คอร์ดเพลง คงคาร้อยสาย เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   


INTRO | Bm G | D A | ( 2 Times )

Bm 
  อ้ายฮู้อยู่ว่ามื้อ
G 
นี้ 
 
อ้ายเป็นคน
D 
ซั่วในสายตาเ
A 
จ้า
Bm 
  อ้ายฮู้อยู่ 
 
อ้ายเฮ็ดเ
G 
จ้าให้มีน้ำ
A 
ตา
Bm 
  พ้อผู้ใหม่ 
 
ได้คนใ
G 
หม่กะถิ่มเจ้าไ
D 
ปบ่ร่ำบ่
A 
ลา
 
  ทำตัว
Bm 
ชั่วช้า 
 
อ้ายเ
G 
ฮ็ดชีวิตเจ้า
A 
พัง

G 
เทือสิฮู้ใจฮักเจ้าหลาย 
 
กะเป็น
D 
มื้อที่สายสุอย่าง
G 
อยากกลับคืนไป 
 
ไปหย่างร่วมทาง
 
กะบ่
Em 
มีข้ออ้างไปข
A 
อคืนดี

 
ต่อให้คงคาร้อยส
D 
าย 
 
กะ
F#m 
ล้างบาปอ้ายบ่
Bm 
หล่อน
 
มันเป็นย้
G 
อนอ้ายคนมักซั่วมันบ่มั
A 
กดี
 
เจ้าฮักอ้ายปานไ
D 
ด๋ 
 
อ้ายยังทำ
F#m 
ลายฮักเจ้าบ่
Bm 
ใยดี
 
เจ้าฮ้องไห้ กะไห้ไ
Em 
ปติ๊ 
 
มื้อ
G 
นั้นอ้ายบ่หัว
A 
ซา

 
ต่อให้คงคาร้อยส
D 
าย 
 
F#m 
ะล้างบาปอ้าย
Bm 
บ่ได้
 
ต่อใฟห้อ้ายต
G 
ายแล้วไปเกิดใหม่ 
 
กะติดกะ
A 
คา
 
ขอโทษในวันที่ส
D 
าย 
 
อ้ายขอ
F#m 
ขมาแก่เจ้าทุกหย
Bm 
ดน้ำตา
 
เทือสิฮู้เจ้าของซั่วส่ำ
Em 
หมา
A 
   
 
กะเป็นมื้อที่เอาหยังคืนบ่ได้

INSTRU | Bm | A | G | A | ( 2 Times )

G 
เทือสิฮู้ใจฮักเจ้าหลาย 
 
กะเป็น
D 
มื้อที่สายสุอย่าง
G 
อยากกลับคืนไป 
 
ไปหย่างร่วมทาง
 
กะบ่
Em 
มีข้ออ้างไปข
A 
อคืนดี

 
ต่อให้คงคาร้อยส
D 
าย 
 
กะ
F#m 
ล้างบาปอ้ายบ่
Bm 
หล่อน
 
มันเป็นย้
G 
อนอ้ายคนมักซั่วมันบ่มั
A 
กดี
 
เจ้าฮักอ้ายปานไ
D 
ด๋ 
 
อ้ายยังทำ
F#m 
ลายฮักเจ้าบ่
Bm 
ใยดี
 
เจ้าฮ้องไห้ กะไห้ไ
Em 
ปติ๊ 
 
มื้อ
G 
นั้นอ้ายบ่หัว
A 
ซา

 
ต่อให้คงคาร้อยส
D 
าย 
 
F#m 
ะล้างบาปอ้าย
Bm 
บ่ได้
 
ต่อใฟห้อ้ายต
G 
ายแล้วไปเกิดใหม่ 
 
กะติดกะ
A 
คา
 
ขอโทษในวันที่ส
D 
าย 
 
อ้ายขอ
F#m 
ขมาแก่เจ้าทุกหย
Bm 
ดน้ำตา
 
เทือสิฮู้เจ้าของซั่วส่ำ
Em 
หมา
A 
   
 
กะเป็นมื้อที่เอาหยังคืนบ่ได้

OUTRO | Bm | A | G | A | Bm |


อ้ายฮู้อยู่ว่ามื้อนี้ อ้ายเป็นคนซั่วในสายตาเจ้า
อ้ายฮู้อยู่ อ้ายเฮ็ดเจ้าให้มีน้ำตา
พ้อผู้ใหม่ ได้คนใหม่กะถิ่มเจ้าไปบ่ร่ำบ่ลา
ทำตัวชั่วช้า อ้ายเฮ็ดชีวิตเจ้าพัง

เทือสิฮู้ใจฮักเจ้าหลาย กะเป็นมื้อที่สายสุอย่าง
อยากกลับคืนไป ไปหย่างร่วมทาง
กะบ่มีข้ออ้างไปขอคืนดี

ต่อให้คงคาร้อยสาย กะล้างบาปอ้ายบ่หล่อน
มันเป็นย้อนอ้ายคนมักซั่วมันบ่มักดี
เจ้าฮักอ้ายปานได๋ อ้ายยังทำลายฮักเจ้าบ่ใยดี
เจ้าฮ้องไห้ กะไห้ไปติ๊ มื้อนั้นอ้ายบ่หัวซา

ต่อให้คงคาร้อยสาย กะล้างบาปอ้ายบ่ได้
ต่อใฟห้อ้ายตายแล้วไปเกิดใหม่ กะติดกะคา
ขอโทษในวันที่สาย อ้ายขอขมาแก่เจ้าทุกหยดน้ำตา
เทือสิฮู้เจ้าของซั่วส่ำหมา กะเป็นมื้อที่เอาหยังคืนบ่ได้

( ดนตรี )

เทือสิฮู้ใจฮักเจ้าหลาย กะเป็นมื้อที่สายสุอย่าง
อยากกลับคืนไป ไปหย่างร่วมทาง
กะบ่มีข้ออ้างไปขอคืนดี

ต่อให้คงคาร้อยสาย กะล้างบาปอ้ายบ่หล่อน
มันเป็นย้อนอ้ายคนมักซั่วมันบ่มักดี
เจ้าฮักอ้ายปานได๋ อ้ายยังทำลายฮักเจ้าบ่ใยดี
เจ้าฮ้องไห้ กะไห้ไปติ๊ มื้อนั้นอ้ายบ่หัวซา

ต่อให้คงคาร้อยสาย กะล้างบาปอ้ายบ่ได้
ต่อใฟห้อ้ายตายแล้วไปเกิดใหม่ กะติดกะคา
ขอโทษในวันที่สาย อ้ายขอขมาแก่เจ้าทุกหยดน้ำตา
เทือสิฮู้เจ้าของซั่วส่ำหมา กะเป็นมื้อที่เอาหยังคืนบ่ได้

มิวสิควิดีโอ คงคาร้อยสาย เบนซ์ เมืองเลย

เพลง : คงคาร้อยสาย
ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย
เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : พนา ณะวงค์วรรณ์
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend