คอร์ดเพลง เกินสิยื้อ เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   


INTRO | Am | G | Am | G |

 
Am 
วบรวมความเข้มแข็ง
 
เพื่อไปต่อรอ
งกับความเฉยชา
 
ฝื
นแกล้งยิ้มออกมา 
 
ทั้งที่น้ำต
าไหลลงหัวใจ

 
Am 
นที่เคยบอกฮั
กกัน 
 
มาวันนี้
Em 
เป็นคนอื่นไก
Am 
 
เหตุและผ
ลก็พอเข้าใจว่าบ่คือ
เก่า..

 
รับเข
Am 
าเข้ามาชัดเจน
 
จนอ้ายกลายเป็
นแค่คนเลือนลาง
 
จนบ่มี
ตัวตนอีหยัง 
 
ยืนกอดซากฮั
กที่มันพังเพ

 
อยากสิไป
Am 
ให้พ้นคนหล
ายใจ
 
แต่ขาดเจ้
Em 
าคือสิเจ็บแท้
Am 
เด้
 
อีกคนพร้
อมสิเท 
 
แต่อีกคนยังฮั
กสิตาย..

 
เกินสิยื้
อ 
 
ให้เฮามาเป็นคื
อเก่า
 
เปิดโตเข
Em 
าแล้วอ้ายสิไปตามท
Am 
างคงฮู้หน้าที่
..
 
สิขอรบกว
น..เวลาเจ้าเพียง
แค่นี้
 
คนขี้แพ้
Am 
บ่ต้องดึงเกม
 
ให้เจ้า
กับเขาได้เริ่มต้นให
ม่
 
ยื้อไป
กะพอซ้ำนั้
Am 
น.. 
 
 

 
Am 
วบรวมความเข็มแข็ง 
 
เพื่อเดินออกม
าให้พ้นทางเจ้า
 
ปล่อยให้เข
าได้เป็นตัวจริงทิ้งคำว่าเฮ
าที่บ่มีค่า
 
อยู่ต่อไป
Am 
กะได้แค่เจ็
บ 
 
ถ้าเป็นส่วนเกิ
Em 
นแค่ถอยออกม
Am 
 
ฮู้ชะตา
.. 
 
ว่าเขาบ่
เอา ฮือ.. ฮือ..

INSTRU | Am | F G | Am | F G |
INSTRU | F G | Em Am | F G | Am |

 
เกินสิยื้
อ 
 
ให้เฮามาเป็นคื
อเก่า
 
เปิดโตเข
Em 
าแล้วอ้ายสิไปตามท
Am 
างคงฮู้
หน้าที่
..
 
สิขอรบกว
น..เวลาเจ้าเพียง
แค่นี้
 
คนขี้แพ้
Am 
บ่ต้องดึงเกม
 
ให้เจ้า
กับเขาได้เริ่มต้นให
ม่.. 
 
 

 
เกินสิยื้
อ 
 
ให้เฮามาเป็นคือ
เก่า
 
เปิดโตเข
Em 
าแล้วอ้ายสิไปตามท
Am 
างคงฮู้
หน้าที่
..
 
สิขอรบกว
น..เวลาเจ้าเพียง
G/B 
แค่นี้
 
คนขี้แพ้
Am 
บ่ต้องดึงเกม
 
ให้เจ้า
กับเขาได้เริ่มต้นให
ม่..

 
คนขี้แพ้
Am 
บ่ต้องดึงเกม
 
ให้เจ้า
กับเขาได้เริ่มต้นให
ม่
 
ยื้อไป
กะพอส่ำนั้น..

OUTRO | Am | G | Am | G | Amaj7 |


รวบรวมความเข้มแข็ง
เพื่อไปต่อรองกับความเฉยชา
ฝืนแกล้งยิ้มออกมา ทั้งที่น้ำตาไหลลงหัวใจ

คนที่เคยบอกฮักกัน มาวันนี้เป็นคนอื่นไกล
เหตุและผลก็พอเข้าใจว่าบ่คือเก่า..

รับเขาเข้ามาชัดเจน
จนอ้ายกลายเป็นแค่คนเลือนลาง
จนบ่มีตัวตนอีหยัง ยืนกอดซากฮักที่มันพังเพ

อยากสิไปให้พ้นคนหลายใจ
แต่ขาดเจ้าคือสิเจ็บแท้เด้
อีกคนพร้อมสิเท แต่อีกคนยังฮักสิตาย..

เกินสิยื้อ ให้เฮามาเป็นคือเก่า
เปิดโตเขาแล้วอ้ายสิไปตามทางคงฮู้หน้าที่..
สิขอรบกวน..เวลาเจ้าเพียงแค่นี้
คนขี้แพ้บ่ต้องดึงเกม
ให้เจ้ากับเขาได้เริ่มต้นใหม่
ยื้อไปกะพอซ้ำนั้น..

รวบรวมความเข็มแข็ง เพื่อเดินออกมาให้พ้นทางเจ้า
ปล่อยให้เขาได้เป็นตัวจริงทิ้งคำว่าเฮาที่บ่มีค่า
อยู่ต่อไปกะได้แค่เจ็บ ถ้าเป็นส่วนเกินแค่ถอยออกมา
ฮู้ชะตา.. ว่าเขาบ่เอา ฮือ.. ฮือ..

( ดนตรี )

เกินสิยื้อ ให้เฮามาเป็นคือเก่า
เปิดโตเขาแล้วอ้ายสิไปตามทางคงฮู้หน้าที่..
สิขอรบกวน..เวลาเจ้าเพียงแค่นี้
คนขี้แพ้บ่ต้องดึงเกม
ให้เจ้ากับเขาได้เริ่มต้นใหม่..

เกินสิยื้อ ให้เฮามาเป็นคือเก่า
เปิดโตเขาแล้วอ้ายสิไปตามทางคงฮู้หน้าที่..
สิขอรบกวน..เวลาเจ้าเพียงแค่นี้
คนขี้แพ้บ่ต้องดึงเกม
ให้เจ้ากับเขาได้เริ่มต้นใหม่..

คนขี้แพ้บ่ต้องดึงเกม
ให้เจ้ากับเขาได้เริ่มต้นใหม่
ยื้อไปกะพอส่ำนั้น..

มิวสิควิดีโอ เกินสิยื้อ เบนซ์ เมืองเลย

เพลง : เกินสิยื้อ
ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย
คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัยอ
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสตูดิโอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend