คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า – ฐา ขนิษ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฮักพอก่ำก่า ฐา ขนิษ

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - ฐา ขนิษ

เพลง :

ศิลปิน : ฐา ขนิษ

เนื้อร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์

คอร์ดทั้งหมด : Bb,C,F,Am,Dm,Gm


INTRO | Bb | C | Bb | C |
INTRO | F Am | Dm C | Bb | C |
INTRO | Dm | C |

 
คือจั๋งเ
F 
ล่นเฮือนน้อยแท้
Am 
น้อ
 
เอาขี้
Dm 
ดินบ่เฮ็ดหั
C 
วใจ
 
เอาใบ
Bb 
ไม้มาซื้อ 
 
 
Am 
โตน้องไว้
 
สั่น
Gm 
ติถึงบ่เห็น
C 
ค่า
 
คือจั๋ง
F 
ฮักกำละห้าละ
Am 
สิบ
 
ที่อ้าย
Dm 
หยิบติดมือขึ้
C 
นมา
 
มี
Bb 
ไว้ซื่อๆ 
 
บ่ได้ใ
Am 
ห้ราคา
 
แล้วแต่
Gm 
ว่าสิอยู่สิไ
C 
ป..

 
น้องบ่
Dm 
งามหรือยัง
Am 
ดีบ่พอ
 
อ้ายจึง
Bb 
ขอขอดข่อนหัวใ
F 
จมาให้
 
คือจั๋ง
Dm 
อ้าปากต่งน้ำค้างมาแ
Am 
ก้กระหาย
 
เอาเศ
Bb 
ษใจ 
 
ยาใส้ไว้กั
C 
นตาย

 
ฮักพอก่ำ
F 
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Am 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Dm 
พียงฮ่วมฮ่างเปลื้อนท
C 
างหัวใจ
 
ของ
Bb 
อ้าย 
 
เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมท
C 
าง
 
ฮักพอก่ำ
F 
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Am 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Dm 
พียงฮ่วมฮ้างปลดระว
C 
างบ่ฮอด 
 
 
Bb 
ฝั่งฝัน
 
ฮักรอ
C 
วันสลายเพราะอ้ายฮักพอ
F 
ก่ำก่า

INSTRU | F Am | Bb C |
INSTRU | Dm Am | Bb C |
INSTRU | Dm | Am | Bb | C | Dm |

 
น้องบ่
Dm 
งามหรือยัง
Am 
ดีบ่พอ
 
อ้ายจึง
Bb 
ขอขอดข่อนหัวใ
F 
จมาให้
 
คือจั๋ง
Dm 
อ้าปากต่งน้ำค้างมาแ
Am 
ก้กระหาย
 
เอาเศ
Bb 
ษใจ 
 
ยาใส้ไว้กั
C 
นตาย

 
ฮักพอก่ำ
F 
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Am 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Dm 
พียงฮ่วมฮ่างเปลื้อนท
C 
างหัวใจ
 
ของ
Bb 
อ้าย 
 
เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมท
C 
าง
 
ฮักพอก่ำ
F 
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Am 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Dm 
พียงฮ่วมฮ้างปลดระว
C 
างบ่ฮอด 
 
 
Bb 
ฝั่งฝัน
 
ฮักรอ
C 
วันสลายเพราะอ้ายฮักพอ
F 
ก่ำก่า

 
ฮักรอ
Bb 
วันสลายเพราะอ้
C 
าย.. 
 
ฮักพอ
F 
ก่ำก่า

OUTRO | Bb C | Dm | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักพอก่ำก่า


คือจั๋งเล่นเฮือนน้อยแท้น้อ
เอาขี้ดินบ่เฮ็ดหัวใจ
เอาใบไม้มาซื้อ โตน้องไว้
สั่นติถึงบ่เห็นค่า
คือจั๋งฮักกำละห้าละสิบ
ที่อ้ายหยิบติดมือขึ้นมา
มีไว้ซื่อๆ บ่ได้ให้ราคา
แล้วแต่ว่าสิอยู่สิไป..

น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ
อ้ายจึงขอขอดข่อนหัวใจมาให้
คือจั๋งอ้าปากต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย
เอาเศษใจ ยาใส้ไว้กันตาย

ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ่างเปลื้อนทางหัวใจ
ของอ้าย เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมทาง
ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด ฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอก่ำก่า

( ดนตรี )

น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ
อ้ายจึงขอขอดข่อนหัวใจมาให้
คือจั๋งอ้าปากต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย
เอาเศษใจ ยาใส้ไว้กันตาย

ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ่างเปลื้อนทางหัวใจ
ของอ้าย เป็นได้เพียงแค่ดอกไม้ริมทาง
ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอด ฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอก่ำก่า

ฮักรอวันสลายเพราะอ้ายฮักพอก่ำก่า

มิวสิควิดีโอ ฮักพอก่ำก่า ฐา ขนิษ

เพลง ฮักพอก่ำก่า
ศิลปิน : ฐา ขนิษ
เรียบเรียง : บุญหลง มงคลพร
ติดต่องานโชว์ : 063-368-5666
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend