คอร์ดเพลง ใจเจ้าเอย PaPao

  
Text   


INTRO | G | Em | C Bm | Am D | D |

 
โปรดเถอะใจเจ้าเ
G 
อ๋ย
 
โปรดอย่าจมวน
Em 
ซ้ำหวังรอความรัก
 
ให้คืนก
Bm 
ลับมา
 
รู้สึกตัวสัก
C 
ทีเถอะหัว
D 
ใจ
 
โปรดเถิด
Bm 
ใจเอ๋ย 
 
รักตัวเองบ้าง
Em 
เป็นไร
 
ทางเขาก็มีคู่ขอ
Am 
งใจ
 
หยุดทำร้
D 
ายตัวเองได้ไหม..

G 
รักคือคำง่ายๆถ้าเราได้
Bm 
พบ
 
แต่จะ
Em 
ลบไอ้คำว่ารักมันยากเกิ
Bm 
นไป
 
ไม่ว่ายาวน
C 
านจะผ่านล่วงปี
 
คำ
Bm 
นี้ชัดเจนไม่
Em 
ยอมเสื่อมไป
 
ฉันก็
Am 
เป็นหนึ่งคนที่พ่ายแพ้รักคำ
D 
นี้

G 
เธอมีคนที่ดี 
 
ที่เธอใฝ่
Bm 
หา
 
ส่วน
Em 
ฉันยังลบเวลาที่เราผ่าน
Bm 
มาไม่ได้
 
ยังคง
C 
วนกับเศษความรัก
 
ที่เหลือทิ้ง
Bm 
จากวันลาสุด
Em 
ท้าย
 
รอย
Am 
ยิ้มที่เธอได้ใช้ยังจำไม่
D 
ลืม

 
ไม่ได้อยากให้ใ
C 
จคิด
 
แต่มองทางใดก็เป็นห
G 
น้าเธอ
 
ไม่ได้อยากให้ใ
C 
จเพ้อ 
 
แต่ทำยังไงก็ไม่
G 
ลืม
 
เรื่องความจริงก็
C 
พอรู้ 
 
แต่ใจไม่ฟัง
Bm 
สักที
 
สมองเข้าใจแบ
Am 
บนี้ 
 
เหตุใดยังรอหน
D 
อใจ

 
โปรดเถอะใจเจ้าเ
G 
อ๋ย
 
โปรดอย่าจมวน
Em 
ซ้ำหวังรอความรัก
 
ให้คืนก
Bm 
ลับมา
 
รู้สึกตัวสัก
C 
ทีเถอะหัว
D 
ใจ
 
โปรดเถิด
Bm 
ใจเอ๋ย 
 
รักตัวเองบ้าง
Em 
เป็นไร
 
ทางเขาก็มีคู่ขอ
Am 
งใจ
 
หยุดทำร้
D 
ายตัวเองได้ไหม..ฉัน
G 
ขอที 
 
 
G7 

 
ห้ามในใ
C 
จแล้วมันไม่ฟัง 
 
ย้ำกับ
Bm 
ตัวแล้วยังไม่จำ
 
ทาง
Am 
นั้นมีความสุขดี 
 
แต่ทาง
G 
นี้ก็ยังจะรอ
 
เพราะเหตุใด
C 
นะ ใจไม่ฟัง เจอกับ
Bm 
ตัวแล้วยังไม่จำ
 
หยุด
Am 
หวังโง่ๆแบบนี้ 
 
พอสั
D 
กที

INSTRU | G | Em Bm | C Bm | Am D | D |

 
ไม่ได้อยากให้ใ
C 
จคิด
 
แต่มองทางใดก็เป็นห
G 
น้าเธอ
 
ไม่ได้อยากให้ใ
C 
จเพ้อ 
 
แต่ทำยังไงก็ไม่
G 
ลืม
 
เรื่องความจริงก็
C 
พอรู้ 
 
แต่ใจไม่ฟัง
Bm 
สักที
 
สมองเข้าใจแบ
Am 
บนี้ 
 
เหตุใดยังรอหน
D 
อใจ

 
โปรดเถอะใจเจ้าเ
G 
อ๋ย
 
โปรดอย่าจมวน
Em 
ซ้ำหวังรอความรัก
 
ให้คืนก
Bm 
ลับมา
 
รู้สึกตัวสัก
C 
ทีเถอะหัว
D 
ใจ
 
โปรดเถิด
Bm 
ใจเอ๋ย 
 
รักตัวเองบ้าง
Em 
เป็นไร
 
ทางเขาก็มีคู่ขอ
Am 
งใจ
 
หยุดทำร้
D 
ายตัวเองได้ไหม..ฉัน
G 
ขอที


โปรดเถอะใจเจ้าเอ๋ย
โปรดอย่าจมวนซ้ำหวังรอความรัก
ให้คืนกลับมา
รู้สึกตัวสักทีเถอะหัวใจ
โปรดเถิดใจเอ๋ย รักตัวเองบ้างเป็นไร
ทางเขาก็มีคู่ของใจ
หยุดทำร้ายตัวเองได้ไหม ฉันขอที

รักคือคำง่ายๆถ้าเราได้พบ
แต่จะลบไอ้คำว่ารักมันยากเกินไป
ไม่ว่ายาวนานจะผ่านล่วงปี
ค้ำนี้ชัดเจนไม่ยอมเสื่อมไป
ฉันก็เป็นหนึ่งคนที่พ่ายแพ้รักคำนี้

เธอมีคนที่ดี ที่เธอใฝ่หา
ส่วนฉันยังลบเวลาที่เราผ่านมาไม่ได้
ยังคงวนกับเศษความรัก
ที่เหลือทิ้งจากวันลาสุดท้าย
รอยยิ้มที่เธอได้ใช้ยังจำไม่ลืม

ไม่ได้อยากให้ใจคิด
แต่มองทางใดก็เป็นหน้าเธอ
ไม่ได้อยากให้ใจเพ้อ แต่ทำยังไงก็ไม่ลืม
เรื่องความจริงก็พอรู้ แต่ใจไม่ฟังสักที
สมองเข้าใจแบบนี้ เหตุใดยังรอ หนอใจ

โปรดเถอะใจเจ้าเอ๋ย
โปรดอย่าจมวนซ้ำหวังรอความรัก
ให้คืนกลับมา
รู้สึกตัวสักทีเถอะหัวใจ
โปรดเถิดใจเอ๋ย รักตัวเองบ้างเป็นไร
ทางเขาก็มีคู่ของใจ
หยุดทำร้ายตัวเองได้ไหม ฉันขอที

ห้ามในใจแล้วมันไม่ฟัง ย้ำกับตัวแล้วยังไม่จำ
ทางนั้นมีความสุขดี แต่ทางนี้ก็ยังจะรอ
เพราะเหตุใดนะ ใจไม่ฟัง เจอกับตัวแล้วยังไม่จำ
หยุดหวังโง่ๆแบบนี้ พอสักที

ดนตรี

ไม่ได้อยากให้ใจคิด
แต่มองทางใดก็เป็นหน้าเธอ
ไม่ได้อยากให้ใจเพ้อ แต่ทำยังไงก็ไม่ลืม
เรื่องความจริงก็พอรู้ แต่ใจไม่ฟังสักที
สมองเข้าใจแบบนี้ เหตุใดยังรอ หนอใจ

โปรดเถอะใจเจ้าเอ๋ย
โปรดอย่าจมวนซ้ำหวังรอความรัก
ให้คืนกลับมา
รู้สึกตัวสักทีเถอะหัวใจ
โปรดเถิดใจเอ๋ย รักตัวเองบ้างเป็นไร
ทางเขาก็มีคู่ของใจ
หยุดทำร้ายตัวเองได้ไหม ฉันขอที

มิวสิควิดีโอ ใจเจ้าเอย papao

เพลง : ใจเจ้าเอย
ศิลปิน : papao
เนื้อร้อง/ทำนอง : papao
เรียบเรียง : pratin
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend