คอร์ดเพลง เลว วงพาโล PALO

  
Text   
คอร์ดเพลง เลว ศิลปิน วงพาโล PALO คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F# A B คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | F# | A | E |
INTRO | E | F# | A | E |

E 
ฉัน..ก็เท่า
F# 
นั้น
A 
เธอ..ไม่ควรจะแ
E 
ยแส
E 
ทิ้ง..ไปไม่ต้องเหลีย
F# 
วแล
A 
ปล่อยให้ตายอยู่ต
E 
รงนี้

A 
  จากไปก็เพียงเท่านั้น
F# 
  ไม่มีอะไรคั่งค้าง
B 
  ไม่มีคนเลวในสายต
E 
าเธออีก
A 
  ก็เธอต้องการอย่างนั้น
F# 
  ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้
B 
  จบกันเสียทีไม่ค้างคา

E 
ฉัน..ก็ทำได้เท่
F# 
านี้
 
ให้
A 
ดี 
 
กว่านี้คงไม่ไ
E 
ด้
E 
เธอ..จะจากก็ไม่
F# 
สาย
 
ไม่ดื้
A 
อดึง 
 
ไม่
B 
รั้งเธอเผื่อค
E 
นเลวเลว

E 
ฉัน..ในวั
F# 
นนี้
 
ยินย
A 
อม 
 
โดยดีและไม่โ
E 
ต้เถียง
 
อนา
E 
คต 
 
ของเธอนั้นไม่คว
F# 
รเสี่ยง
 
บนท
A 
าง 
 
คนเลวอย่างที่ฉั
E 
นเป็น

A 
  จากไปก็เพียงเท่านั้น
F# 
  ไม่มีอะไรคั่งค้าง
B 
  ไม่มีคนเลวในสายต
E 
าเธออีก
A 
  ก็เธอต้องการอย่างนั้น
F# 
  ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้
B 
  จบกันเสียทีไม่ค้างคา

E 
ฉัน..ก็ทำได้เท่
F# 
านี้
 
ให้
A 
ดี 
 
กว่านี้คงไม่ไ
E 
ด้
E 
เธอ..จะจากก็ไม่
F# 
สาย
 
ไม่ดื้
A 
อดึง 
 
ไม่
B 
รั้งเธอเผื่อค
E 
นเลวเลว

INSTRU | A | F# | B | E |
INSTRU | A | F# | B | B |

E 
ฉัน..ก็ทำได้เท่
F# 
านี้
 
ให้
A 
ดี 
 
กว่านี้คงไม่ไ
E 
ด้
E 
เธอ..จะจากก็ไม่
F# 
สาย
 
ไม่ดื้
A 
อดึง 
 
ไม่
B 
รั้งเธอเผื่อค
E 
นเลวเลว

E 
ฉัน..ก็ทำได้เท่
F# 
านี้
 
ให้
A 
ดี 
 
กว่านี้คงไม่ไ
E 
ด้
E 
เธอ..จะจากก็ไม่
F# 
สาย
 
ไม่ดื้
A 
อดึง 
 
ไม่
B 
รั้งเธอเผื่อค
E 
นเลวเลว

 
ไม่
A 
ดื้อดึง 
 
ไม่
B 
รั้งเธอเผื่อค
E 
นเลวเลว


ฉัน..ก็เท่านั้น
เธอ..ไม่ควรจะแยแส
ทิ้ง..ไปไม่ต้องเหลียวแล
ปล่อยให้ตายอยู่ตรงนี้

จากไปก็เพียงเท่านั้น
ไม่มีอะไรคั่งค้าง
ไม่มีคนเลวในสายตาเธออีก
ก็เธอต้องการอย่างนั้น
ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้
จบกันเสียทีไม่ค้างคา

ฉัน..ก็ทำได้เท่านี้
ให้ดี กว่านี้คงไม่ได้
เธอ..จะจากก็ไม่สาย
ไม่ดื้อดึง ไม่รั้งเธอเผื่อคนเลวเลว

ฉัน..ในวันนี้
ยินยอม โดยดีและไม่โต้เถียง
อนาคต ของเธอนั้นไม่ควรเสี่ยง
บนทาง คนเลวอย่างที่ฉันเป็น

จากไปก็เพียงเท่านั้น
ไม่มีอะไรคั่งค้าง
ไม่มีคนเลวในสายตาเธออีก
ก็เธอต้องการอย่างนั้น
ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้
จบกันเสียทีไม่ค้างคา

ฉัน..ก็ทำได้เท่านี้
ให้ดี กว่านี้คงไม่ได้
เธอ..จะจากก็ไม่สาย
ไม่ดื้อดึง ไม่รั้งเธอเผื่อคนเลวเลว

( ดนตรี )

ฉัน..ก็ทำได้เท่านี้
ให้ดี กว่านี้คงไม่ได้
เธอ..จะจากก็ไม่สาย
ไม่ดื้อดึง ไม่รั้งเธอเผื่อคนเลวเลว

ฉัน..ก็ทำได้เท่านี้
ให้ดี กว่านี้คงไม่ได้
เธอ..จะจากก็ไม่สาย
ไม่ดื้อดึง ไม่รั้งเธอเผื่อคนเลวเลว

ไม่ดื้อดึง ไม่รั้งเธอเผื่อคนเลวเลว

มิวสิควิดีโอ เลว วงพาโล PALO

เพลง : เลว (คอร์ด)
ศิลปิน : วงพาโล PALO
เนื้อร้อง/ทำนอง : บอย พาโล สุวรรณ์ นาคบุตร
เรียบเรียง : BOYRECORD
ติดต่องานศิลปิน : 088 446 3399

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend