หน้าแรก » ศาล สานศิลป์ » คอร์ดเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ – ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ – ศาล สานศิลป์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ - ศาล สานศิลป์

INTRO | Em | B | C | B |
INTRO | Em | C | Am | D7/F# B |

 
กี่คำว่าฮักที่อ้ายส่ง
Am 
ไป ถึงเธอ  
 
กี่ความคิดถึงที่เธอบ่เ
คย หัวซา  
Em 
 
ส่งไปเสมอแต่เธอไม่
Am 
ตอบกลับมา 
 
 
D7/F# 
 
ยุ่งงานหรือ
ว่ามีใครเข้า
Em 
มาแทนกัน

 
มันเกิดอีหยังขึ้นมากับ
Am 
ใจ ของเธอ  
 
โปรดช่วยเสนอให้อ้ายเข้า
ใจ สักวัน  
Em 
 
ปล่อยไปอย่างนี้มีแต่เหงา
Am 
ตายก็เท่านั้น 
 
 
D7/F# 
 
หมดความสำ
คัญแล้วบ่.
Em 
.. 
 
คนจั่งอ้าย

 
มันคงเป็นความคิดฮ
อด 
 
 
 
ที่เข้าไปจอดบ่
ถึง.. 
 
หัว
Em 
ใจ 
 
เป็นเพียงแค่ความคิดฮ
อด 
 
 
 
ที่เธอไม่อยากรับ
รู้ 
 
แล้วใช่ไ
หม

Am 
หรือฮักเฮาเสื่อมความห
มาย
 
คำที่
Bm 
เคยสัญญา 
 
กับ
Em 
อ้าย 
 
 
Am 
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อ
ตาย
 
เจ้าลืมแล้วบ่แก้
Em 
วตา..

 
หากเธอยังฮักก็ช่วยบอก
Am 
กัน สักคำ  
 
อย่าปล่อยให้ช้ำเพราะคิดไปเ
องแทบบ้า 
 
 
Em 
 
หากเธอยังฮักก็ช่วยบอก
Am 
อ้ายกลับมา 
 
 
D7/F# 
 
หากอ้ายเบิ่ด
ค่า 
 
กะบอกอ้าย
Em 
สาสิได้ทำใจ

INSTRU | C | D | G | B |
INSTRU | Am | B | Em | Em |

 
มันคงเป็นความคิดฮ
อด 
 
 
 
ที่เข้าไปจอดบ่
ถึง.. 
 
หัว
Em 
ใจ 
 
เป็นเพียงแค่ความคิดฮ
อด 
 
 
 
ที่เธอไม่อยากรับ
รู้ 
 
แล้วใช่ไ
หม

Am 
หรือฮักเฮาเสื่อมความห
มาย
 
คำที่
Bm 
เคยสัญญา 
 
กับ
Em 
อ้าย 
 
 
Am 
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อ
ตาย
 
เจ้าลืมแล้วบ่แก้
Em 
วตา..

Am 
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อ
ตาย
 
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา…
 

OUTRO | Em | B | C | B | Em |


กี่คำว่าฮักที่อ้ายส่งไป ถึงเธอ
กี่ความคิดถึงที่เธอบ่เคย หัวซา
ส่งไปเสมอแต่เธอไม่ตอบกลับมา
ยุ่งงานหรือว่ามีใครเข้ามาแทนกัน

มันเกิดอีหยังขึ้นมากับใจ ของเธอ
โปรดช่วยเสนอให้อ้ายเข้าใจ สักวัน
ปล่อยไปอย่างนี้มีแต่เหงาตายก็เท่านั้น
หมดความสำคัญแล้วบ่… คนจั่งอ้าย

มันคงเป็นความคิดฮอด
ที่เข้าไปจอดบ่ถึง.. หัวใจ 
เป็นเพียงแค่ความคิดฮอด
ที่เธอไม่อยากรับรู้ แล้วใช่ไหม

หรือฮักเฮาเสื่อมความหมาย
คำที่เคยสัญญา กับอ้าย
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา..

หากเธอยังฮักก็ช่วยบอกกัน สักคำ
อย่าปล่อยให้ช้ำเพราะคิดไปเองแทบบ้า
หากเธอยังฮักก็ช่วยบอกอ้ายกลับมา
หากอ้ายเบิ่ดค่า กะบอกอ้ายสาสิได้ทำใจ

( ดนตรี )

มันคงเป็นความคิดฮอด
ที่เข้าไปจอดบ่ถึง.. หัวใจ 
เป็นเพียงแค่ความคิดฮอด
ที่เธอไม่อยากรับรู้ แล้วใช่ไหม

หรือฮักเฮาเสื่อมความหมาย
คำที่เคยสัญญา กับอ้าย
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา..

ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา…


รูปภาพคอร์ด ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ – ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ - ศาล สานศิลป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง เอ๋ สีชมพู
เรียบเรียงโดย ยศดนัย ภู่ทอง
 โฆษณา