม่เคยเจ
 
ลูกติดพี่ยอมรับไ
ด้
 
พี่ชา
ยรับเองไม่พรื
Am 
 
แค่มีเธ
อนั้นเดินจับมื
อ.. 
 
 
 
ผิดไหรที่รักแม่หม้
าย..
 

 
แค่ชีวิ
ตที่เคยผิดหวั
Am 
 
ไม่มีใค
รไม่เคยพลาดพลั้
 
ไอ้เรื่องผิดหวังใครไม่เคยเจ
 
ลูกติดพี่ยอมรับไ
ด้
 
พี่ชา
ยรับเองไม่พรื
Am 
 
แค่มีเธ
อนั้นเดินจับมื
อ.. 
 
 
 
ผิดไหรที่รักแม่หม้าย..
 

OUTRO | C | C | C | C |

มิวสิควิดีโอ บอกเลยว่ารักแม่หม้าย ก้อย กินรี

เพลง : บอกเลยว่ารักแม่หม้าย
ศิลปิน : ก้อย กินรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend