คอร์ดเพลง แค่อยากพูดคำว่ารัก – Nicecnx feat.FERRI

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่อยากพูดคำว่ารัก Nicecnx

คอร์ดเพลง แค่อยากพูดคำว่ารัก - Nicecnx

ศิลปิน : Nicecnx

เนื้อร้อง : Nicecnx

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,C#m,D,E,F#m,G


 
แค่อยากพูดคำว่ารัก
สักคำให้ชื่น
Dmaj7 
ใจ
 
และจะไม่ทำให้เธอ
Bm 
ผิดหวังหรือร้อง
ไห้
 
ตอนนี้ไ
ม่มีเธออยู่แ
ต่ฉันจะทำใ
F#m 
ห้เธอรู้  
 
 
Bm 
 
แต่ไม่หวัง
Em 
ให้เธอนั้นคืนกลับมา
มาตรงที่เดิม

INSTRU | D | Dmaj7 | Bm | A D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |

 
ยังจำทุกรัก
เรื่องราวและยังคิดถึง
Dmaj7 
ทุกที
 
ยังเฝ้ามองหา
Bm 
บางคราวไม่ว่าผ่านพ้น
เป็นปี  
 
 
 
แม้เธอจากไปจ
ะไกลเท่าไหร่ 
 
รักเราไม่จางหาย
 
พูด
F#m 
ว่ารักว่ารักทุกครั้ง
Bm 
มีความหมาย
 
แม้ว่
Em 
าเราต้องจากกันแสนไกล

 
ไม่ว่
าจะอีกนานหมื่นพันกี่ปีแสง
 
ฉัน
Dmaj7 
ยังคงแสดงความรักที่มากมาย
 
จะคอย
Bm 
บอกรักเธอจงรับเอาไปพับ
 
เก็บเอาไว้ใ
นลิ้นชักอย่าให้มัน
ต้องจางหาย
 
อยู่กั
บฉันแล้วเธอจะไม่เหงา
F#m 
 
แต่เธอ
Bm 
ไปอยู่กับเขา
Em 
คนที่เหงาคือฉันเอง

 
ยังคิดถึง
เธอทุกคืนที่หลับตา
 
กอดแต่หมอน
Dmaj7 
คอยให้เธอได้กลับมา
 
หากวันไหน
Bm 
เธอเดินผ่าน
 
ช่วยเก็บ
เอาความคิดถึง
ของฉันที
 
รอ
อยู่ตรงนี้ไ
F#m 
ม่ได้ไปไห
Bm 
 
เปิดใจเ
Em 
อาไว้ให้ฉันหน่อยนะเธอ

 
แค่อยากพูดคำว่ารัก
สักคำให้ชื่น
Dmaj7 
ใจ
 
และจะไม่ทำให้เธอ
Bm 
ผิดหวังหรือร้อง
ไห้
 
ตอนนี้ไ
ม่มีเธออยู่ 
 
 
แต่ฉันจะทำ 
 
F#m 
ห้เธอรู้  
 
 
Bm 
 
แต่ไม่หวัง
Em 
ให้เธอนั้นคืนกลับมา

 
บทเพลงที่ฉันได้เขียน
เรื่องราวของสอง
Dmaj7 
เรา
 
ในวันที่เธอมีเขา
Bm 
คอยยืนข้าง
ๆ 
 
กาย
 
แม้ฉัน
ไม่มีเธออยู่ 
 
 
แต่ฉันจะทำ 
 
F#m 
ห้เธอรู้  
 
 
Bm 
 
และจดจำ
Em 
คำๆ นี้ตลอดไป  
คำว่ารักเธอ

INSTRU | D | Dmaj7 | Bm | A D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |

 
แค่อยากพูดคำว่ารัก
สักคำให้ชื่น
Dmaj7 
ใจ
 
และจะไม่ทำให้เธอ
Bm 
ผิดหวังหรือร้อง
ไห้
 
ตอนนี้ไ
ม่มีเธออยู่ 
 
 
แต่ฉันจะทำ 
 
F#m 
ห้เธอรู้  
 
 
Bm 
 
แต่ไม่หวัง
Em 
ให้เธอนั้นคืนกลับมา

 
แค่อยากพูดคำว่ารัก
สักคำให้ชื่น
Dmaj7 
ใจ
 
และจะไม่ทำให้เธอ
Bm 
ผิดหวังหรือร้อง
ไห้
 
ตอนนี้ไ
ม่มีเธออยู่ 
 
 
แต่ฉันจะทำ 
 
F#m 
ห้เธอรู้  
 
 
Bm 
 
แต่ไม่หวัง
Em 
ให้เธอนั้นคืนกลับมา

 
บทเพลงที่ฉันได้เขียน
เรื่องราวของสอง
Dmaj7 
เรา
 
ในวันที่เธอมีเขา
Bm 
คอยยืนข้าง
ๆ 
 
กาย
 
แม้ฉัน
ไม่มีเธออยู่ 
 
 
แต่ฉันจะทำ 
 
F#m 
ห้เธอรู้  
 
 
Bm 
 
แต่ไม่หวัง
Em 
ให้เธอนั้นคืนกลับมา
มาตรงที่เดิม

OUTRO | D | Dmaj7 | Bm | A D |
OUTRO | G | F#m Bm | Em | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่อยากพูดคำว่ารัก


แค่อยากพูดคำว่ารักสักคำให้ชื่นjใจ
และจะไม่ทำให้เธอผิดหวังหรือร้องไห้
ตอนนี้ไม่มีเธออยู่แต่ฉันจะทำให้เธอรู้ 
แต่ไม่หวังให้เธอนั้นคืนกลับมา มาตรงที่เดิม

( ดนตรี )

ยังจำทุกรักเรื่องราวและยังคิดถึงjทุกที
ยังเฝ้ามองหาบางคราวไม่ว่าผ่านพ้นเป็นปี 
แม้เธอจากไปจะไกลเท่าไหร่ รักเราไม่จางหาย
พูดว่ารักว่ารักทุกครั้งมีความหมาย
แม้ว่าเราต้องจากกันแสนไกล

ไม่ว่าจะอีกนานหมื่นพันกี่ปีแสง
ฉันjยังคงแสดงความรักที่มากมาย
จะคอยบอกรักเธอจงรับเอาไปพับ
เก็บเอาไว้ในลิ้นชักอย่าให้มันต้องจางหาย
อยู่กับฉันแล้วเธอจะไม่เหงา
แต่เธอไปอยู่กับเขาคนที่เหงาคือฉันเอง

ยังคิดถึงเธอทุกคืนที่หลับตา
กอดแต่หมอนjคอยให้เธอได้กลับมา
หากวันไหนเธอเดินผ่าน
ช่วยเก็บเอาความคิดถึงของฉันที
รออยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหน
เปิดใจเอาไว้ให้ฉันหน่อยนะเธอ

แค่อยากพูดคำว่ารักสักคำให้ชื่นjใจ
และจะไม่ทำให้เธอผิดหวังหรือร้องไห้
ตอนนี้ไม่มีเธออยู่ แต่ฉันจะทำ ให้เธอรู้ 
แต่ไม่หวังให้เธอนั้นคืนกลับมา

บทเพลงที่ฉันได้เขียนเรื่องราวของสองjเรา
ในวันที่เธอมีเขาคอยยืนข้างๆ กาย
แม้ฉันไม่มีเธออยู่ แต่ฉันจะทำ ให้เธอรู้ 
และจดจำคำๆ นี้ตลอดไป คำว่ารักเธอ

( ดนตรี )

แค่อยากพูดคำว่ารักสักคำให้ชื่นjใจ
และจะไม่ทำให้เธอผิดหวังหรือร้องไห้
ตอนนี้ไม่มีเธออยู่ แต่ฉันจะทำ ให้เธอรู้ 
แต่ไม่หวังให้เธอนั้นคืนกลับมา

แค่อยากพูดคำว่ารักสักคำให้ชื่นjใจ
และจะไม่ทำให้เธอผิดหวังหรือร้องไห้
ตอนนี้ไม่มีเธออยู่ แต่ฉันจะทำ ให้เธอรู้ 
แต่ไม่หวังให้เธอนั้นคืนกลับมา

บทเพลงที่ฉันได้เขียนเรื่องราวของสองjเรา
ในวันที่เธอมีเขาคอยยืนข้างๆ กาย
แม้ฉันไม่มีเธออยู่ แต่ฉันจะทำ ให้เธอรู้ 
แต่ไม่หวังให้เธอนั้นคืนกลับมา มาตรงที่เดิม

มิวสิควิดีโอเพลง แค่อยากพูดคำว่ารัก Nicecnx

เพลง แค่อยากพูดคำว่ารัก
ศิลปิน Nicecnx
Pinpong Khungun
Jaturong Wongpi
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend