คอร์ดเพลง FAKE ดีออก QEETHA

  
Text   


 
I’m think about your  
Bb 
pretend 
 
 
F 
 
อยากจะบอกว่า
Gm 
เธอคือคนที่ไ
Eb 
ม่จริงใจ
 
และฉันก็
Bb 
คิดเป็น.. 
 
 
F 
 
ไม่ต้องบอกให้
Gm 
ฉันนั้นทำอะไ
Eb 
รกับใคร

 
กับสิ่งที่เธ
Bb 
อเป็น..ต
F 
ลอดมา
Gm 
เธอนั้นทำเห็นจน
Eb 
มันเต็มตา
 
ในสิ่ง
Bb 
หัวใจ..มันบ
F 
อกฉัน.. 
 
 
Gm 
เธอไม่จริงใจ
 
ไม่อยากจะ  
Eb 
Make friend ด้วยเลย

Gm 
ฉันนั้นได้แ
F 
ต่คิด 
 
สิ่งที่เ
Eb 
ธอทำมันคงจะผิด
 
และ
Gm 
ฉันเอง..ก็
Bb 
คงต้อง
Eb 
บอก..

 
อย่ามา
Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ฉันดูเธอ
Gm 
ออก
 
อย่า
Eb 
คิดว่าฉันจะ
Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ฉันไม่เอา
Gm 
หลอก
 
สุด
Eb 
ท้ายแล้วดูเธอ
Bb 
ตอแหล 
 
F 
ม่มีใคร
Gm 
บอก
 
รู้
Eb 
ไว้เธอควรจะ
Bb 
พอแล้ว 
 
 
F 
คิดดีๆ
Gm 
นะ
 
มัน  
Eb 
Fake 
 
ดีออก

 
วันที่เธอเดินจา
Bb 
กไป 
 
 
F 
 
ฉันก็คิดว่า
Gm 
ฉันนั้นจบกับเธ
Eb 
อสักที
 
แต่สิ่งที่
Bb 
ฉันเห็น  
F 
 
เธอก็บอกเพื่อน
Gm 
ฉัน 
 
ว่าฉันเป็น
Eb 
คนไม่ดี

 
มันอาจจะมี
Bb 
วิธีบอ
F 
กเธอ
Gm 
เธอไม่เข้าใจ 
 
และไ
Eb 
ม่รู้สึกอะไร
Bb 
วิธีขอ
F 
งฉัน
Gm 
คงต้องบอกเธอ 
 
ว่า
Eb 
ฉันนั้นคิดยังไง

Gm 
ฉันนั้นได้แ
F 
ต่คิด 
 
สิ่งที่เ
Eb 
ธอทำมันคงจะผิด
 
และ
Gm 
ฉันเอง..ก็
Bb 
คงต้อง
Eb 
บอก..

 
อย่ามา
Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ฉันดูเธอ
Gm 
ออก
 
อย่า
Eb 
คิดว่าฉันจะ
Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ฉันไม่เอา
Gm 
หลอก
 
สุด
Eb 
ท้ายแล้วดูเธอ
Bb 
ตอแหล 
 
F 
ม่มีใคร
Gm 
บอก
 
รู้
Eb 
ไว้เธอควรจะ
Bb 
พอแล้ว 
 
 
F 
คิดดีๆ
Gm 
นะ
 
มัน  
Eb 
Fake 
 
ดีออก

Bb 
  มัน 
 
 
F 
Fake 
 
ดีออก
Gm 
  มัน 
 
 
Eb 
Fake 
 
ดีออก
Bb 
  มัน 
 
 
F 
Fake 
 
ดีออก
Gm 
  มัน 
 
 
Eb 
Fake 
 
ดีออก

INSTRU | Bb F | Gm Eb |
INSTRU | Bb F | Gm Eb |
INSTRU | Bb F | Gm Eb |
INSTRU | Bb F | Gm Eb |

Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ฉันดูเธอ
Dm 
ออก
 
อย่า
Eb 
คิดว่าฉันจะ
Bb 
ตอแหล
F 
ฉันไม่เอา
Dm 
หรอก..
Eb 

 
สุดท้ายแล้วดูเธอ
Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ไม่มีใคร
Dm 
บอก
 
รู้
Eb 
ไว้เธอควรจะพ
Bb 
อแล้ว 
 
 
F 
คิดดีๆ
Dm 
นะ
 
มัน  
Eb 
Fake 
 
ดีออก

Bb 
  มัน 
 
 
F 
Fake 
 
ดีออก
Dm 
  มัน 
 
 
Eb 
Fake 
 
ดีออก
Bb 
  มัน 
 
 
F 
Fake 
 
ดีออก
Dm 
  มัน 
 
 
Eb 
Fake 
 
ดีออก


I’m think about your pretend
อยากจะบอกว่าเธอคือคนที่ไม่จริงใจ
และฉันก็คิดเป็น
ไม่ต้องบอกให้ฉันนั้นทำอะไรกับใคร
กับสิ่งที่เธอเป็น ตลอดมา
เธอนั้นทำเห็นจนมันเต็มตา
ในสิ่งหัวใจมันบอกฉัน เธอไม่จริงใจ
ไม่อยากจะ Make friend ด้วยเลย

ฉันนั้นได้แต่คิดสิ่งที่เธอทำมันคงจะผิด
และฉันเองก็คงต้องบอก

อย่ามาตอแหล ฉันดูเธอออก
อย่าคิดว่าฉันจะตอแหล ฉันไม่เอาหรอก
สุดท้ายแล้วดูเธอตอแหล ไม่มีใครบอก
รู้ไว้เธอควรจะพอแล้วคิดดีๆนะ มัน Fake ดีออก

วันที่เธอเดินจากไป ฉันก็คิดว่าฉันนั้นจบกับเธอสักที
แต่สิ่งที่ฉันเห็น เธอก็บอกเพื่อนฉันว่าฉันเป็นคนไม่ดี
มันอาจจะมีวิธีบอกเธอ เธอไม่เข้าใจและไม่รู้สึกอะไร
วิธีของฉัน คงต้องบอกเธอว่าฉันนั้นคิดยังไง

ฉันนั้นได้แต่คิดสิ่งที่เธอทำมันคงจะผิด
และฉันเองก็คงต้องบอก

อย่ามาตอแหล ฉันดูเธอออก
อย่าคิดว่าฉันจะตอแหล ฉันไม่เอาหรอก
สุดท้ายแล้วดูเธอตอแหล ไม่มีใครบอก
รู้ไว้เธอควรจะพอแล้วคิดดีๆนะ มัน Fake ดีออก

มัน Fake ดีออก มัน Fake ดีออก
มัน Fake ดีออก มัน Fake ดีออก

ดนตรี

ตอแหลฉันดูเธอออก
อย่าคิดว่าฉันจะตอแหล ฉันไม่เอาหรอก

สุดท้ายแล้วดูเธอตอแหล ไม่มีใครบอก
รู้ไว้เธอควรจะพอแล้วคิดดีๆนะ มัน Fake ดีออก
มัน Fake ดีออก มัน Fake ดีออก
มัน Fake ดีออก มัน Fake ดีออก

มิวสิควิดีโอ FAKE ดีออก QEETHA

เพลง : FAKE ดีออก (คอร์ด)
ศิลปิน : QEETHA
เนื้อร้อง/ทำนอง : คีตเมศร์ เสรีดุสิตพัชร์
เรียบเรียง : คีตเมศร์ เสรีดุสิตพัชร์
ติดต่องานศิลปิน : FB : Qeetha
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend