คอร์ดเพลง ไปตายทางใด๋กะไป – ฟ้า อาริยา

  
Text   

คอร์ดเพลง ไปตายทางใด๋กะไป
ศิลปิน ฟ้า อาริยา
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | E | G#m | A/F# | B | B | B |

 
อย่าบ
E 
อกว่าฮักได้บ่ 
 
ถ้าอ้ายเฮ็
G#m 
ดโต๋จังซี่
 
อ้ายแจ
A 
กฮักที่มี 
 
ให้ใครต่
B 
อใคร
 
E 
ากกะบอกฮักหลาย 
 
G#m 
นใจบ่เคยมีใผ
 
ขั่นจับ
F#m 
บ่ได้ไล่บ่
A 
ทันน้องคง
B 
บ่เห็น
 
นี่บ่
G#m 
น้อคนที่บอกฮั
C#m 
กกัน
 
หมื่นพันคำห
A 
วานเบิ
A/F# 
ดค่าแล้วน้อควา
B 
มฮัก

 
* สิไปไสกะไ
E 
ป 
 
บ่
G#m 
ต้องมาให้เห็
C#m 
นหน้า
 
สิเ
B 
ลิกก็เลิกโล
A 
ดสา 
 
ไป
B 
ตายทางใด๋ก
E 
ะไป
 
ฮ้อ
A 
งให้กะแค่เถื่
B 
อเดียว
 
อกหักส่ำ
G#m 
เสี้ยวบ่แม่นเรื่อ
C#m 
งใหญ่
 
บ่ต
A/F# 
ายแล้วกะบ่เสี
B 
ยใจ 
 
จำไว้เด้
C#m 
ออ้าย

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E
INSTRU | A | G#m C#m | F#m A | B | B |

 
เว
E 
ลาที่มันผ่านไป 
 
สิถื
G#m 
อว่าบ่ฮู้จักกัน
 
สิบ่
A 
จำเรื่องเรื่องหยังทั้งนั้นที่เกี่ยวกั
B 
บอ้าย
E 
คนหลายฮักหลายใจ 
 
บ่ส
G#m 
มควรสิฮักไผ
 
ต้องอยู่ค
F#m 
นเดียวสิได้สำ
A 
นึกกับสิ่งที่ทำ
B 

 
นี่
G#m 
บ่น้อ 
 
คนที่บอกฮั
C#m 
กกัน
 
หมื่นพันคำห
A/F# 
วานเบิ
A 
ดค่าแล้วน้อควา
B 
มฮัก

( *, * )

 
ฮ้อ
A 
งให้กะแค่เถื่
B 
อเดียว
 
อกหักส่ำ
G#m 
เสี้ยวบ่แม่นเรื่อ
C#m 
งใหญ่
 
บ่ต
A/F# 
ายแล้วกะบ่เสี
B 
ยใจ 
 
จำไว้เด้
C#m 
ออ้าย
 
บ่ต
A/F# 
ายแล้วกะบ่เสี
B 
ยใจ… 
 
จำไว้เด้ออ้าย

OUTRO | A | G#m | A/F# B | E E7 | E |

เนื้อเพลง
อย่าบอกว่าฮักได้บ่ ถ้าอ้ายเฮ็ดโต๋จังซี่
อ้ายแจกฮักที่มีให้ใครต่อใคร
ปากกะบอกฮักหลายในใจบ่เคยมีใคร
ขั่นจับบ่ได้ไล่บ่ทันน้องคงบ่เห็น
นี่บ่น้อคนที่บอกฮักกัน
หมื่นพันคำหวานเบิดค่าแล้วหนอความฮัก

* สิไปไสกะไปบ่ต้องมาให้เห็นหน้า
สิเลิกก็เลิกโลดสาไปตายทางใดกะไป
ฮ้องให้กะแค่เถิ้อเดียว
อกหักส่ำเสี่ยวบ่แม่นเรื่องใหญ่
บ่ตายแล้วกะบ่เสียใจจำไว้เด้ออ้าย

เวลาที่มันผ่านไป สิถือว่าบ่ฮู้จักกัน
สิบ่จำเรื่องเรื่องหยังทั้งนั้นที่เกี่ยวกับอ้าย
คนหลายฮักหลายใจ บ่สมควรสิฮักไผ
ต้องอยู่คนเดียวสิได้สำนึกกับสิ่งที่ทำ

นี่บ่น้อ คนที่บอกฮักกัน
หมื่นพันคันหวานเบิดค่าแล้วน้อความฮัก

( *, * )

ฮ้องให้กะแค่เถื่อเดียว
อกหักส่ำเสี้ยวบ่แม่นเรื่องใหญ่
บ่ตายแล้วกะบ่เสียใจ จำไว้เด้ออ้าย
บ่ตายแล้วกะบ่เสียใจ… จำไว้เด้ออ้าย
เพลง: ไปตายทางใด๋กะไป
นักร้อง: ฟ้า อาริยา
คำร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์
กีตาร์/เบส: กี้ พงษ์ศักดิ์
ทำตรีติดต่อ:0973321989 กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง: อ.โอ๋ บุรีรัมย์
บันทึกเสียง: GM Studio
โปรดิวเซอร์: อ.โอ๋ บุรีรัมย์
Graphics Lyric: ต.โต้ง สตูดิโอ พรเจริญบึงกาฬ
คอร์ดเพลง ไปตายทางได๋กะไป - ฟ้า อาริยา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend