คอร์ดเพลง คนแพ้ (Loser) ACTART

  
Text   


INTRO | A | A | C#m | C#m |
INTRO | D | D | E | E |

A 
  แพ้ไม่ได้เป็นพระ 
 
 
C#m 
  ชนะไม่ได้เป็นมาร
D 
  แต่คน
C#m 
ที่แพ้ 
 
มันเป็นตัว
Bm 
ฉันที่เจ็บอยู่ตร
E 
งนี้

A 
  แพ้มันก็คือแพ้ 
 
 
C#m 
  เหตุผลมันไม่ต้องมี
D 
  แค่ยอม
C#m 
รับความจริงโด
Bm 
ยดี 
 
ว่าเธอหมด
E 
ใจ

F#m 
รักมันก็เหมือน
C#m 
เกม 
 
ใครชนะเ
D 
กม 
 
ก็ได้ไป
E 
ต่อ
 
คน
F#m 
แพ้ 
 
มันก็
C#m 
ต้องพอ 
 
ไม่ควรเฝ้า
D 
รอ 
 
ต้องเข้า
E 
ใจ

 
ว่าคนที่มัน
A 
แพ้ 
 
ก็
C#m 
คือทำได้แค่ต้อ
F#m 
งลืม
 
ที่
C#m 
ผ่านมาหัวใจเธอให้
D 
ยืม
 
เมื่อ
Bm 
เธอจะเอาคืนก็ต้องใ
E 
ห้ไป

 
คนที่มัน
A 
แพ้ 
 
ก็
C#m 
คือทำได้แค่เข้
F#m 
าใจ
 
เมื่อ
C#m 
มันถึงเวลาของคนใ
D 
หม่
 
คนที่
Bm 
แพ้ก็ต้องดูแลหัว
E 
ใจ 
 
ของตัวเอง

INSTRU | A | A |

A 
  แพ้ก็แค่ยอมรับ 
 
 
C#m 
  ว่ารักคือการแข่งขัน
D 
  คนที่แ
C#m 
พ้ไม่มีรา
Bm 
งวัล 
 
เพื่อปลอบ
E 
ใจ

F#m 
รักมันก็เหมือน
C#m 
เกม 
 
ใครชนะเ
D 
กม 
 
ก็ได้ไป
E 
ต่อ
 
คน
F#m 
แพ้ 
 
มันก็
C#m 
ต้องพอ 
 
ไม่ควรเฝ้า
D 
รอ 
 
ต้องเข้า
E 
ใจ

 
ว่าคนที่มัน
A 
แพ้ 
 
ก็
C#m 
คือทำได้แค่ต้อ
F#m 
งลืม
 
ที่
C#m 
ผ่านมาหัวใจเธอให้
D 
ยืม
 
เมื่อ
Bm 
เธอจะเอาคืนก็ต้องใ
E 
ห้ไป

 
คนที่มัน
A 
แพ้ 
 
ก็
C#m 
คือทำได้แค่เข้
F#m 
าใจ
 
เมื่อ
C#m 
มันถึงเวลาของคนใ
D 
หม่
 
คนที่
Bm 
แพ้ก็ต้องดูแลหัว
E 
ใจ 
 
ของตัวเอง

A 
  สุดมือมัน
C#m 
ยื้อไม่ไหวก็ต้องปล่อย
F#m 
  อย่างน้อยจะไ
C#m 
ด้ไม่เจ็บกว่า
D 
นี้
 
  คนที่
Bm 
แพ้ก็รู้ที่ยืนมันไม่
E 
มี 
 
(ไม่มี)

A 
  พยายามแค่
C#m 
ไหน 
 
ยิ่งใกล้ก็ยิ่งห่าง
F#m 
  หมดทางจะ
C#m 
รั้งและดึงเธอ
D 
ไว้
 
  คนที่
Bm 
แพ้ไม่ว่าจะรักมากเท่า
E 
ไร
 
  สุดท้ายเขาไม่
A 
จำ..


แพ้ไม่ได้เป็นพระ ชนะไม่ได้เป็นมาร
แต่คนที่แพ้ มันเป็นตัวฉันที่เจ็บอยู่ตรงนี้

แพ้มันก็คือแพ้ เหตุผลมันไม่ต้องมี
แค่ยอมรับความจริงโดยดี ว่าเธอหมดใจ

รักมันก็เหมือนเกม ใครชนะเกม ก็ได้ไปต่อ
คนแพ้ มันก็ต้องพอ ไม่ควรเฝ้ารอ ต้องเข้าใจ

ว่าคนที่มันแพ้ ก็คือทำได้แค่ต้องลืม
ที่ผ่านมาหัวใจเธอให้ยืม
เมื่อเธอจะเอาคืนก็ต้องให้ไป
คนที่มันแพ้ ก็คือทำได้แค่เข้าใจ
เมื่อมันถึงเวลาของคนใหม่
คนที่แพ้ก็ต้องดูแลหัวใจ ของตัวเอง

แพ้ก็แค่ยอมรับ ว่ารักคือการแข่งขัน
คนที่แพ้ไม่มีรางวัล เพื่อปลอบใจ

รักมันก็เหมือนเกม ใครชนะเกม ก็ได้ไปต่อ
คนแพ้ มันก็ต้องพอ ไม่ควรเฝ้ารอ ต้องเข้าใจ

ว่าคนที่มันแพ้ ก็คือทำได้แค่ต้องลืม
ที่ผ่านมาหัวใจเธอให้ยืม
เมื่อเธอจะเอาคืนก็ต้องให้ไป
คนที่มันแพ้ ก็คือทำได้แค่เข้าใจ
เมื่อมันถึงเวลาของคนใหม่
คนที่แพ้ก็ต้องดูแลหัวใจ ของตัวเอง

สุดมือมันยื้อไม่ไหวก็ต้องปล่อย
อย่างน้อยจะได้ไม่เจ็บกว่านี้
คนที่แพ้ก็รู้ที่ยืนมันไม่มี

พยายามแค่ไหน ยิ่งใกล้ก็ยิ่งห่าง
หมดทางจะรั้งและดึงเธอไว้
คนที่แพ้ไม่ว่าจะรักมากเท่าไร
สุดท้ายเขาไม่จำ

มิวสิควิดีโอ คนแพ้ (Loser) ACTART

เพลง : คนแพ้ (Loser) (คอร์ด)
ศิลปิน : ACTART
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ พลอาสา
เรียบเรียง : Potchara Rattanaarun, Tin Napalai
ติดต่องานศิลปิน : 061 797 1454, 084 447 5415

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend