คอร์ดเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ – ศาล สานศิลป์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ - ศาล สานศิลป์

INTRO | Em | B | C | B |
INTRO | Em | C | Am | D7/F# B |

 
กี่คำว่าฮักที่อ้ายส่ง
Am 
ไป ถึงเธอ  
D 
 
กี่ความคิดถึงที่เธอบ่เ
G 
คย หัวซา  
Em 
 
ส่งไปเสมอแต่เธอไม่
Am 
ตอบกลับมา 
 
 
D7/F# 
 
ยุ่งงานหรือ
B 
ว่ามีใครเข้า
Em 
มาแทนกัน

 
มันเกิดอีหยังขึ้นมากับ
Am 
ใจ ของเธอ  
D 
 
โปรดช่วยเสนอให้อ้ายเข้า
G 
ใจ สักวัน  
Em 
 
ปล่อยไปอย่างนี้มีแต่เหงา
Am 
ตายก็เท่านั้น 
 
 
D7/F# 
 
หมดความสำ
B 
คัญแล้วบ่.
Em 
.. 
 
คนจั่งอ้าย

 
มันคงเป็นความคิดฮ
C 
อด 
 
 
D 
 
ที่เข้าไปจอดบ่
G 
ถึง.. 
 
หัว
Em 
ใจ 
 
เป็นเพียงแค่ความคิดฮ
C 
อด 
 
 
D 
 
ที่เธอไม่อยากรับ
G 
รู้ 
 
แล้วใช่ไ
B 
หม

Am 
หรือฮักเฮาเสื่อมความห
D 
มาย
 
คำที่
Bm 
เคยสัญญา 
 
กับ
Em 
อ้าย 
 
 
D 
Am 
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อ
B 
ตาย
 
เจ้าลืมแล้วบ่แก้
Em 
วตา..

 
หากเธอยังฮักก็ช่วยบอก
Am 
กัน สักคำ  
D 
 
อย่าปล่อยให้ช้ำเพราะคิดไปเ
G 
องแทบบ้า 
 
 
Em 
 
หากเธอยังฮักก็ช่วยบอก
Am 
อ้ายกลับมา 
 
 
D7/F# 
 
หากอ้ายเบิ่ด
B 
ค่า 
 
กะบอกอ้าย
Em 
สาสิได้ทำใจ

INSTRU | C | D | G | B |
INSTRU | Am | B | Em | Em |

 
มันคงเป็นความคิดฮ
C 
อด 
 
 
D 
 
ที่เข้าไปจอดบ่
G 
ถึง.. 
 
หัว
Em 
ใจ 
 
เป็นเพียงแค่ความคิดฮ
C 
อด 
 
 
D 
 
ที่เธอไม่อยากรับ
G 
รู้ 
 
แล้วใช่ไ
B 
หม

Am 
หรือฮักเฮาเสื่อมความห
D 
มาย
 
คำที่
Bm 
เคยสัญญา 
 
กับ
Em 
อ้าย 
 
 
D 
Am 
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อ
B 
ตาย
 
เจ้าลืมแล้วบ่แก้
Em 
วตา..

Am 
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อ
B 
ตาย
 
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา…
 

OUTRO | Em | B | C | B | Em |


กี่คำว่าฮักที่อ้ายส่งไป ถึงเธอ
กี่ความคิดถึงที่เธอบ่เคย หัวซา
ส่งไปเสมอแต่เธอไม่ตอบกลับมา
ยุ่งงานหรือว่ามีใครเข้ามาแทนกัน

มันเกิดอีหยังขึ้นมากับใจ ของเธอ
โปรดช่วยเสนอให้อ้ายเข้าใจ สักวัน
ปล่อยไปอย่างนี้มีแต่เหงาตายก็เท่านั้น
หมดความสำคัญแล้วบ่… คนจั่งอ้าย

มันคงเป็นความคิดฮอด
ที่เข้าไปจอดบ่ถึง.. หัวใจ 
เป็นเพียงแค่ความคิดฮอด
ที่เธอไม่อยากรับรู้ แล้วใช่ไหม

หรือฮักเฮาเสื่อมความหมาย
คำที่เคยสัญญา กับอ้าย
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา..

หากเธอยังฮักก็ช่วยบอกกัน สักคำ
อย่าปล่อยให้ช้ำเพราะคิดไปเองแทบบ้า
หากเธอยังฮักก็ช่วยบอกอ้ายกลับมา
หากอ้ายเบิ่ดค่า กะบอกอ้ายสาสิได้ทำใจ

( ดนตรี )

มันคงเป็นความคิดฮอด
ที่เข้าไปจอดบ่ถึง.. หัวใจ 
เป็นเพียงแค่ความคิดฮอด
ที่เธอไม่อยากรับรู้ แล้วใช่ไหม

หรือฮักเฮาเสื่อมความหมาย
คำที่เคยสัญญา กับอ้าย
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา..

ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย
เจ้าลืมแล้วบ่แก้วตา…


รูปภาพคอร์ด ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ – ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ - ศาล สานศิลป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง เอ๋ สีชมพู
เรียบเรียงโดย ยศดนัย ภู่ทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend