คอร์ดเพลง ถามเพื่ออะไร KLEAR (เคลียร์)

  
Text   


INTRO | E |

 
ไม่เคยอย
ากได้ยินคำถา
G#m 
ม..
 
ที่เธ
C#m 
อกำลังจะถามกันด้วยควา
มห่วงใย
 
เธอพูด
คำลา ขอเลิกกันไป แต่ใจ
G#m 
เธอยังกังวล..
 
ว่
F#m 
าฉันจะทนได้หรือเปล่

 
ถ้าต้องอยู่
คนเดียวอีกค
G#m 
รั้ง..
 
ทั้งๆ
C#m 
ที่ลืมไปแล้วว่าต้องทำ
อย่างไร
 
กินข้าว
คนเดียว ไปไหนคนเดียว
 
ร้องไห้
G#m 
.. ก็ตัว
C#m 
คนเดียว
 
ฉั
F#m 
นทนได้ไหมเธออยากรู้

 
เธอถามว่าอยู่ได้ไห
ม ถ้าไม่มีเธอจากนี้ไป
 
ถ้าฉันพูดว่าไม่ไห
C#m 
ว เธอจะไม่ไปใช่หรือเปล่
 
ถ้าฉันขอเธอให้อ
F#m 
ยู่
 
ถ้าฉันขอเธอให้รั
G#m 
กกันเหมือนเก่
C#m 
 
อยากรู้
F#m 
ว่าเธอจะทำให้กันไห

 
ได้โปรดอย่าเอ่ยคำถา
มที่ไม่ได้มาจากหัวใ
 
แค่รู้
Cdim 
สึกผิดใช่ไห
C#m 
ม ถ้าทิ้งฉันไว้โดยไม่ล
B/D# 
 
ฉันรู้
เธอมีคนให
ม่
 
ฉันรู้ว่าเธอเลือกเข
G#m 
าแล้วมากกว่
C#m 
 
ขอร้อง
F#7 
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงกั
 
ถ้าจะทิ้งฉันไปอยู่ดี..
 

INSTRU | A | B |

 
เธอต้องกา
รจะทิ้งกัน 
 
แต่ว่าเธอทำเป็นแคร์
 
ตอบแบบไห
G#m 
นเธอก็ไป 
 
ตอบยังไงฉันก็แพ้
 
มันเจ็
C#m 
บมากกว่าเดิม 
 
มันเจ็บที่ไม่แฟร์
 
เหมือ
นเอาเกลือนั้นมาโรยซ้ำลงที่แผล

 
มั
นคือคำถาม..
 
ที่
G#m 
ไม่อยากได้ยิ
F#m 
 
จะถามเพื่ออะไร

 
เธอถามว่าอยู่ได้ไห
ม ถ้าไม่มีเธอจากนี้ไป
 
ถ้าฉันพูดว่าไม่ไห
C#m 
ว เธอจะไม่ไปใช่หรือเปล่
 
ถ้าฉันขอเธอให้อ
F#m 
ยู่
 
ถ้าฉันขอเธอให้รั
G#m 
กกันเหมือนเก่
C#m 
 
อยากรู้
F#m 
ว่าเธอจะทำให้กันไห

 
ได้โปรดอย่าเอ่ยคำถา
มที่ไม่ได้มาจากหัวใ
 
แค่รู้
Cdim 
สึกผิดใช่ไห
C#m 
ม ถ้าทิ้งฉันไว้โดยไม่ล
B/D# 
 
ฉันรู้
เธอมีคนให
ม่
 
ฉันรู้ว่าเธอเลือกเข
G#m 
าแล้วมากกว่
C#m 
 
ขอร้อง
F#7 
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงกั
 
ถ้าจะทิ้งฉันไปอยู่ดี..
 

INSTRU | A | B | Cdim | C#m |

 
เธอคงทิ้งกันไปอยู่ดี
 

INSTRU | F#m | G#m | C#m | B/D# |

 
ฉันรู้
เธอมีคนให
ม่
 
ฉันรู้ว่าเธอเลือกเข
G#m 
าแล้วมากกว่
C#m 
 
ขอร้อ
F#7 
งไม่ต้องมาทำเป็นห่วงกั
 
ถ้าจะทิ้งฉันไปอยู่ดี
 

INSTRU | A | G#m C#m |

 
ที่รั
F#7 
กไม่ต้องมาทำดีตอน
Am 
นี้
 
ตอนที่จะไปจากฉั


ไม่เคยอยากได้ยินคำถาม..
ที่เธอกำลังจะถามกันด้วยความห่วงใย
เธอพูดคำลา ขอเลิกกันไป แต่ใจเธอยังกังวล..
ว่าฉันจะทนได้หรือเปล่า

ถ้าต้องอยู่คนเดียวอีกครั้ง..
ทั้งๆที่ลืมไปแล้วว่าต้องทำอย่างไร
กินข้าวคนเดียว ไปไหนคนเดียว
ร้องไห้.. ก็ตัวคนเดียว
ฉันทนได้ไหมเธออยากรู้

เธอถามว่าอยู่ได้ไหม ถ้าไม่มีเธอจากนี้ไป
ถ้าฉันพูดว่าไม่ไหว เธอจะไม่ไปใช่หรือเปล่า
ถ้าฉันขอเธอให้อยู่
ถ้าฉันขอเธอให้รักกันเหมือนเก่า
อยากรู้ว่าเธอจะทำให้กันไหม

ได้โปรดอย่าเอ่ยคำถามที่ไม่ได้มาจากหัวใจ
แค่รู้iสึกผิดใช่ไหม ถ้าทิ้งฉันไว้โดยไม่ลา
ฉันรู้เธอมีคนใหม่
ฉันรู้ว่าเธอเลือกเขาแล้วมากกว่า
ขอร้องไม่ต้องมาทำเป็นห่วงกัน
ถ้าจะทิ้งฉันไปอยู่ดี..

( ดนตรี )

เธอต้องการจะทิ้งกัน แต่ว่าเธอทำเป็นแคร์
ตอบแบบไหนเธอก็ไป ตอบยังไงฉันก็แพ้
มันเจ็บมากกว่าเดิม มันเจ็บที่ไม่แฟร์
เหมือนเอาเกลือนั้นมาโรยซ้ำลงที่แผล

มันคือคำถาม..
ที่ไม่อยากได้ยิน
จะถามเพื่ออะไร

เธอถามว่าอยู่ได้ไหม ถ้าไม่มีเธอจากนี้ไป
ถ้าฉันพูดว่าไม่ไหว เธอจะไม่ไปใช่หรือเปล่า
ถ้าฉันขอเธอให้อยู่
ถ้าฉันขอเธอให้รักกันเหมือนเก่า
อยากรู้ว่าเธอจะทำให้กันไหม

ได้โปรดอย่าเอ่ยคำถามที่ไม่ได้มาจากหัวใจ
แค่รู้iสึกผิดใช่ไหม ถ้าทิ้งฉันไว้โดยไม่ลา
ฉันรู้เธอมีคนใหม่
ฉันรู้ว่าเธอเลือกเขาแล้วมากกว่า
ขอร้องไม่ต้องมาทำเป็นห่วงกัน
ถ้าจะทิ้งฉันไปอยู่ดี..

( ดนตรี )

เธอคงทิ้งกันไปอยู่ดี

( ดนตรี )

ฉันรู้เธอมีคนใหม่
ฉันรู้ว่าเธอเลือกเขาแล้วมากกว่า
ขอร้องไม่ต้องมาทำเป็นห่วงกัน
ถ้าจะทิ้งฉันไปอยู่ดี

( ดนตรี )

ที่รักไม่ต้องมาทำดีตอนนี้
ตอนที่จะไปจากฉัน

มิวสิควิดีโอ ถามเพื่ออะไร KLEAR

เพลง : ถามเพื่ออะไร (What for?)
ศิลปิน : KLEAR
เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย, วิทวัส เหมือนชอบ, ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง : Klear, วิทวัส เหมือนชอบ
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend