หน้าแรก » ฐา ขนิษ » คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า – ฐา ขนิษ

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า – ฐา ขนิษ

คอร์ดเพลง : ฮักพอก่ำก่า ฐา ขนิษ

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - ฐา ขนิษ

เพลง :

ศิลปิน : ฐา ขนิษ

เนื้อร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์

คอร์ดทั้งหมด : Bb,C,F,Am,Dm,Gm


INTRO | Bb | C | Bb | C |
INTRO | F Am | Dm C | Bb | C |
INTRO | Dm | C |

 
คือจั๋งเ
ล่นเฮือนน้อยแท้
Am 
น้อ
 
เอาขี้
Dm 
ดินบ่เฮ็ดหั
วใจ
 
เอาใบ
Bb 
ไม้มาซื้อ 
 
 
Am 
โตน้องไว้
 
สั่น
Gm 
ติถึงบ่เห็น
ค่า
 
คือจั๋ง
ฮักกำละห้าละ
Am 
สิบ
 
ที่อ้าย
Dm 
หยิบติดมือขึ้
นมา
 
มี
Bb 
ไว้ซื่อๆ 
 
บ่ได้ใ
Am 
ห้ราคา
 
แล้วแต่
Gm 
ว่าสิอยู่สิไ
ป..

 
น้องบ่
Dm 
งามหรือยัง
Am 
ดีบ่พอ
 
อ้ายจึง
Bb 
ขอขอดข่อนหัวใ
จมาให้
 
คือจั๋ง
Dm 
อ้าปากต่งน้ำค้างมาแ
Am 
ก้กระหาย
 
เอาเศ
Bb 
ษใจ 
 
ยาใส้ไว้กั
นตาย

 
ฮักพอก่ำ
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Am 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Dm 
พียงฮ่วมฮ่างเปลื้อนท
างหัวใจ
 
ของ
Bb 
อ้าย 
 
เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมท
าง
 
ฮักพอก่ำ
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Am 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Dm 
พียงฮ่วมฮ้างปลดระว
างบ่ฮอด 
 
 
Bb 
ฝั่งฝัน
 
ฮักรอ
วันสลายเพราะอ้ายฮักพอ
ก่ำก่า

INSTRU | F Am | Bb C |
INSTRU | Dm Am | Bb C |
INSTRU | Dm | Am | Bb | C | Dm |

 
น้องบ่
Dm 
งามหรือยัง
Am 
ดีบ่พอ
 
อ้ายจึง
Bb 
ขอขอดข่อนหัวใ
จมาให้
 
คือจั๋ง
Dm 
อ้าปากต่งน้ำค้างมาแ
Am 
ก้กระหาย
 
เอาเศ
Bb 
ษใจ 
 
ยาใส้ไว้กั
นตาย

 
ฮักพอก่ำ
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Am 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Dm 
พียงฮ่วมฮ่างเปลื้อนท
างหัวใจ
 
ของ
Bb 
อ้าย 
 
เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมท
าง
 
ฮักพอก่ำ
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Am 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Dm 
พียงฮ่วมฮ้างปลดระว
างบ่ฮอด 
 
 
Bb 
ฝั่งฝัน
 
ฮักรอ
วันสลายเพราะอ้ายฮักพอ
ก่ำก่า

 
ฮักรอ
Bb 
วันสลายเพราะอ้
าย.. 
 
ฮักพอ
ก่ำก่า

OUTRO | Bb C | Dm | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักพอก่ำก่า


คือจั๋งเล่นเฮือนน้อยแท้น้อ
เอาขี้ดินบ่เฮ็ดหัวใจ
เอาใบไม้มาซื้อ โตน้องไว้
สั่นติถึงบ่เห็นค่า
คือจั๋งฮักกำละห้าละสิบ
ที่อ้ายหยิบติดมือขึ้นมา
มีไว้ซื่อๆ บ่ได้ให้ราคา
แล้วแต่ว่าสิอยู่สิไป..

น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ
อ้ายจึงขอขอดข่อนหัวใจมาให้
คือจั๋งอ้าปากต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย
เอาเศษใจ ยาใส้ไว้กันตาย

ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ่างเปลื้อนทางหัวใจ
ของอ้าย เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมทาง
ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด ฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอก่ำก่า

( ดนตรี )

น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ
อ้ายจึงขอขอดข่อนหัวใจมาให้
คือจั๋งอ้าปากต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย
เอาเศษใจ ยาใส้ไว้กันตาย

ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ่างเปลื้อนทางหัวใจ
ของอ้าย เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมทาง
ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด ฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอก่ำก่า

ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอก่ำก่า

มิวสิควิดีโอ ฮักพอก่ำก่า ฐา ขนิษ

เพลง ฮักพอก่ำก่า
ศิลปิน : ฐา ขนิษ
เรียบเรียง : บุญหลง มงคลพร
ติดต่องานโชว์ : 063-368-5666
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :