คอร์ดเพลง เกงในคู่ – เต๊ะ ตระกูลตอ feat. นุ๊ก ธนดล

  
Text   

คอร์ดเพลง : เกงในคู่ เต๊ะ ตระกูลตอ feat. นุ๊ก ธนดล

คอร์ดเพลง เกงในคู่ - เต๊ะ ตระกูลตอ feat. นุ๊ก ธนดล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, Bm, C, D, Em, G


INTRO | G | Em | C | D |
INTRO | G | Em | C | D | G D |

G 
  เกงในคู่ที่อ้ายซื้
Em 
อให้
C 
  น้องดึกมันถิ่มไป 
 
หรือยั
D 
งใส่อยู่
G 
  เกงในคู่ 
 
สี
Em 
ฟ้าลายหมีพูห์
C 
  มันเป็นคู่บ่งบอกว่า
D 
คู่กัน

G 
  เกงในคู่โตละ 40  
Em 
บาท
C 
  บ่มีโตใด๋ขาดดากหัวยืดอย่า
D 
งดี
G 
  คิดพ้ออ้ายแหน่เด้อ 
 
ยามสิ
Em 
เยี่ยว 
 
ยามสิขี้
C 
  ขั่นฮักอ้ายอีหลีขี้ใส่ส่งโลดเ
D 
ด้อ

 
มื้อ
C 
นี้เฮาได้มา 
 
พบ
Bm 
เจอ
 
อยากฮู้ว่าเ
C 
ธอ 
 
ใส่เกงในโตใด๋
D 
มา

 
แก้ส่งให้เบิ่งแ
G 
หน่
 
แก้กางเกงให้อ้ายเบิ่ง
Em 
แหน่
 
อยากฮู้แ
C 
หม้ 
 
มันเป็นสีแหล่หรือสีช
D 
มพู
 
มันเก่า
C 
ไป่ 
 
หรือเจ้าบ่ได้ใส่เกงใ
Em 
นคู่ 
 
อ้ายอยา
Am 
กฮู้.. 
 
เกงใน
D 
คู่ 
 
ยังใส่อยู่
G 
บ่..

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | C | Em | Am D | G |

 
ย้านเ
C 
ขาเป็นคนถอด 
 
เกงใ
Bm 
นคู่ 
 
ของเฮา
 
ย้าน
Am 
เขา 
 
ซื้อให้เจ้า
D 
ใส่เกงในโตใ
G 
หม่
 
ย้านเจ้า
C 
คัน 
 
หากว่าเจ้
Bm 
านั้นพ้อของใหม่
 
เกงใน
C 
ไผ 
 
ที่เจ้าใส่มามื้
D 
อนี้

 
แก้ส่งให้เบิ่งแ
G 
หน่
 
แก้กางเกงให้อ้ายเบิ่ง
Em 
แหน่
 
อยากฮู้แ
C 
หม้ 
 
มันเป็นสีแหล่หรือสีช
D 
มพู
 
มันเก่า
C 
ไป่ 
 
หรือเจ้าบ่ได้ใส่เกงใ
Em 
นคู่ 
 
อ้ายอยา
Am 
กฮู้.. 
 
เกงใน
D 
คู่

 
แก้ส่งให้เบิ่งแ
G 
หน่
 
แก้กางเกงให้อ้ายเบิ่ง
Em 
แหน่
 
อยากฮู้แ
C 
หม้ 
 
มันเป็นสีแหล่หรือสีช
D 
มพู
 
มันเก่า
C 
ไป่ 
 
หรือเจ้าบ่ได้ใส่เกงใ
Em 
นคู่ 
 
อ้ายอยา
Am 
กฮู้.. 
 
เกงใน
D 
คู่ 
 
ยังใส่อยู่
G 
บ่..

 
มันเก่า
C 
ไป ซื้อให้ใหม่เอาบ่ เกงใ
Em 
นคู่ 
 
อ้ายอยา
Am 
กฮู้.. 
 
ของขอ
D 
งกู 
 
สิสำคัญอยู่
G 
บ่.. 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เกงในคู่


เกงในคู่ที่อ้ายซื้อให้
น้องดึกมันถิ่มไป หรือยังใส่อยู่
เกงในคู่ สีฟ้าลายหมีพูห์
มันเป็นคู่บ่งบอกว่าคู่กัน

เกงในคู่โตละ 40 บาท
บ่มีโตใด๋ขาดดากหัวยืดอย่างดี
คิดพ้ออ้ายแหน่เด้อ ยามสิเยี่ยว ยามสิขี้
ขั่นฮักอ้ายอีหลีขี้ใส่ส่งโลดเด้อ

มื้อนี้เฮาได้มา พบเจอ
อยากฮู้ว่าเธอ ใส่เกงในโตใด๋มา

แก้ส่งให้เบิ่งแหน่
แก้กางเกงให้อ้ายเบิ่งแหน่
อยากฮู้แหม้ มันเป็นสีแหล่หรือสีชมพู
มันเก่าไป่ หรือเจ้าบ่ได้ใส่เกงในคู่ 
อ้ายอยากฮู้.. เกงในคู่ ยังใส่อยู่บ่..

( ดนตรี )

ย้านเขาเป็นคนถอด เกงในคู่ ของเฮา
ย้านเขา ซื้อให้เจ้าใส่เกงในโตใหม่
ย้านเจ้าคัน หากว่าเจ้านั้นพ้อของใหม่
เกงในไผ ที่เจ้าใส่มามื้อนี้

แก้ส่งให้เบิ่งแหน่
แก้กางเกงให้อ้ายเบิ่งแหน่
อยากฮู้แหม้ มันเป็นสีแหล่หรือสีชมพู
มันเก่าไป่ หรือเจ้าบ่ได้ใส่เกงในคู่ 
อ้ายอยากฮู้.. เกงในคู่

แก้ส่งให้เบิ่งแหน่
แก้กางเกงให้อ้ายเบิ่งแหน่
อยากฮู้แหม้ มันเป็นสีแหล่หรือสีชมพู
มันเก่าไป่ หรือเจ้าบ่ได้ใส่เกงในคู่ 
อ้ายอยากฮู้.. เกงในคู่ ยังใส่อยู่บ่..

มันเก่าไป ซื้อให้ใหม่เอาบ่ เกงในคู่ 
อ้ายอยากฮู้.. ของของกู สิสำคัญอยู่บ่.. 

มิวสิควิดีโอ เกงในคู่ เต๊ะ ตระกูลตอ feat. นุ๊ก ธนดล

เพลง เกงในคู่
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ feat. นุ๊ก ธนดล
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต๊ะ ตระกูลตอ
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องาน โทร : 062 369 7289 / 098 203 7796
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend