หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง เสมอ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง เสมอ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง เสมอ
ศิลปิน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เสมอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | C | F | F | ( 3 Times )

 
* กี่
วันเดือนปี 
 
ผ่านทางชีวิตหลากห
ลาย
 
ซอกซ
อนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำ
ๆ 
 
วนๆ

 
**  
Am 
..หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงท
าง
 
ทางเก่าซ้ำ
ๆ 
 
ไม่พ้นเดิ
มๆ 
 
 
Em/B 
Am 
..จากเช้าจนค่ำยันอีก
วัน
 
ขวนขวายหา
กินทำงานรับใช้ใ
ครหนอ

 
***  
หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย
 
เจ้าน
ายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอ
 
ถึงซ้ำเ
ดิม..หัวใจ..
ไม่
Em/B 
..เคย..ว่
Am 
า..

 
**** ค
Dm 
อยอยู่เคียงข้างกันเส
มอ
Dm 
และเป็นเธอคนเดิมเส
มอ 
 
ทุกเวลา

( ** , *** , **** )

INSTRU | C | C | F | F | ( 4 Times |

( * ,**** , * , **** )

OUTRO | C | C |

เนื้อเพลง
* กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ

** หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง
ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน
ขวนขวายหากินทำงานรับใช้ใครหนอ

*** หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเดิมหัวใจไม่เคยว่า

**** คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา

( ** , *** , **** )
( ดนตรี )

( * ,**** , * , **** )
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ – เสมอ
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา