คอร์ดเพลง รอสายเธอ – วงพาโล PALO

  
Text   

คอร์ดเพลง : รอสายเธอ วงพาโล PALO

คอร์ดเพลง รอสายเธอ - วงพาโล PALO

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Bm, C, D, Em, G


INTRO | G | D | Em | C |
INTRO | G | D | Em | C |

G 
ฟ้าหม่นหมอง 
 
เมฆร้
D 
องคร่ำครวญ
 
ดั่ง
Em 
ใจฉันจวนส
D 
ลาย
 
ไอ้ค
G 
วามคิดถึง 
 
มันช่
D 
างทำร้าย
 
เด็ก
Em 
ใต้ลมเหงามาเ
C 
ยือน

 
ริม
D 
เลว่าคลื่นแรง 
 
ยังแ
G 
ซงคลื่นใจไม่
C 
ทัน
 
ความคิด
D 
ถึงมันไม่มีวัน 
 
หยุดพักรา
G 
ชการ

 
อยากให้มือ
C 
ถือฉันโ
D 
ชว์เบอร์เ
G 
ธอ
 
อย่าได้พลั้งเผ
C 
ลอหลง
D 
ลืมกัน
G 
ไป
 
อยากให้เธอ
C 
รู้ว่าเห
D 
งา 
 
เข้า
Bm 
โจมตีหั
Em 
วใจ
 
คิดถึงกั
C 
นมั่งหม้าย 
 
รอรับส
D 
ายเธ
G 
ออยู่

G 
เลยังเหงา 
 
ภูเ
D 
ขายังรอ
 
นั่ง
Em 
แล หน้าจอ ทุก
D 
วัน
 
ยัง
G 
คงหวังเหวิด 
 
นั่งเ
D 
หิดแลหวัน
 
ต่อ
Em 
ไดพบกันสั
C 
กที

 
ริม
D 
เลว่าคลื่นแรง 
 
ยังแ
G 
ซงคลื่นใจไม่
C 
ทัน
 
ความคิด
D 
ถึงมันไม่มีวัน 
 
หยุดพักรา
G 
ชการ

 
อยากให้มือ
C 
ถือฉันโ
D 
ชว์เบอร์เ
G 
ธอ
 
อย่าได้พลั้งเผ
C 
ลอหลง
D 
ลืมกัน
G 
ไป
 
อยากให้เธอ
C 
รู้ว่าเห
D 
งา 
 
เข้า
Bm 
โจมตีหั
Em 
วใจ
 
คิดถึงกั
C 
นมั่งหม้าย 
 
รอรับส
D 
ายเธ
G 
ออยู่

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |

 
อยากให้มือ
C 
ถือฉันโ
D 
ชว์เบอร์เ
G 
ธอ
 
อย่าได้พลั้งเผ
C 
ลอหลง
D 
ลืมกัน
G 
ไป
 
อยากให้เธอ
C 
รู้ว่าเห
D 
งา 
 
เข้า
Bm 
โจมตีหั
Em 
วใจ
 
คิดถึงกั
C 
นมั่งหม้าย 
 
รอรับส
D 
ายเธ
G 
ออยู่

 
คิดถึง
C 
กันมั่งหม้าย 
 
D 
อรับสายอยู่.. 
 
 
G 
เด้..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รอสายเธอ


ฟ้าหม่นหมอง เมฆร้องคร่ำครวญ
ดั่งใจฉันจวนสลาย
ไอ้ความคิดถึง มันช่างทำร้าย
เด็กใต้ลมเหงามาเยือน

ริมเลว่าคลื่นแรง ยังแซงคลื่นใจไม่ทัน
ความคิดถึงมันไม่มีวัน หยุดพักราชการ

อยากให้มือถือฉันโชว์เบอร์เธอ
อย่าได้พลั้งเผลอหลงลืมกันไป
อยากให้เธอรู้ว่าเหงา เข้าโจมตีหัวใจ
คิดถึงกันมั่งหม้าย รอรับสายเธออยู่

เลยังเหงา ภูเขายังรอ
นั่งแล หน้าจอ ทุกวัน
ยังคงหวังเหวิด นั่งเหิดแลหวัน
ต่อไดพบกันสักที

ริมเลว่าคลื่นแรง ยังแซงคลื่นใจไม่ทัน
ความคิดถึงมันไม่มีวัน หยุดพักราชการ

อยากให้มือถือฉันโชว์เบอร์เธอ
อย่าได้พลั้งเผลอหลงลืมกันไป
อยากให้เธอรู้ว่าเหงา เข้าโจมตีหัวใจ
คิดถึงกันมั่งหม้าย รอรับสายเธออยู่

( ดนตรี )

อยากให้มือถือฉันโชว์เบอร์เธอ
อย่าได้พลั้งเผลอหลงลืมกันไป
อยากให้เธอรู้ว่าเหงา เข้าโจมตีหัวใจ
คิดถึงกันมั่งหม้าย รอรับสายเธออยู่

คิดถึงกันมั่งหม้าย รอรับสายอยู่.. เด้..

มิวสิควิดีโอ รอสายเธอ วงพาโล PALO

เพลง รอสายเธอ
ศิลปิน : วงพาโล PALO
คำร้อง – ทำนอง : สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)
เรียบเรียง : BOYRECORD STUDIO
ติดต่องานแสดง Tel. 088 446 3399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend