คอร์ดเพลง เจ้าสิถอดใจบ่ ไอดิน อภินันท์

  
Text   


INTRO | Em D | C G/B | Em D | C | D |

Em 
  ข้าวเหนียวหมู
D 
ปิ้งข้างท
C 
าง 
 
อ้าย
Bm 
กะยังกินทุกวัน
Em 
  รถโดยสาร
D 
ประจำท
C 
าง 
 
อ้าย
Bm 
กะยังขึ้นทุกวัน
Em 
  ค่าห้อง 
 
ค่า
D 
น้ำ 
 
ค่าไ
C 
ฟ 
 
สิ้นเ
Bm 
ดือนยังต้องเจอกัน
Em 
  ยังแนมบ่เ
D 
ห็นความ
C 
ฝัน.. 
 
ที่บ
D 
อกเจ้าไว้จักคำ

Am 
ไหวบ่.. 
 
อา
Em 
ยเด้ 
 
ที่อ้ายต้องถาม
Am 
ไหวบ่.. 
 
ฮั
Em 
กเด้ออ้ายจั่งได้ถาม
 
ไป
Am 
นำบ่.. 
 
กับ
Em 
ผู้ชายหาเช้ากินค่ำ
D 
ขอโทษเด้อคน
Bm 
งาม 
 
ที่อ้าย
D 
ทำ.
Bm 
..
 
ให้ลำบา
Em 
กใจ..

 
บ่มีบ้านห
D 
ลังใ
C 
หญ่ 
 
ให้
Bm 
เจ้าตากแอร์เช้า
Em 
แลง
 
บ่มี
D 
รถป้ายแ
C 
ดง 
 
พา
Bm 
เจ้าไปไสม
Em 
าไส
 
บ่มี
D 
ชุดงามง
C 
าม 
 
พอ
Bm 
ใส่ไปเอาบุ
Em 
ญได้
 
ฮักเฮายัง
D 
บ่ฮอ
C 
ดไส.. 
 
 
D 
ฮือ.. 
 
 
Bm 
เจ้าสิถอดใ
Em 
จบ่..

INSTRU | Am | Em | C | Em |
INSTRU | Am | Bm | C | D |

Am 
ไหวบ่.. 
 
อา
Em 
ยเด้ 
 
ที่อ้ายต้องถาม
Am 
ไหวบ่.. 
 
ฮั
Em 
กเด้ออ้ายจั่งได้ถาม
 
ไป
Am 
นำบ่.. 
 
กับ
Em 
ผู้ชายหาเช้ากินค่ำ
D 
ขอโทษเด้อคน
Bm 
งาม 
 
ที่อ้าย
D 
ทำ.
Bm 
..
 
ให้ลำบา
Em 
กใจ..

 
บ่มีบ้านห
D 
ลังใ
C 
หญ่ 
 
ให้
Bm 
เจ้าตากแอร์เช้า
Em 
แลง
 
บ่มี
D 
รถป้ายแ
C 
ดง 
 
พา
Bm 
เจ้าไปไสม
Em 
าไส
 
บ่มีชุ
D 
ดงามง
C 
าม 
 
พอ
Bm 
ใส่ไปเอาบุ
Em 
ญได้
 
ฮักเฮายัง
D 
บ่ฮอ
C 
ดไส.. 
 
 
D 
โอ้ย..

 
บ่มีบ้านห
 
ลังใ
C 
หญ่ 
 
ให้
Bm 
เจ้าตากแอร์เช้า
Em 
แลง
 
บ่มี
D 
รถป้ายแ
C 
ดง 
 
พา
Bm 
เจ้าไปไสม
Em 
าไส
 
บ่มี
D 
ชุดงามง
C 
าม 
 
พอ
Bm 
ใส่ไปเอาบุ
Em 
ญได้
 
ฮักเฮายัง
D 
บ่ฮอ
C 
ดไส.. 
 
 
D 
โอ้ย..
Bm 
เจ้าสิถอดใ
 
จบ่

INSTRU | Em | Am | Em | Am |

 
เจ้าสิถอดใ
Em 
จบ่..


ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้างทาง อ้ายกะยังกินทุกวัน
รถโดยสารประจำทาง อ้ายกะยังขึ้นทุกวัน
ค่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ สิ้นเดือนยังต้องเจอกัน
ยังแนมบ่เห็นความฝัน ที่บอกเจ้าไว้จักคำ

ไหวบ่ อายเด้ แต่อ้ายต้องถาม
ไหวบ่ ฮักเด้ออ้ายจั่งได้ถาม
ไปนำบ่ กับผู้ชายหาเช้ากินค่ำ
ขอโทษเด้อคนงาม ที่อ้ายทำให้ลำบากใจ

บ่มีบ้านหลังใหญ่ ให้เจ้าตากแอร์เช้าแลง
บ่มีรถป้ายแดง พาเจ้าไปไสมาไส
บ่มีชุดงามงาม พอใส่ไปเอาบุญได้
ฮักเฮายังบ่ฮอดไส ฮือ เจ้าสิถอดใจบ่

ดนตรี

ไหวบ่ อายเด้ แต่อ้ายต้องถาม
ไหวบ่ ฮักเด้ออ้ายจั่งได้ถาม
ไปนำบ่ กับผู้ชายหาเช้ากินค่ำ
ขอโทษเด้อคนงาม ที่อ้ายทำให้ลำบากใจ

บ่มีบ้านหลังใหญ่ ให้เจ้าตากแอร์เช้าแลง
บ่มีรถป้ายแดง พาเจ้าไปไสมาไส
บ่มีชุดงามงาม พอใส่ไปเอาบุญได้
ฮักเฮายังบ่ฮฮดไส โอ้ย..

บ่มีบ้านหลังใหญ่ ให้เจ้าตากแอร์เช้าแลง
บ่มีรถป้ายแดง พาเจ้าไปใสมาไส
บ่มีชุดงามงาม พอใส่ไปเอาบุญได้
ฮักเฮายังบ่ฮอดไส โอย.. เจ้าสิถอดใจบ่
หือ หื้อ หือ เจ้าสิถอดใจบ่..

มิวสิควิดีโอ เจ้าสิถอดใจบ่ ไอดิน อภินันท์

เพลง : เจ้าสิถอดใจบ่
ศิลปิน : ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชาวดิน
เรียบเรียง : ไมเคิล เชงเม้ง
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend