คอร์ดเพลง หนองบัวลำภู (โศกฆาตกรรม) มาลีฮวนน่า

  
Text   


INTRO | Am | C | Am | C |
INTRO | Dm G | C | G |

 
หนองบัว
Am 
ลำภู 
 
แสนหด
Em 
หู่โศกฆาต
Am 
กรรม
 
คือการกระ
Am 
ทำ 
 
ของชายคนห
G 
นึ่งสุดเดรัจฉ
C 
าน
 
มันช่างเลว
Am 
ร้าย 
 
ยิ่ง
A7 
กว่าองคุลี
Dm 
มาล
 
ผี
G 
ป่าหรือว่าซาต
C 
าน 
 
สิงร่างของ
Dm 
มันนั้นไม่ใช่
G 
คน

 
สุดแสนอา
Am 
ลัย 
 
ครูเด็กทั้งห
G 
ลายไม่มีวันก
C 
ลับ
 
ร่างร่วงล
Dm 
าลับ 
 
 
G 
ดับท่ามกลางสาย
C 
ฝน
 
น้ำตาของ
Am 
ฟ้า 
 
ที่ห
A7 
ล่นร่วงมาเบื้อง
Dm 
บน
 
ชโ
G 
ลมเรือนร่างทุก
C 
คน 
 
ประดุจสาย
G 
ฝนเศร้าโศกเสี
C 
ยใจ

INSTRU | Am | C | Dm G | C |

 
โอ้
Dm 
ลำพู 
 
คุณ
G 
ครูเปรียบเหมือน
Am 
ดั่งต้น
 
เด็กๆ ทุก
C 
คน 
 
ผลิด
G 
อกบริสุทธิ์สด
C 
ใส
 
สิ้นแล้ว
Am 
ลำภู 
 
คุณ
A7 
ครูเด็กๆ 
 
จา
Dm 
กไป
 
ไป
G 
อยู่ที่โรงเรียนหลังใ
C 
หม่
 
ทิ้งร่างจาก
Dm 
ไปสู่สรวงส
C 
วรรค์ 
 
 
Em 

 
หนองบัว
Am 
ลำภู 
 
ยังมีคุณ
Em 
ครูคอยที่มา
Am 
สอน
 
กล่อมเพื่อนให้นอน นอนห
G 
ลับในตอนกลา
C 
งวัน
 
ขอให้ฝั
Am 
นดี 
 
อย่า
A7 
มีเหตุการณ์เหมือ
Dm 
นฉัน
 
อุทา
G 
หรณ์สอนใจทุกท่
C 
าน
 
เหตุการณ์วัน
G 
นั้น 
 
มันคือควา
C 
มจริง

INSTRU | Am | C | Dm G | C |

 
โอ้
Dm 
ลำพู 
 
คุณ
G 
ครูเปรียบเหมือน
Am 
ดั่งต้น
 
เด็กๆ ทุก
C 
คน 
 
ผลิด
G 
อกบริสุทธิ์สด
C 
ใส
 
สิ้นแล้ว
Am 
ลำภู 
 
คุณ
A7 
ครูเด็กๆ 
 
จา
Dm 
กไป
 
ไป
G 
อยู่ที่โรงเรียนหลังใ
C 
หม่
 
ทิ้งร่างจาก
Dm 
ไปสู่สรวงส
C 
วรรค์ 
 
 
Em 

 
หนองบัว
Am 
ลำภู 
 
ยังมีคุณ
Em 
ครูคอยที่มา
Am 
สอน
 
กล่อมเพื่อนให้นอน นอนห
G 
ลับในตอนกลา
C 
งวัน
 
ขอให้ฝั
Am 
นดี 
 
อย่า
A7 
มีเหตุการณ์เหมือ
Dm 
นฉัน
 
อุทา
G 
หรณ์สอนใจทุกท่
C 
าน
 
เหตุการณ์วัน
G 
นั้น 
 
มันคือควา
C 
มจริง

 
อุทา
Am 
หรณ์สอนใจทุกท่าน
 
เหตุการณ์วัน
G 
นั้น.. 
 
มันคือความจ
C 
ริง..

OUTRO | Am | Am | C |


หนองบัวลำภู แสนหดหู่โศกฆาตกรรม
คือการกระทำ ของชายคนหนึ่งสุดเดรัจฉาน
มันช่างเลวร้าย ยิ่งกว่าองคุลีมาล
ผีป่าหรือว่าซาตาน สิงร่างของมันนั้นไม่ใช่คน

สุดแสนอาลัย ครูเด็กทั้งหลายไม่มีวันกลับ
ร่างร่วงลาลับ ดับท่ามกลางสายฝน
น้ำตาของฟ้า ที่หล่นร่วงมาเบื้องบน
ชโลมเรือนร่างทุกคน ประดุจสายฝนเศร้าโศกเสียใจ

ดนตรี

โอ้ลำพู คุณครูเปรียบเหมือนดั่งต้น
เด็กๆ ทุกคน ผลิดอกบริสุทธิ์สดใส
สิ้นแล้วลำภู คุณครูเด็กๆจากไป
ไปอยู่ที่โรงเรียนหลังใหม่ ทิ้งร่างจากไปสู่สรวงสวรรค์

หนองบัวลำภู ยังมีคุณครูคอยที่มาสอน
กล่อมเพื่อนให้นอน นอนหลับในตอนกลางวัน
ขอให้ฝันดี อย่ามีเหตุการณ์เหมือนฉัน
อุทาหรณ์สอนใจทุกท่าน
เหตุการณ์วันนั้น มันคือความจริง

ดนตรี

โอ้ลำพู คุณครูเปรียบเหมือนดั่งต้น
เด็กๆ ทุกคน ผลิดอกบริสุทธิ์สดใส
สิ้นแล้วลำภู คุณครูเด็กๆจากไป
ไปอยู่ที่โรงเรียนหลังใหม่ ทิ้งร่างจากไปสู่สรวงสวรรค์

หนองบัวลำภู ยังมีคุณครูคอยที่มาสอน
กล่อมเพื่อนให้นอน นอนหลับในตอนกลางวัน
ขอให้ฝันดี อย่ามีเหตุการณ์เหมือนฉัน
อุทาหรณ์สอนใจทุกท่าน
เหตุการณ์วันนั้น มันคือความจริง

อุทาหรณ์สอนใจทุกท่าน
เหตุการณ์วันนั้น.. มันคือความจริง

มิวสิควิดีโอ หนองบัวลำภู (โศกฆาตกรรม) มาลีฮวนน่า

เพลง : หนองบัวลำภู (โศกฆาตกรรม)
ศิลปิน : มาลีฮวนน่า
เนื้อร้อง/ทำนอง : พยัพ คำพันธุ์
โปรดิวเซอร์ : พยัพ คำพันธุ์
ติดต่องานแสดง : 081-7972636
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend