คอร์ดเพลง กลั้นใจเอิ้นขวัญ – องุ่น กัณธิมา

  
Text   

คอร์ดเพลง : กลั้นใจเอิ้นขวัญ องุ่น กัณธิมา : ซองเดอ

คอร์ดเพลง กลั้นใจเอิ้นขวัญ - องุ่น กัณธิมา : ซองเดอ

เพลง :

ศิลปิน : องุ่น กัณธิมา : ซองเดอ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เจอาร์ นาเหนือ

คอร์ดทั้งหมด : D,F#m,Bm,A,G


INTRO | D F#m | Bm A | G | A | A |

 
น้องได้ข่
D 
าว 
 
มื้อ
F#m 
นี้บ้านอ้าย
Bm 
สิมีงาน 
 
 
A 
 
ทรงจั่งยิ้
G 
มบาน 
 
เบิ่ดบ้านแ
A 
ท้นอ
 
เข่าแท
D 
บทรุด 
 
เปิด
F#m 
การ์ดไทบ้านแจ
Bm 
กซอง
 
เชิญน้
A 
องให้ไปกิน
Em 
ดอง
 
งานแต่งฉ
A 
ลองความฮักของอ้
D 
าย

 
ถึงเฮาสิเลิ
G 
กกันมาโดนแ
A 
ล้ว 
 
แต่
F#m 
ใจน้องยังจ
Bm 
ดจำ
 
เปิดใจรับ
G 
ฟัง 
 
เสียงเพิ่นฮ้องเอิ้
A 
นขวัญ

 
กลั้นใจม
D 
าส่ง 
 
ให้
F#m 
อ้ายเป็นฝั่งเป็
Bm 
นฝา
 
มื้อ
A 
นี้วันเข้าวิ
G 
วาห์ 
 
อ้ายจ๋ากับเมียค
A 
นใหม่
 
มาร่วมยิน
D 
ดี 
 
จาก
F#m 
ใจผู้สาวเก่
Bm 
าอ้าย
 
ให้ฮั
A 
กกันฮอดมื้
G 
อตาย 
 
ส่งจากหัวใจ.
A 
ฮือ..
 
คนเก่าขอ
D 
งเธอ 
 
 
A 

 
แต่
D 
บ่เป็นหยัง 
 
 
F#m 
น้องยินดีจา
Bm 
กใจ
 
กาลเว
A 
ลามันต้องเปลี่ยน
G 
ไป
 
คนเฮามันต้องเปลี่ย
A 
นแปลง
 
มายืนยิ้ม
D 
ส่ง 
 
ให้
F#m 
อ้ายอยู่ดี
Bm 
มีแฮง
 
ฮัก
A 
กันให้มันมั่น
Em 
แก่น
 
อย่าได้เปลี่ยนแ
A 
ปลงเด้อ 
 
ฮักขอ
D 
งอ้าย

 
กลั้นใจม
D 
าส่ง 
 
ให้
F#m 
อ้ายเป็นฝั่งเป็
Bm 
นฝา
 
มื้อ
A 
นี้วันเข้าวิ
G 
วาห์ 
 
อ้ายจ๋ากับเมียค
A 
นใหม่
 
มาร่วมยิน
D 
ดี 
 
จาก
F#m 
ใจผู้สาวเก่
Bm 
าอ้าย
 
ให้ฮั
A 
กกันฮอดมื้
G 
อตาย 
 
ส่งจากหัวใจ.
A 
ฮือ..
 
คนเก่าขอ
D 
งเธอ

INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |
INSTRU | D F#m | Bm A | G | A | D |

 
กลั้นใจม
D 
าส่ง 
 
ให้
F#m 
อ้ายเป็นฝั่งเป็
Bm 
นฝา
 
มื้อ
A 
นี้วันเข้าวิ
G 
วาห์ 
 
อ้ายจ๋ากับเมียค
A 
นใหม่
 
มาร่วมยิน
D 
ดี 
 
จาก
F#m 
ใจผู้สาวเก่
Bm 
าอ้าย
 
ให้ฮั
A 
กกันฮอดมื้
G 
อตาย 
 
ส่งจากหัวใจ.
A 
ฮือ..
 
คนเก่าขอ
D 
งเธอ

 
มาร่วมยิน
D 
ดี 
 
จาก
F#m 
ใจผู้สาวเก่
Bm 
าอ้าย
 
ให้ฮั
A 
กกันฮอดมื้
G 
อตาย 
 
ส่งจากหัวใจ.
A 
ฮือ..
 
คนเคยฮั
D 
กกัน 
 
 
Bm 

 
คนเคยฮั
G 
กกัน.. 
 
 
A 
 
D 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กลั้นใจเอิ้นขวัญ


น้องได้ข่าว มื้อนี้บ้านอ้ายสิมีงาน
ทรงจั่งยิ้มบาน เบิ่ดบ้านแท้นอ
เข่าแทบทรุด เปิดการ์ดไทบ้านแจกซอง
เชิญน้องให้ไปกินดอง
งานแต่งฉลองความฮักของอ้าย

ถึงเฮาสิเลิกกันมาโดนแล้ว แต่ใจน้องยังจดจำ
เปิดใจรับฟัง เสียงเพิ่นฮ้องเอิ้นขวัญ

กลั้นใจมาส่ง ให้อ้ายเป็นฝั่งเป็นฝา
มื้อนี้วันเข้าวิวาห์ อ้ายจ๋ากับเมียคนใหม่
มาร่วมยินดี จากใจผู้สาวเก่าอ้าย
ให้ฮักกันฮอดมื้อตาย ส่งจากหัวใจ.ฮือ..
คนเก่าของเธอ

แต่บ่เป็นหยัง น้องยินดีจากใจ
กาลเวลามันต้องเปลี่ยนไป
คนเฮามันต้องเปลี่ยนแปลง
มายืนยิ้มส่ง ให้อ้ายอยู่ดีมีแฮง
ฮักกันให้มันมั่นแก่น
อย่าได้เปลี่ยนแปลงเด้อ ฮักของอ้าย

กลั้นใจมาส่ง ให้อ้ายเป็นฝั่งเป็นฝา
มื้อนี้วันเข้าวิวาห์ อ้ายจ๋ากับเมียคนใหม่
มาร่วมยินดี จากใจผู้สาวเก่าอ้าย
ให้ฮักกันฮอดมื้อตาย ส่งจากหัวใจ.ฮือ..
คนเก่าของเธอ

( ดนตรี )

กลั้นใจมาส่ง ให้อ้ายเป็นฝั่งเป็นฝา
มื้อนี้วันเข้าวิวาห์ อ้ายจ๋ากับเมียคนใหม่
มาร่วมยินดี จากใจผู้สาวเก่าอ้าย
ให้ฮักกันฮอดมื้อตาย ส่งจากหัวใจ.ฮือ..
คนเก่าของเธอ

มาร่วมยินดี จากใจผู้สาวเก่าอ้าย
ให้ฮักกันฮอดมื้อตาย ส่งจากหัวใจ.ฮือ..
คนเคยฮักกัน

คนเคยฮักกัน..

มิวสิควิดีโอ กลั้นใจเอิ้นขวัญ องุ่น กัณธิมา : ซองเดอ

เพลง กลั้นใจเอิ้นขวัญ
ศิลปิน : องุ่น กัณธิมา
เรียบเรียง : ศตวรรษ ทองบ่อ
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร. 06 2632 4939
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend