คอร์ดเพลง หน้าที่ลูกผู้ชาย เดี่ยว ไออุ่น

  
Text   


INTRO | G D | C G | G D | C G |

 
เหม่อมองท้อง
G 
ฟ้ายามค่ำ
D 
คืน
 
ทนกล้ำก
C 
ลืนด้วยความเห
G 
งา
 
คิดถึงคน
G 
รักที่บ้านเ
D 
รา
 
ป่านนี้เ
C 
ธอคงนอนห
G 
ลับแล้ว

 
ด้วยใจที่
G 
รักและผูก
D 
พันธ์
 
ยามจาก
C 
กันก็คิด
G 
ถึง
 
ฝากดาวบน
G 
ฟ้าให้คะ
D 
นึง
 
ช่วยบอกให้เ
C 
ธอ..คิ
D 
ดถึงฉันบ้
G 
าง..

Em 
วันนี้..จาก
D 
กัน..ด้วย
Bm 
คำสัญ
Em 
ญา..
 
กล่าววา
Am 
จา.. 
 
ว่าเ
D 
ราจะไม่ลืม
G 
กัน..
G7 
 
ด้วยหน้า
C 
ที่ของลูกผู้ช
D 
าย 
 
ชีวี
Bm 
สลายก็ไม่
Em 
หวั่น
 
ขอเพียง
Am 
เธออย่าลืม
D 
กัน 
 
ขอให้
Am 
เรายังรัก
D 
กัน
 
เหมือนเดิมตาม
G 
คำสัญญา.. 
 
 
D 

INSTRU | C D |

 
เวลาตอน
G 
นี้เธออยู่กับใ
D 
คร
 
รู้ไหมว่าใ
C 
จฉันห่วง
G 
หา
 
อาการมันฟ้
G 
องตอนหลับ
D 
ตา
 
อยากเห็นแต่ห
C 
น้าของเ
G 
ธอ

Em 
วันนี้..จาก
D 
กัน..ด้วย
Bm 
คำสัญ
Em 
ญา..
 
กล่าววา
Am 
จา.. 
 
ว่าเ
D 
ราจะไม่ลืม
G 
กัน..
 
ด้วยหน้า
C 
ที่ของลูกผู้ช
D 
าย 
 
ชีวี
Bm 
สลายก็ไม่
Em 
หวั่น
 
ขอเพียง
Am 
เธออย่าลืม
D 
กัน 
 
ขอให้
Am 
เรายังรัก
D 
กัน
 
เหมือนเดิมตาม
G 
คำสัญญา..
D 

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C | D |

Em 
วันนี้..จาก
D 
กัน..ด้วย
Bm 
คำสัญ
Em 
ญา..
 
กล่าววา
Am 
จา.. 
 
ว่าเ
D 
ราจะไม่ลืม
G 
กัน..
 
ด้วยหน้า
C 
ที่ของลูกผู้ช
D 
าย 
 
ชีวี
Bm 
สลายก็ไม่
Em 
หวั่น
 
ขอเพียง
Am 
เธออย่าลืม
D 
กัน 
 
ขอให้
Am 
เรายังรัก
D 
กัน
 
เหมือนเดิมตาม
G 
คำสัญญา..
D 

 
ขอเพียงเธ
Am 
ออย่าลืมกั
D 
น..
 
ขอให้เร
Am 
ายังรักกั
D 
น..เหมือนเดิมตามคำสัญญา

INSTRU | G D | C G | ( 2 Times )


เหม่อมองท้องฟ้ายามค่ำคืน
ทนกล้ำกลืนด้วยความเหงา
คิดถึงคนรักที่บ้านเรา
ป่านนี้เธอคงนอนหลับแล้ว

ด้วยใจที่รักและผูกพันธ์
ยามจากกันก็คิดถึง
ฝากดาวบนฟ้าให้คะนึง
ช่วยบอกให้เธอ..คิดถึงฉันบ้าง..

วันนี้..จากกัน..ด้วยคำสัญญา..
กล่าววาจา.. ว่าเราจะไม่ลืมกัน..
ด้วยหน้าที่ของลูกผู้ชาย ชีวีสลายก็ไม่หวั่น
ขอเพียงเธออย่าลืมกัน ขอให้เรายังรักกัน
เหมือนเดิมตามคำสัญญา..

( ดนตรี )

เวลาตอนนี้เธออยู่กับใคร
รู้ไหมว่าใจฉันห่วงหา
อาการมันฟ้องตอนหลับตา
อยากเห็นแต่หน้าของเธอ

วันนี้..จากกัน..ด้วยคำสัญญา..
กล่าววาจา.. ว่าเราจะไม่ลืมกัน..
ด้วยหน้าที่ของลูกผู้ชาย ชีวีสลายก็ไม่หวั่น
ขอเพียงเธออย่าลืมกัน ขอให้เรายังรักกัน
เหมือนเดิมตามคำสัญญา..

( ดนตรี )

วันนี้..จากกัน..ด้วยคำสัญญา..
กล่าววาจา.. ว่าเราจะไม่ลืมกัน..
ด้วยหน้าที่ของลูกผู้ชาย ชีวีสลายก็ไม่หวั่น
ขอเพียงเธออย่าลืมกัน ขอให้เรายังรักกัน
เหมือนเดิมตามคำสัญญา..

ขอเพียงเธออย่าลืมกัน..
ขอให้เรายังรักกัน..เหมือนเดิมตามคำสัญญา

มิวสิควิดีโอ หน้าที่ลูกผู้ชาย เดี่ยว ไออุ่น

เพลง : หน้าที่ลูกผู้ชาย
ศิลปิน : เดี่ยว ไออุ่น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend