คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เลิกกัน KLEAR x Tilly Birds

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เลิกกัน KLEAR x Tilly Birds

ศิลปิน : KLEAR x Tilly Birds
เนื้อร้อง/ทำนอง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย, 3rd Tilly Birds
คอร์ด : D,Bm,F#m,E,A,G


INTRO | D | Bm | F#m | E |

D 
  แล้วเราก็
Bm 
ทน..ได้ตั้ง
F#m 
นาน
Em 
  ทนเสียน้ำ
A 
ตา
Em 
  ทนเสียเว
A 
ลามากี่ปี

D 
  รักกันเท่าไ
Bm 
ร 
 
มันก็
F#m 
ปลอม
Em 
  ต่อหน้าผู้
A 
คน
Em 
  เราต่างก็
A 
ทนต้องฉีกยิ้ม
 
  
G 
จนเธอมาบอก
Gm 
เลิกกันในที่
Em 
สุด 
 
โล่งใ
A 

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่พู
Dmaj7 
ดมา
 
บอกคำ
Bm 
ลาให้ฉันรู้ว่า
 
ยิ่งยื้อมันยิ่งแ
G 
ย่ลง 
 
ยิ่งฝืนมันยิ่ง
Gm 
ดิ้นรน
 
ตลอด
Em 
มาไม่เคยดีขึ้นเ
A 
ลย

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่เลิ
Dmaj7 
กกัน
 
ปลดปล่อย
Bm 
ฉันจากรักที่พัง
 
มันก็เ
G 
สียใจแหละที่เรา 
 
นั้นไม่ไ
Gm 
ด้ไปกันต่อ
 
แต่ถ้ายัง
Em 
มีกัน 
 
ก็คงเสี
A 
ยใจไปจนต
D 
าย..

D 
  ถ้าเรานั้น
Bm 
ยัง..อยู่ด้ว
F#m 
ยกัน
Em 
  คงบอกรัก
A 
กันแค่ลมปาก
Em 
  แต่ในหัวใ
A 
จต้องการจาก
 
  
G 
ดีใจที่เราเลิก
Gm 
กันใน
Em 
ที่สุด 
 
โล่งใ
A 

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่พู
Dmaj7 
ดมา
 
บอกคำ
Bm 
ลาให้ฉันรู้ว่า
 
ยิ่งยื้อมันยิ่งแ
G 
ย่ลง 
 
ยิ่งฝืนมันยิ่ง
Gm 
ดิ้นรน
 
ตลอด
Em 
มาไม่เคยดีขึ้นเ
A 
ลย

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่เลิ
Dmaj7 
กกัน
 
ปลดปล่อย
Bm 
ฉันจากรักที่พัง
 
มันก็เ
G 
สียใจแหละที่เรา 
 
นั้นไม่ไ
Gm 
ด้ไปกันต่อ
 
แต่ถ้ายัง
Em 
มีกัน 
 
ก็คงเสี
A 
ยใจไปจนต
D 
าย..

G 
  ฝืนมันอยู่ข้างใน 
 
ฝืนใจแต่
Gm 
ก็ทน
 
  เราทั้ง
F#m 
สองคน..
 
  ไม่ได้เป็นตัว
Bm 
เองเหมือน
Em 
ก่อน
 
  อ
A 
ยากเลิกกันก็
F#m 
บอก 
 
รอแค่ใ
A 
ครพูดก่อน

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่พู
Dmaj7 
ดมา
 
บอกคำ
Bm 
ลาให้ฉันรู้ว่า
 
ยิ่งยื้อมันยิ่งแ
G 
ย่ลง 
 
ยิ่งฝืนมันยิ่ง
Gm 
ดิ้นรน
 
ตลอด
Em 
มาไม่เคยดีขึ้นเ
A 
ลย

 
ขอบคุณ
D 
นะ 
 
ที่เลิ
Dmaj7 
กกัน
 
ปลดปล่อย
Bm 
ฉันจากรักที่พัง
 
มันก็เ
G 
สียใจแหละที่เรา 
 
นั้นไม่ไ
Gm 
ด้ไปกันต่อ
 
แต่ถ้ายัง
Em 
มีกัน 
 
..
A 

 
มันก็เสี
G 
ยใจแหละที่เรา 
 
นั้นไม่ไ
Gm 
ด้ไปกันต่อ
 
แต่ถ้าไม่
Em 
มีกัน 
 
เราคงยิ้
A 
มกันได้สัก
D 
ที..
Dmaj7 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอบคุณที่เลิกกัน


แล้วเราก็ทน..ได้ตั้งนาน
ทนเสียน้ำตา
ทนเสียเวลามากี่ปี

รักกันเท่าไร มันก็ปลอม
ต่อหน้าผู้คน
เราต่างก็ทนต้องฉีกยิ้ม
จนเธอมาบอกเลิกกันในที่สุด โล่งใจ

ขอบคุณนะ ที่พูดมา
บอกคำลาให้ฉันรู้ว่า
ยิ่งยื้อมันยิ่งแย่ลง ยิ่งฝืนมันยิ่งดิ้นรน
ตลอดมาไม่เคยดีขึ้นเลย

ขอบคุณนะ ที่เลิกกัน
ปลดปล่อยฉันจากรักที่พัง
มันก็เสียใจแหละที่เรา นั้นไม่ได้ไปกันต่อ
แต่ถ้ายังมีกัน ก็คงเสียใจไปจนตาย..

ถ้าเรานั้นยัง..อยู่ด้วยกัน
คงบอกรักกันแค่ลมปาก
แต่ในหัวใจต้องการจาก
ดีใจที่เราเลิกกันในที่สุด โล่งใจ

ขอบคุณนะ ที่พูดมา
บอกคำลาให้ฉันรู้ว่า
ยิ่งยื้อมันยิ่งแย่ลง ยิ่งฝืนมันยิ่งดิ้นรน
ตลอดมาไม่เคยดีขึ้นเลย

ขอบคุณนะ ที่เลิกกัน
ปลดปล่อยฉันจากรักที่พัง
มันก็เสียใจแหละที่เรา นั้นไม่ได้ไปกันต่อ
แต่ถ้ายังมีกัน ก็คงเสียใจไปจนตาย..

ฝืนมันอยู่ข้างใน ฝืนใจแต่ก็ทน
เราทั้งสองคน..
ไม่ได้เป็นตัวเองเหมือนก่อน
อยากเลิกกันก็บอก รอแค่ใครพูดก่อน

ขอบคุณนะ ที่พูดมา
บอกคำลาให้ฉันรู้ว่า
ยิ่งยื้อมันยิ่งแย่ลง ยิ่งฝืนมันยิ่งดิ้นรน
ตลอดมาไม่เคยดีขึ้นเลย

ขอบคุณนะ ที่เลิกกัน
ปลดปล่อยฉันจากรักที่พัง
มันก็เสียใจแหละที่เรา นั้นไม่ได้ไปกันต่อ
แต่ถ้ายังมีกัน ..

มันก็เสียใจแหละที่เรา นั้นไม่ได้ไปกันต่อ
แต่ถ้าไม่มีกัน เราคงยิ้มกันได้สักที..

มิวสิควิดีโอ ขอบคุณที่เลิกกัน KLEAR x Tilly Birds

เพลง : ขอบคุณที่เลิกกัน
ศิลปิน : KLEAR x Tilly Birds
เรียบเรียง : Klear & Tilly Birds
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend