คอร์ดเพลง Live โสด (ไลฟ์โสด) แบม ไพลิน

  
Text   
คอร์ดเพลง Live โสด (ไลฟ์โสด) ศิลปิน แบม ไพลิน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cm Ab Bb Gm Eb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Cm | Cm | Bb | Bb |
INTRO | Ab | Bb | Gm | Cm |
INTRO | Ab | Bb | Eb | Eb |

 
ก็คนมัน
Cm 
เหงา 
 
เบิดมื้อบ่มีคนทัก
 
เฟซบุ๊คกะเหงาอย่าง
Ab 
หนัก 
 
ต้องการสักคนเข้า
Bb 
ใจ
 
ก็คนมัน
Cm 
เหงา 
 
เฮ็ดได้แค่โพสระบาย
 
อัพขึ้นเทิงโลกออน
Ab 
ไลน์ 
 
คนกดใจให้บ่มี
Bb 
จักคน..

 
หลูโตนเจ้า
Ab 
ของเป็นหยังคือต้องอา
Bb 
ภัพ
 
มีโทร
Gm 
ศัพท์กะบ่มีไผโทร
Cm 
หา
 
โปรโมทเจ้า
Ab 
ของ 
 
จนออกหน้าออก
Bb 
ตา
 
สองทุ่มสิบห้ามาเมนต์
Eb 
คุยกัน

 
มื้อแลงสิไลฟ์
Ab 
โสด Live โสด ลอง
Bb 
เบิ่ง 
 
ลองเบิ่ง
 
เผื่อมี
Gm 
คนตาถึง..รับเป็น
Cm 
คนรู้ใจ
 
สิ ไลฟ์
Ab 
โสด Live โสด เรียกร้องควา
Bb 
มสนใจ
 
โปรโม
Gm 
ชั่นจัดใหญ่ 
 
อย่าลืมมา
Cm 
เบิ่งไลฟ์โสด

 
กะบ่แม่นไลฟ์
Ab 
โค้ช แต่น้องมา Live โสด
 
ผู้ใด๋คอม
Bb 
เมนต์ ผู้ใด๋แชร์ Live โสด
 
ถ้าหากน้อง
Gm 
เจอ 
 
สิเทใจให้หมด
 
มอบให้เ
Bb 
ธอทั้งดวง.. 
 
สี่ห้องของ
Eb 
หัวใจ

 
ก็คนมัน
Cm 
เหงา ตื่นเซ้า บ่มีคนทัก
 
ตกเที่ยวกะเหงาอย่าง
Ab 
หนัก
 
ตกแลงกะหนาวจน
Bb 
จับใจ
 
ต้องอยู่คน
Cm 
เดียวแบบนี้อีกดนปานใด๋
 
อยากพ้อคนฮักเปิด
Ab 
ใจ..รับน้องไปไว้แหน่
Bb 
จักเทื่อ..

 
หลูโตนเจ้า
Ab 
ของเป็นหยังคือต้องอา
Bb 
ภัพ
 
มีโทร
Gm 
ศัพท์กะบ่มีไผโทร
Cm 
หา
 
โปรโมทเจ้า
Ab 
ของ 
 
จนออกหน้าออก
Bb 
ตา
 
สองทุ่มสิบห้ามาเมนต์
Eb 
คุยกัน

 
มื้อแลงสิไลฟ์
Ab 
โสด Live โสด ลอง
Bb 
เบิ่ง 
 
ลองเบิ่ง
 
เผื่อมี
Gm 
คนตาถึง..รับเป็น
Cm 
คนรู้ใจ
 
สิ ไลฟ์
Ab 
โสด Live โสด เรียกร้องควา
Bb 
มสนใจ
 
โปรโม
Gm 
ชั่นจัดใหญ่ 
 
อย่าลืมมา
Cm 
เบิ่งไลฟ์โสด

 
กะบ่แม่นไลฟ์
Ab 
โค้ช แต่น้องมา Live โสด
 
ผู้ใด๋คอม
Bb 
เมนต์ ผู้ใด๋แชร์ Live โสด
 
ถ้าหากน้อง
Gm 
เจอ 
 
สิเทใจให้หมด
 
มอบให้เ
Bb 
ธอทั้งดวง.. 
 
สี่ห้องของหัวใจ..

INSTRU | Cm | Cm | Bb | Bb |
INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Ab | Bb | Eb | Eb |

 
หลูโตนเจ้า
Ab 
ของเป็นหยังคือต้องอา
Bb 
ภัพ
 
มีโทร
Gm 
ศัพท์กะบ่มีไผโทร
Cm 
หา
 
โปรโมทเจ้า
Ab 
ของ 
 
จนออกหน้าออก
Bb 
ตา
 
สองทุ่มสิบห้ามาเมนต์
Eb 
คุยกัน

 
มื้อแลงสิไลฟ์
Ab 
โสด Live โสด ลอง
Bb 
เบิ่ง 
 
ลองเบิ่ง
 
เผื่อมี
Gm 
คนตาถึง..รับเป็น
Cm 
คนรู้ใจ
 
สิ ไลฟ์
Ab 
โสด Live โสด เรียกร้องควา
Bb 
มสนใจ
 
โปรโม
Gm 
ชั่นจัดใหญ่ 
 
อย่าลืมมา
Cm 
เบิ่งไลฟ์โสด

 
สิไลฟ์
Ab 
โสด Live โสด ลอง
Bb 
เบิ่ง 
 
ลองเบิ่ง
 
เผื่อมี
Gm 
คนตาถึง..รับเป็น
Cm 
คนรู้ใจ
 
สิ ไลฟ์
Ab 
โสด Live โสด เรียกร้องควา
Bb 
มสนใจ
 
โปรโม
Gm 
ชั่นจัดใหญ่ 
 
อย่าลืมมา
Cm 
เบิ่งไลฟ์โสด

 
กะบ่แม่นไลฟ์
Ab 
โค้ช แต่น้องมา Live โสด
 
ผู้ใด๋คอม
Bb 
เมนต์ ผู้ใด๋แชร์ Live โสด
 
ถ้าหากน้อง
Gm 
เจอ 
 
สิเทใจให้หมด
 
มอบให้เ
Bb 
ธอทั้งดวง.. 
 
สี่ห้องของ
Eb 
หัวใจ

OUTRO | Ab | Bb | Gm | Cm |
OUTRO | Ab | Bb | Gm | Bb | Cm |


ก็คนมันเหงา เบิดมื้อบ่มีคนทัก
เฟซบุ๊คกะเหงาอย่างหนัก ต้องการสักคนเข้าใจ
ก็คนมันเหงา เฮ็ดได้แค่โพสต์ระบาย
อัพขึ้นเทิงโลกออนไลน์ คนกดใจให้บ่มีจักคน..

หลูโตนเจ้าของเป็นหยังคือต้องอาภัพ
มีโทรศัพท์กะบ่มีไผโทรหา
โปรโมทเจ้าของ จนออกหน้าออกตา
สองทุ่มสิบห้ามาเมนต์คุยกัน

มื้อแลงสิไลฟ์โสด Live โสด ลองเบิ่ง ลองเบิ่ง
เผื่อมีคนตาถึง..รับเป็นคนรู้ใจ
สิ ไลฟ์โสด Live โสด เรียกร้องความสนใจ
โปรโมชั่นจัดใหญ่ อย่าลืมมาเบิ่งไลฟ์โสด

กะบ่แม่นไลฟ์โค้ช แต่น้องมา Live โสด
ผู้ใด๋คอมเมนต์ ผู้ใด๋แชร์ Live โสด
ถ้าหากน้องเจอ สิเทใจให้หมด
มอบให้เธอทั้งดวง.. สี่ห้องของหัวใจ

ก็คนมันเหงา ตื่นเซ้า บ่มีคนทัก
ตกเที่ยวกะเหงาอย่างหนัก
ตกแลงกะหนาวจนจับใจ
ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้อีกดนปานใด๋
อยากพ้อคนฮักเปิดใจ..รับน้องไปไว้แหน่จักเทื่อ..

หลูโตนเจ้าของเป็นหยังคือต้องอาภัพ
มีโทรศัพท์กะบ่มีไผโทรหา
โปรโมทเจ้าของ จนออกหน้าออกตา
สองทุ่มสิบห้ามาเมนต์คุยกัน

มื้อแลงสิไลฟ์โสด Live โสด ลองเบิ่ง ลองเบิ่ง
เผื่อมีคนตาถึง..รับเป็นคนรู้ใจ
สิ ไลฟ์โสด Live โสด เรียกร้องความสนใจ
โปรโมชั่นจัดใหญ่ อย่าลืมมาเบิ่งไลฟ์โสด

กะบ่แม่นไลฟ์โค้ช แต่น้องมา Live โสด
ผู้ใด๋คอมเมนต์ ผู้ใด๋แชร์ Live โสด
ถ้าหากน้องเจอ สิเทใจให้หมด
มอบให้เธอทั้งดวง.. สี่ห้องของหัวใจ

( ดนตรี )

หลูโตนเจ้าของเป็นหยังคือต้องอาภัพ
มีโทรศัพท์กะบ่มีไผโทรหา
โปรโมทเจ้าของ จนออกหน้าออกตา
สองทุ่มสิบห้ามาเมนต์คุยกัน

มื้อแลงสิไลฟ์โสด Live โสด ลองเบิ่ง ลองเบิ่ง
เผื่อมีคนตาถึง..รับเป็นคนรู้ใจ
สิ ไลฟ์โสด Live โสด เรียกร้องความสนใจ
โปรโมชั่นจัดใหญ่ อย่าลืมมาเบิ่งไลฟ์โสด

สิไลฟ์โสด Live โสด ลองเบิ่ง ลองเบิ่ง
เผื่อมีคนตาถึง..รับเป็นคนรู้ใจ
สิ ไลฟ์โสด Live โสด เรียกร้องความสนใจ
โปรโมชั่นจัดใหญ่ อย่าลืมมาเบิ่งไลฟ์โสด

กะบ่แม่นไลฟ์โค้ช แต่น้องมา Live โสด
ผู้ใด๋คอมเมนต์ ผู้ใด๋แชร์ Live โสด
ถ้าหากน้องเจอ สิเทใจให้หมด
มอบให้เธอทั้งดวง.. สี่ห้องของหัวใจ

มิวสิควิดีโอ Live โสด (ไลฟ์โสด) แบม ไพลิน

เพลง : Live โสด (ไลฟ์โสด) (คอร์ด)
ศิลปิน : แบม ไพลิน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 063-076-8857

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend