คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ – บ่าววี Rsiam

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ - บ่าววี Rsiam

INTRO | D | Bm B7 | Em A | D A |

D 
มองฟ้าคืนนี้มีเพียงตัว
Bm 
ฉัน
 
ปีนป่
D 
ายหวังได้คู่
Em 
จันทร์ 
 
เรา
A 
นั้นมันไปไม่
D 
ถึง
 
ฉันจึงหมองเ
Bm 
ศร้า 
 
ปวดร้าวทุกคราค
Em 
ะนึง
 
อกเ
A 
อ๋ยโอ้ต้นตำ
D 
ลึง 
 
คงไปไม่
A 
ถึงดวงจั
D 
นทร์

 
ไม่เจียม
Em 
ตนว่าเราเป็น
A 
คน 
 
ที่ต้อย
Bm 
ต่ำ
 
รูปชั่วตัว
Em 
ดำ 
 
ก็ยังจะห
A 
วังหมายปองดอก
Bm 
ฟ้า
 
คิดแล้วมันเศ
D 
ร้า 
 
มันเหงาหัวใจเรื่อย
Em 
มา
 
ตำ
A 
ลึงไต่ถึงหลัง
D 
คา 
 
ได้เพียงมอง
A 
ฟ้าเบื้อ
D 
งบน 
 
 
D7 

 
ฝันไปเ
G 
ถอะ 
 
เธอ
A 
คงไม่เครอะกับ
Bm 
เรา
 
เขาคงไม่เ
G 
อา 
 
เพราะเ
A 
ราคนหมาหม้า
Bm 
ยไร
 
แสงแห่งรา
D 
ตรี 
 
โอ้ว่ารัก
Bb 
นี้ไม่มีความห
Em 
มาย
 
ตัวเ
A 
ราต้องทนเดียวด
D 
าย 
 
เฉาต
A 
ายอยู่บนหลัง
D 
คา 
 
 
A 

D 
มองฟ้าคืนนี้มีเพียงความ
Bm 
เหงา
 
ริบ
D 
หรี่หนอชีวิต
Em 
เรา 
 
เพราะไ
A 
ปรักเขาทำ
D 
ไม
 
กระต่ายตัว
Bm 
นั้น 
 
ก็คงคู่จันทร์อย่างนั้นเรื่อย
Em 
ไป
 
ตำ
A 
ลึงมันจึงเฉาต
D 
าย 
 
เฉาต
A 
ายอยู่ใต้แส
D 
งจันทร์ 
 
 
A 

INSTRU | D | Bm B7 | Em A | D |
INSTRU | Bm B7 | Em A | D A | D D7 |

 
ฝันไปเ
G 
ถอะ 
 
เธอ
A 
คงไม่เครอะกับ
Bm 
เรา
 
เขาคงไม่เ
G 
อา 
 
เพราะเ
A 
ราคนหมาหม้า
Bm 
ยไร
 
แสงแห่งรา
D 
ตรี 
 
โอ้ว่ารัก
Bb 
นี้ไม่มีความห
Em 
มาย
 
ตัวเ
A 
ราต้องทนเดียวด
D 
าย 
 
เฉาต
A 
ายอยู่บนหลัง
D 
คา 
 
 
A 

D 
มองฟ้าคืนนี้มีเพียงความ
Bm 
เหงา
 
ริบ
D 
หรี่หนอชีวิต
Em 
เรา 
 
เพราะไ
A 
ปรักเขาทำ
D 
ไม
 
กระต่ายตัว
Bm 
นั้น 
 
ก็คงคู่จันทร์อย่างนั้นเรื่อย
Em 
ไป
 
ตำ
A 
ลึงมันจึงเฉาต
D 
าย 
 
เฉาต
A 
ายอยู่ใต้แส
D 
งจันทร์ 
 
 
A 

OUTRO | G Gm | D | D |


มองฟ้าคืนนี้มีเพียงตัวฉัน
ปีนป่ายหวังได้คู่จันทร์ เรานั้นมันไปไม่ถึง
ฉันจึงหมองเศร้า ปวดร้าวทุกคราคะนึง
อกเอ๋ยโอ้ต้นตำลึง คงไปไม่ถึงดวงจันทร์

ไม่เจียมตนว่าเราเป็นคน ที่ต้อยต่ำ
รูปชั่วตัวดำ ก็ยังจะหวังหมายปองดอกฟ้า
คิดแล้วมันเศร้า มันเหงาหัวใจเรื่อยมา
ตำลึงไต่ถึงหลังคา ได้เพียงมองฟ้าเบื้องบน

ฝันไปเถอะ เธอคงไม่เครอะกับเรา
เขาคงไม่เอา เพราะเราคนหมาหม้ายไร
แสงแห่งราตรี โอ้ว่ารักนี้ไม่มีความหมาย
ตัวเราต้องทนเดียวดาย เฉาตายอยู่บนหลังคา

มองฟ้าคืนนี้มีเพียงความเหงา
ริบหรี่หนอชีวิตเรา เพราะไปรักเขาทำไม
กระต่ายตัวนั้น ก็คงคู่จันทร์อย่างนั้นเรื่อยไป
ตำลึงมันจึงเฉาตาย เฉาตายอยู่ใต้แสงจันทร์

( ดนตรี )

ฝันไปเถอะ เธอคงไม่เครอะกับเรา
เขาคงไม่เอา เพราะเราคนหมาหม้ายไร
แสงแห่งราตรี โอ้ว่ารักนี้ไม่มีความหมาย
ตัวเราต้องทนเดียวดาย เฉาตายอยู่บนหลังคา

มองฟ้าคืนนี้มีเพียงความเหงา
ริบหรี่หนอชีวิตเรา เพราะไปรักเขาทำไม
กระต่ายตัวนั้น ก็คงคู่จันทร์อย่างนั้นเรื่อยไป
ตำลึงมันจึงเฉาตาย เฉาตายอยู่ใต้แสงจันทร์


รูปภาพคอร์ด ตำลึงไม่ถึงจันทร์ – บ่าววี Rsiam

คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ - บ่าววี Rsiam

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : นิยม เอียดทวี
เรียบเรียง : อัครินทร์ เกตุมณี
คอร์ดเพลง ตำลึงไม่ถึงจันทร์ - บ่าววี Rsiam
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend