คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า – เบลล์ นิภาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฮักพอก่ำก่า เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Cover เบลล์ นิภาดา : ฮักพอก่ำก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - เบลล์ นิภาดา

 
ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
 
 
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด ฝั่งฝัน
 
 
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอ.. ก่ำก่า
 

Tune to Eb
INSTRU | C | D | C | D |
INSTRU | G Bm | Em D | C | D |
INSTRU | Em | D |

 
คือจั๋งเ
G 
ล่นเฮือนน้อยแ
Bm 
ท้น้อ
 
เอาขี้
Em 
ดินบ่เฮ็ดหั
D 
วใจ
 
เอาใบ
C 
ไม้มาซื้อ 
 
 
Bm 
โตน้องไว้
 
สั่
Am 
นติจั่งบ่เห็น
D 
ค่า

 
คือจั๋ง
G 
ฮักกำละห้าล
Bm 
ะสิบ
 
ที่อ้าย
Em 
หยิบติดมือขึ้
D 
นมา
 
มีไ
C 
ว้ซื่อๆ 
 
บ่ได้ใ
Bm 
ห้ราคา
 
แล้วแต่
Am 
ว่าสิอยู่สิไ
D 
ป..

 
น้องบ่
Em 
งามหรือยัง
Bm 
ดีบ่พอ
 
อ้ายจึง
C 
ขอขอดข่อน 
 
หัวใ
G 
จมาให้
 
คือจั๋ง
Em 
อ้าปากต่งน้ำค้างมา
Bm 
แก้กระหาย
 
เอาเศ
C 
ษใจ 
 
ยาใส้ไว้กั
D 
นตาย

 
ฮักพอก่ำ
G 
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Bm 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Em 
พียงฮ่วมฮ่างเปื้อนทา
D 
งหัวใจ
 
ของอ้
C 
าย.. 
 
เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมท
D 
าง
 
ฮักพอก่ำ
G 
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้
Bm 
ฮ่วมเฮียง
 
ได้แค่เ
Em 
พียงฮ่วมฮ้างปลดระว
D 
างบ่ฮอด.. 
 
ฝั่
C 
งฝัน
 
ฮักรอ
D 
วันสลายเพราะอ้ายฮักพอ.
G 
.. 
 
ก่ำก่า

INSTRU | G Bm | C D | Em Bm | C D |
INSTRU | Em | Bm | C | D | Em |

 
น้องบ่
Em 
งามหรือยัง
Bm 
ดีบ่พอ
 
อ้ายจึง
C 
ขอขอดข่อน 
 
หัวใ
G 
จมาให้
 
คือจั๋ง
Em 
อ้าปากต่งน้ำค้างมา
Bm 
แก้กระหาย
 
เอาเศ
C 
ษใจ 
 
ยาใส้ไว้กั
D 
นตาย

 
ฮักพอก่ำ
G 
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Bm 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Em 
พียงฮ่วมฮ่างเปื้อนทา
D 
งหัวใจ
 
ของอ้
C 
าย.. 
 
เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมท
D 
าง
 
ฮักพอก่ำ
G 
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้
Bm 
ฮ่วมเฮียง
 
ได้แค่เ
Em 
พียงฮ่วมฮ้างปลดระว
D 
างบ่ฮอด.. 
 
ฝั่
C 
งฝัน
 
ฮักรอ
D 
วันสลายเพราะอ้ายฮักพอ.
G 
.. 
 
ก่ำก่า

 
ฮักรอ
C 
วันสลายเพราะอ้
D 
าย.. 
 
ฮักพอ.
G 
.. 
 
ก่ำก่า..

OUTRO | C D | Em | Em |


ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด ฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอ.. ก่ำก่า

( ดนตรี )

คือจั๋งเล่นเฮือนน้อยแท้น้อ
เอาขี้ดินบ่เฮ็ดหัวใจ
เอาใบไม้มาซื้อ โตน้องไว้
สั่นติจั่งบ่เห็นค่า

คือจั๋งฮักกำละห้าละสิบ
ที่อ้ายหยิบติดมือขึ้นมา
มีไว้ซื่อๆ บ่ได้ให้ราคา
แล้วแต่ว่าสิอยู่สิไป..

น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ
อ้ายจึงขอขอดข่อน หัวใจมาให้
คือจั๋งอ้าปากต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย
เอาเศษใจ ยาใส้ไว้กันตาย

ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ่างเปื้อนทางหัวใจ
ของอ้าย.. เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมทาง
ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด.. ฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอ…ก่ำก่า

( ดนตรี )

น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ
อ้ายจึงขอขอดข่อน หัวใจมาให้
คือจั๋งอ้าปากต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย
เอาเศษใจ ยาใส้ไว้กันตาย

ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ่างเปื้อนทางหัวใจ
ของอ้าย.. เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมทาง
ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด.. ฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอ…ก่ำก่า

ฮักรอวันสลายเพราะอ้าย.. ฮักพอ…ก่ำก่า..

มิวสิควิดีโอ ฮักพอก่ำก่า เบลล์ นิภาดา

เพลง ฮักพอก่ำก่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : บุญหลง มงคลพร
ติดต่องานศิลปิน โทร. 086-8600272
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend