คอร์ดเพลง ฝืนใจอยู่ แต่กูไหว ตั๊กแตน ชลดา


Tune to Eb
INTRO | A | C#m | D | Dm | A | E |

 
ถืกถิ่มมาดน
F#m 
หลายปี
 
แต่ใจดวง
A 
นี้ยังมีแต่เจ็บ
E 
ซ้ำๆ 
 
 
C#m 
 
แฮงอยากฮู้เหตุผลแฮง
D 
ยิ่งช้ำ
 
แฮงตั้งคำถ
A 
ามกะแฮงตอกย้ำในใ
E 

 
หลายอย่างยังบ่
F#m 
เข้าใจ
 
แต่พอมีใ
A 
ครถาม 
 
โอเคไหมกะบอกเ
E 
ขา 
 
 
C#m 
 
กูบ่ได้คึดอิหยังฮอด
D 
คน..เก่า
 
กูบ่ได้เศ
A 
ร้า กูบ่ได้เหงา บ่เป็นห
E 
ยัง

 
น้ำตาสิห
D 
ลั่ง กะห้ามเอาไว้ กลัวใคร
C#m 
จะรู้
 
ได้แต่
Dm 
บอกว่าไหวอยู่ 
 
กูบ่เป็
E 
นหยัง..

 
เจ็บเกือบต
A 
าย 
 
แต่บอกใครๆ
 
ว่าไม่เป็นไร อย่าห่วงอะไร กูไห
C#m 
วอยู่
 
เจ็บแค่นี้ก็ให้มันรู้ สิตาย สิอยู่ ได้ฮู้ไ
D 
 
กะฝืนใจอยู่
E 
ละ 
 
แต่กะยังไหว
 
เจ็บแค่ไห
A 
น 
 
บ่ให้ผู้ได๋
 
ต้องมาเข้าใจ สิเก็บเอาใว้ข้างใ
C#m 
นนี้
 
สิผ่านคืนวัน สินานนับปี ถ้าเป็นจั๋งซี้ละมันต
D 
าย 
 
 
E 
 
ยังลืมบ่ได้ สิตายแต่
A 
นำเขา..


INSTRU | A | C#m | D | E |
INSTRU | D | C#m | Dm | E |

 
น้ำตาสิห
D 
ลั่ง กะห้ามเอาไว้ กลัวใคร
C#m 
จะรู้
 
ได้แต่
Dm 
บอกว่าไหวอยู่ 
 
กูบ่เป็
E 
นหยัง..

 
เจ็บเกือบต
A 
าย 
 
แต่บอกใครๆ
 
ว่าไม่เป็นไร อย่าห่วงอะไร กูไห
C#m 
วอยู่
 
เจ็บแค่นี้ก็ให้มันรู้ สิตาย สิอยู่ ได้ฮู้ไ
D 
 
กะฝืนใจอยู่
E 
ละ 
 
แต่กะยังไหว
 
เจ็บแค่ไห
A 
น 
 
บ่ให้ผู้ได๋
 
ต้องมาเข้าใจ สิเก็บเอาใว้ข้างใ
C#m 
นนี้
 
สิผ่านคืนวัน สินานนับปี ถ้าเป็นจั๋งซี้ละมันต
D 
าย 
 
 
E 
โฮ..

 
เจ็บเกือบต
A 
าย 
 
แต่บอกใครๆ
 
ว่าไม่เป็นไร อย่าห่วงอะไร กูไห
C#m 
วอยู่
 
เจ็บแค่นี้ก็ให้มันรู้ สิตาย สิอยู่ ได้ฮู้ไ
D 
 
กะฝืนใจอยู่
E 
ละ 
 
แต่กะยังไหว
 
เจ็บแค่ไห
A 
น 
 
บ่ให้ผู้ได๋
 
ต้องมาเข้าใจ สิเก็บเอาใว้ข้างใ
C#m 
นนี้
 
สิผ่านคืนวัน สินานนับปี ถ้าเป็นจั๋งซี้ละมันต
D 
าย 
 
 
E 
 
ยังลืมบ่ได้ สิตายแต่
A 
นำเขา..

OUTRO | A | C#m | D | Dm | A |


ถืกถิ่มมาดนหลายปี
แต่ใจดวงนี้ยังมีแต่เจ็บซ้ำๆ
แฮงอยากฮู้เหตุผลแฮงยิ่งช้ำ
แฮงตั้งคำถามกะแฮงตอกย้ำในใจ

หลายอย่างยังบ่เข้าใจ
แต่พอมีใครถาม โอเคไหมกะบอกเขา
กูบ่ได้คึดอิหยังฮอดคน..เก่า
กูบ่ได้เศร้า กูบ่ได้เหงา บ่เป็นหยัง

น้ำตาสิหลั่ง กะห้ามเอาไว้ กลัวใครจะรู้
ได้แต่บอกว่าไหวอยู่ กูบ่เป็นหยัง..

เจ็บเกือบตาย แต่บอกใครๆ
ว่าไม่เป็นไร อย่าห่วงอะไร กูไหวอยู่
เจ็บแค่นี้ก็ให้มันรู้ สิตาย สิอยู่ ได้ฮู้ไป
กะฝืนใจอยู่ละ แต่กะยังไหว
เจ็บแค่ไหน บ่ให้ผู้ได๋
ต้องมาเข้าใจ สิเก็บเอาใว้ข้างในนี้
สิผ่านคืนวัน สินานนับปี ถ้าเป็นจั๋งซี้ละมันตาย
ยังลืมบ่ได้ สิตายแต่นำเขา..

ดนตรี

น้ำตาสิหลั่ง กะห้ามเอาไว้ กลัวใครจะรู้
ได้แต่บอกว่าไหวอยู่ กูบ่เป็นหยัง..

เจ็บเกือบตาย แต่บอกใครๆ
ว่าไม่เป็นไร อย่าห่วงอะไร กูไหวอยู่
เจ็บแค่นี้ก็ให้มันรู้ สิตาย สิอยู่ ได้ฮู้ไป
กะฝืนใจอยู่ละ แต่กะยังไหว
เจ็บแค่ไหน บ่ให้ผู้ได๋
ต้องมาเข้าใจ สิเก็บเอาใว้ข้างในนี้
สิผ่านคืนวัน สินานนับปี ถ้าเป็นจั๋งซี้ละมันตาย โฮ..

เจ็บเกือบตาย แต่บอกใครๆ
ว่าไม่เป็นไร อย่าห่วงอะไร กูไหวอยู่
เจ็บแค่นี้ก็ให้มันรู้ สิตาย สิอยู่ ได้ฮู้ไป
กะฝืนใจอยู่ละ แต่กะยังไหว
เจ็บแค่ไหน บ่ให้ผู้ได๋
ต้องมาเข้าใจ สิเก็บเอาใว้ข้างในนี้
สิผ่านคืนวัน สินานนับปี ถ้าเป็นจั๋งซี้ละมันตาย
ยังลืมบ่ได้ สิตายแต่นำเขา..

มิวสิควิดีโอ ฝืนใจอยู่ แต่กูไหว ตั๊กแตน ชลดา

เพลง : ฝืนใจอยู่ แต่กูไหว
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี
IG : takkatan_chollada
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด