คอร์ดเพลง รอวันเธอลืมเขา The White Hair Cut

  
Text   


INTRO | C | C#dim | Dm | G |

 
อยู่เคียง
C 
เธอ..
 
และเธอ
C#dim 
ให้ฉันได้เป็นคนสำ
Dm 
คัญ
 
ได้ค
G 
รอบครองใจเธอ

 
แต่เธอ
C 
ทำ..
 
เหมือน
C#dim 
ฉันเทียบเขาไม่ได้สัก
Dm 
ทาง
 
เขาคน
G 
ที่เคยรักเธอ

 
ภายใน
Dm 
หัวใจ..
 
ที่เ
G 
ธอยังมีเขาไว้ไม่ลืมกัน
Em 
ไปทั้งนั้น
 
แต่ยัง
Am 
เก็บฉันเข้า
A7 
ไป 
 
เธอช่างใ
Dm 
จร้าย
 
ฉันเพิ่ง
Fm 
เข้าใจ

 
รอ
G 
วันเธอลืมเ
C 
ขาไป 
 
หมดไปทั้ง
Am 
หัวใจ
 
ไม่รู้จะนานเท่า
F 
ไร แอบหวังลึก ๆ ข้างใ
G 
นใจ
 
อยากให้เธอลืม
Em 
เขาไป..หมดไปทั้ง
Am 
หัวใจ
 
อย่า
A7 
คิดถึงเขาได้
Dm 
ไหม
 
แค่ไม่ต้องการไป
Fm 
นั่งในใ
G 
จร่วมกับเขา..

INSTRU | C | C#dim | Dm | G |

 
มีหนึ่ง
C 
ใจ..
 
ก็
C#dim 
ต้องเลือกไว้แค่เพียง
Dm 
สักคน
 
ยังสับ
G 
สนใช่ไหมเธอ

 
ภายใน
Dm 
หัวใจ..
 
ที่เ
G 
ธอยังมีเขาไว้ไม่ลืมกัน
Em 
ไปทั้งนั้น
 
แต่ยัง
Am 
เก็บฉันเข้า
A7 
ไป 
 
เธอช่างใ
Dm 
จร้าย
 
ฉันเพิ่ง
Fm 
เข้าใจ

 
รอ
G 
วันเธอลืมเ
C 
ขาไป..หมดไปทั้ง
Am 
หัวใจ
 
ไม่รู้จะนานเท่
Dm 
าไร แอบหวังลึก ๆ ข้างใ
G 
นใจ
 
อยากให้เธอลืม
Em 
เขาไป
 
ลืมไปหมด
Am 
ทั้งหัว
A7 
ใจได้ไ
Dm 
หม
Fm 
ให้รู้ว่าคน ๆ  
G 
นี้มันทร
Em 
มาน..
 
คำว่า
Am 
เรามีจริงใช่ไ
A7 
หม 
 
หรือฉันแค่
Dm 
ฝันไป
 
ไม่ต้อง
Fm 
การจะเข้าไป
G 
นั่งในใจกับเขา

INSTRU | C# | G#m | D#m | G# |
INSTRU | Fm | A# | D#m | F#m G# |

 
รอ
G# 
วันเธอลืมเ
C# 
ขาไป..หมดไปทั้ง
A#m 
หัวใจ
 
ไม่รู้จะนานเ
D#m 
ท่าไร แอบหวังลึก ๆ ข้างใ
G# 
นใจ
 
อยากให้เธอลืม
Fm 
เขาไป
 
ลืมไปหมด
A#m 
ทั้งหัว
A#7 
ใจได้
D#m 
ไหม
 
ก็
F#m 
หวังว่าเธอจะ
G# 
รู้และคงเ
Fm 
ข้าใจ..
 
คำว่า
A#m 
เรามีจริงใช่ไ
A#7 
หม 
 
หรือฉัน
D#m 
แค่ฝันไป
 
ถ้าไม่
F#m 
ลืมก็กลับไป
G# 
รักกันเลยเหมือนเดิม

OUTRO | C# | Ddim | D#m | F#m |


อยู่เคียงเธอ..
และเธอให้ฉันได้เป็นคนสำคัญ
ได้ครอบครองใจเธอ

แต่เธอทำ..
เหมือนฉันเทียบเขาไม่ได้สักทาง
เขาคนที่เคยรักเธอ

ภายในหัวใจ..
ที่เธอยังมีเขาไว้ไม่ลืมกันไปทั้งนั้น
แต่ยังเก็บฉันเข้าไป เธอช่างใจร้าย
ฉันเพิ่งเข้าใจ

รอวันเธอลืมเขาไป หมดไปทั้งหัวใจ
ไม่รู้จะนานเท่าไร แอบหวังลึก ๆ ข้างในใจ
อยากให้เธอลืมเขาไป..หมดไปทั้งหัวใจ
อย่าคิดถึงเขาได้ไหม
แค่ไม่ต้องการไปนั่งในใจร่วมกับเขา..

( ดนตรี )

มีหนึ่งใจ..
ก็ต้องเลือกไว้แค่เพียงสักคน
ยังสับสนใช่ไหมเธอ

ภายในหัวใจ..
ที่เธอยังมีเขาไว้ไม่ลืมกันไปทั้งนั้น
แต่ยังเก็บฉันเข้าไป เธอช่างใจร้าย
ฉันเพิ่งเข้าใจ

รอวันเธอลืมเขาไป..หมดไปทั้งหัวใจ
ไม่รู้จะนานเท่าไร แอบหวังลึก ๆ ข้างในใจ
อยากให้เธอลืมเขาไป
ลืมไปหมดทั้งหัวใจได้ไหม
ให้รู้ว่าคน ๆ นี้มันทรมาน..
คำว่าเรามีจริงใช่ไหม หรือฉันแค่ฝันไป
ไม่ต้องการจะเข้าไปนั่งในใจกับเขา

( ดนตรี )

รอวันเธอลืมเขาไป..หมดไปทั้งหัวใจ
ไม่รู้จะนานเท่าไร แอบหวังลึก ๆ ข้างในใจ
อยากให้เธอลืมเขาไป
ลืมไปหมดทั้งหัวใจได้ไหม
ก็หวังว่าเธอจะรู้และคงเข้าใจ..
คำว่าเรามีจริงใช่ไหม หรือฉันแค่ฝันไป
ถ้าไม่ลืมก็กลับไปรักกันเลยเหมือนเดิม

มิวสิควิดีโอ รอวันเธอลืมเขา The White Hair Cut

เพลง : รอวันเธอลืมเขา (คอร์ด)
ศิลปิน : The White Hair Cut
เนื้อร้อง/ทำนอง : พัชรพล วงศาโรจน์
เรียบเรียง : พัชรพล วงศาโรจน์
IG : @thewhitehaircut
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend