คอร์ดเพลง ร้องไห้แข่งฟ้า เต้ย อภิวัฒน์

  
Text   


INTRO | G Bm | Em | C D | G |

G 
ลมเฮ็ดให้ฟ้า..มี
Em 
น้ำฝน
Am 
คนเฮ็ดให้คน..มี
D 
น้ำตา
 
ไผ
C 
น้อเฮ็ดฟ้าเสียใ
D 
จ 
 
หรือ
Bm 
ลมถิ่มไปลับ
Em 
ตา
Am 
คน..เลยเห็นฟ้าฮ้อ
D 
งไห้

G 
แหงนมองเบิ่งฟ้า..ยามมี
Em 
ฝน
Am 
เหงาคือใจคน..ตอน
D 
นี้หลาย
 
หนัก
C 
พอปานฟ้าผ่า
D 
หัว 
 
ถืก
Bm 
ตั๋วให้ฮัก
Em 
งมงาย
Am 
เจ็บ..หัวใ
D 
จฮ้องไห้..
G 
ฮือๆ

Am 
สมน้ำหน้าเจ้าของ 
 
ให้
Bm 
สมองเป็นรอง
Em 
หัวใจ
Am 
ฮักเขาหลาย 
 
สิต
D 
ายถิ่ม
G 
ซื่อๆ
Am 
อกหักมากี่ครั้ง 
 
เป็น
Bm 
หยัง บ่จำ  
Em 
บ่จื่อ
Am 
เลยต้องคอยรับ
C 
มือ..ความผิดห
D 
วังเรื่อยไป

 
น้ำ
G 
ตา..ของ
Bm 
ฟ้าก็คือหยา
Em 
ดฝน
 
น้ำ
G 
ตา..ของ
Bm 
คนคือความเ
Am 
สียใจ.. 
 
 
D 
 
ฮักเ
C 
ขา 
 
หลงเ
D 
ขา 
 
สุด
Bm 
ท้ายมีแหน่บ่
Em 
ผู้ใด๋..
 
สิเห็
Am 
นใจ
C 
..คนมี
D 
น้ำตา..

 
บ่เห
G 
ลือ..ความ
Bm 
ดีให้ไผมอง
Em 
เห็น
 
ก็เ
G 
ลย..ตก
Bm 
เป็นคนนอกสา
Am 
ยตา..  
D 
C 
ตกลงมาโลด
D 
ฝน.. 
 
 
Bm 
ตกลงมาโลด
Em 
ฟ้า
Am 
ส่อยล้างน้ำ
D 
ตาในใจขอ
G 
งคน

G 
ฝนซา 
 
ฟ้าใหม่..เปิดอี
Em 
กที
Am 
น้ำตาคนนี่..คงแห้
D 
งไป
C 
บ่หวังคำปลอบโ
D 
ยน..จาก
Bm 
คนบ่เหลือเ
Em 
ยื่อใย
 
สิไปไ
Am 
ส.. 
 
กะไ
D 
ป 
 
บ่อยากเห็
G 
นหน้า

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

Am 
สมน้ำหน้าเจ้าของ 
 
ให้
Bm 
สมองเป็นรอง
Em 
หัวใจ
Am 
ฮักเขาหลาย 
 
สิต
D 
ายถิ่ม
G 
ซื่อๆ
Am 
อกหักมากี่ครั้ง 
 
เป็น
Bm 
หยัง บ่จำ  
Em 
บ่จื่อ
Am 
เลยต้องคอยรับ
C 
มือ..ความผิดห
D 
วังเรื่อยไป

 
น้ำ
G 
ตา..ของ
Bm 
ฟ้าก็คือหยา
Em 
ดฝน
 
น้ำ
G 
ตา..ของ
Bm 
คนคือความเ
Am 
สียใจ.. 
 
 
D 
 
ฮักเ
C 
ขา 
 
หลงเ
D 
ขา 
 
สุด
Bm 
ท้ายมีแหน่บ่
Em 
ผู้ใด๋..
 
สิเห็
Am 
นใจ.
C 
..คนมี
D 
น้ำตา..

 
บ่เห
G 
ลือ..ความ
Bm 
ดีให้ไผมอง
Em 
เห็น
 
ก็เ
G 
ลย..ตก
Bm 
เป็นคนนอกสา
Am 
ยตา.. 
 
 
D 
C 
ตกลงมาโลด
D 
ฝน.. 
 
 
Bm 
ตกลงมาโลด
Em 
ฟ้า
Am 
ส่อยล้างน้ำ
D 
ตาในใจขอ
G 
งคน

OUTRO | C D | G |


ลมเฮ็ดให้ฟ้ามีน้ำฝน คนเฮ็ดให้คนมีน้ำตา
ไผน้อเฮ็ดฟ้าเสียใจ หรือลมถิ่มไปลับตา
คนเลยเห็นฟ้าฮ้องไห้

แหงนมองเบิ่งฟ้า ยามมีฝน
เหงาคือใจคนตอนนี้หลาย
หนักพอปานฟ้าผ่าหัว ถืกตั๋วให้ฮักงมงาย
เจ็บหัวใจฮ้องไห้ฮือๆ

สมน้ำหน้าเจ้าของ ให้สมองเป็นรองหัวใจ
ฮักเขาหลาย สิตายถิ่มซื่อๆ
อกหักมากี่ครั้ง เป็นหยังบ่จำบ่จื่อ
เลยต้องคอยรับมือความผิดหวัง เรื่อยไป

น้ำตาของฟ้าก็คือหยาดฝน
น้ำตาของคนคือความเสียใจ
ฮักเขา หลงเขา สุดท้ายมีแหน่บ่ผู้ใด๋
สิเห็นใจ คนมีน้ำตา
บ่เหลือความดีให้ไผมองเห็น
ก็เลย ตกเป็น คนนอกสายตา
ตกลงมาโลดฝน ตกลงมาโลดฟ้า
ส่อยล้างน้ำตา ในใจของคน

ฝนซาฟ้าใหม่ เปิดอีกที
น้ำตาคนนี่ คงแห้งไป
บ่หวังคำปลอบโยน จากคนบ่เหลือเยื่อใย
สิไปไสกะไป บ่อยากเห็นหน้า

( ดนตรี )

สมน้ำหน้าเจ้าของ ให้สมองเป็นรองหัวใจ
ฮักเขาหลาย สิตายถิ่มซื่อๆ
อกหักมากี่ครั้ง เป็นหยังบ่จำบ่จื่อ
เลยต้องคอยรับมือความผิดหวัง เรื่อยไป

น้ำตาของฟ้าก็คือหยาดฝน
น้ำตาของคนคือความเสียใจ
ฮักเขา หลงเขา สุดท้ายมีแหน่บ่ผู้ใด๋
สิเห็นใจ คนมีน้ำตา
บ่เหลือความดีให้ไผมองเห็น
ก็เลย ตกเป็น คนนอกสายตา
ตกลงมาโลดฝน ตกลงมาโลดฟ้า
ส่อยล้างน้ำตา ในใจของคน..

มิวสิควิดีโอ ร้องไห้แข่งฟ้า เต้ย อภิวัฒน์

เพลง : ร้องไห้แข่งฟ้า (คอร์ด)
ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บอย เขมราฐ
เรียบเรียง : โป๋ง สุรกิต, บอย เขมราฐ
Ost.โปงลางฮักออนซอน (CH3)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend