คอร์ดเพลง เหงากะต้องผ่านบ้านกะคิดฮอด ไอดิน อภินันท์

  
Text   


INTRO | Dm C Bb Am | Dm |
INTRO | Bb | C | Dm |

 
คิดฮอดบ้านเฮ
Dm 
าเด้ 
 
อยากเซเมือซ
Bb 
บอุ่นไอ
 
เหนื่อยท้อยา
Dm 
มใด 
 
แฮ่งคิดฮอดบ้า
Am 
นยามนั้น
 
สำบายดีบ่
F 
น้อ 
 
แม่พ่อลุงป้าอา
Gm 
หลาน
 
แม่ตู้พ่อตาทา
Dm 
งนั้น 
 
ยังอยู่ดีมีแฮ
Am 
งบ่น้อ

 
ได้แต่วีดีโอ
Dm 
คอล 
 
ผ่านจอมาข
Bb 
อแฮงใจ
 
พี่น้องป้อง
Dm 
ปาย ส่งยิ้มออนไลน์ พอให้ใจเซ
Am 
าท้อ
 
ยามแฮงกายตกขีดแ
F 
ดง 
 
ขอได้แงงหน้าแม่ก็
Gm 
พอ
 
ยามแฮงใจช็อตไปอยา
Dm 
กขอ 
 
ให้อิ
C 
พ่อปลอบขวัญเ
F 
บาๆ 
 
 
C 

Bb 
เหงา.. 
 
 
C 
แต่ต้องก้าวใ
Dm 
ห้ผ่าน
 
ถูกความท้อบง
Bb 
การ 
 
ให้อ่วยคืนบ้
C 
านโบกยก
F 
ธงขาว 
 
 
Am 
 
อยู่เมืองวุ่นว
C 
าย 
 
ไผมือยาวเพิ่นสาวได้สา
Dm 
วเอา
 
หาการแบ่งปันน้ำ
F 
ใจ 
 
ยากพอปานหาเงินใส่กระ
Dm 
เป๋า
 
แต่คำว่าจนยังเตือนตนค่ำเ
F 
ช้า
 
บอกใจเห
C 
งาๆ 
 
หนักปา
Am 
นใด๋..กะสิบืน 
 
 
Dm 

 
เมื่อยปานใด๋สิ
Dm 
ฝืน 
 
ถึงทุกสิทื้นสิกลืน
Bb 
น้ำตา
 
ลูกขอสั
Dm 
ญญา สิสู้จนกว่า หลับไปแล้
Am 
วบ่ฟื้น
 
เฝ้าภาว
F 
นา 
 
ขอพรฟ้าไห้มีแฮงไฟท์
Dm 
มื้ออื่น
 
เอาความฝันตั๋วใจให้
F 
ฟื้น 
 
ฟ้าวเก็บออมเ
C 
งิน
 
คืนเ
F 
มือบ้านเฮา

INSTRU | Dm C Bb Am | Dm |
INSTRU | Dm C | G Dm |
INSTRU | Dm C | Bb G | A | A |

Bb 
เหงา.. 
 
 
C 
แต่ต้องก้าวใ
Dm 
ห้ผ่าน
 
ถูกความท้อบง
Bb 
การ 
 
ให้อ่วยคืนบ้
C 
านโบกยก
F 
ธงขาว 
 
 
Am 
 
อยู่เมืองวุ่นว
C 
าย 
 
ไผมือยาวเพิ่นสาวได้สา
Dm 
วเอา
 
หาการแบ่งปันน้ำ
F 
ใจ 
 
ยากพอปานหาเงินใส่กระ
Dm 
เป๋า
 
แต่คำว่าจนยังเตือนตนค่ำเ
F 
ช้า
 
บอกใจเห
C 
งาๆ 
 
หนักปา
Am 
นใด๋..กะสิบืน 
 
 
Dm 

 
เมื่อยปานใด๋สิ
Dm 
ฝืน 
 
ถึงทุกสิทื้นสิกลืน
Bb 
น้ำตา
 
ลูกขอสั
Dm 
ญญา สิสู้จนกว่า หลับไปแล้
Am 
วบ่ฟื้น
 
เฝ้าภาว
F 
นา 
 
ขอพรฟ้าไห้มีแฮงไฟท์
Dm 
มื้ออื่น
 
เอาความฝันตั๋วใจให้
F 
ฟื้น 
 
ฟ้าวเก็บออมเ
C 
งิน
 
คืนเ
F 
มือบ้านเฮา

OUTRO | Dm C Bb Am | Dm |
OUTRO | Bb | C | Dm |


คิดฮอดบ้านเฮาเด้ อยากเซเมือซบอุ่นไอ
เหนื่อยท้อยามใด แฮ่งคิดฮอดบ้านยามนั้น
สำบายดีบ่น้อ แม่พ่อลุงป้าอาหลาน
แม่ตู้พ่อตาทางนั้น ยังอยู่ดีมีแฮงบ่น้อ

ได้แต่วีดีโอคอล ผ่านจอมาขอแฮงใจ
พี่น้องป้องปาย ส่งยิ้มออนไลน์ พอให้ใจเซาท้อ
ยามแฮงกายตกขีดแดง ขอได้แงงหน้าแม่ก็พอ
ยามแฮงใจช็อตไปอยากขอ ให้อิพ่อปลอบขวัญเบาๆ

เหงา.. แต่ต้องก้าวให้ผ่าน
ถูกความท้อบงการ ให้อ่วยคืนบ้านโบกยกธงขาว
อยู่เมืองวุ่นวาย ไผมือยาวเพิ่นสาวได้สาวเอา
หาการแบ่งปันน้ำใจ ยากพอปานหาเงินใส่กระเป๋า
แต่คำว่าจนยังเตือนตนค่ำเช้า
บอกใจเหงาๆ หนักปานใด๋..กะสิบืน

เมื่อยปานใด๋สิฝืน ถึงทุกสิทื้นสิกลืนน้ำตา
ลูกขอสัญญา สิสู้จนกว่า หลับไปแล้วบ่ฟื้น
เฝ้าภาวนา ขอพรฟ้าไห้มีแฮงไฟท์มื้ออื่น
เอาความฝันตั๋วใจให้ฟื้น ฟ้าวเก็บออมเงิน
คืนเมือบ้านเฮา

ดนตรี

เหงา.. แต่ต้องก้าวให้ผ่าน
ถูกความท้อบงการ ให้อ่วยคืนบ้านโบกยกธงขาว
อยู่เมืองวุ่นวาย ไผมือยาวเพิ่นสาวได้สาวเอา
หาการแบ่งปันน้ำใจ ยากพอปานหาเงินใส่กระเป๋า
แต่คำว่าจนยังเตือนตนค่ำเช้า
บอกใจเหงาๆ หนักปานใด๋..กะสิบืน

เมื่อยปานใด๋สิฝืน ถึงทุกสิทื้นสิกลืนน้ำตา
ลูกขอสัญญา สิสู้จนกว่า หลับไปแล้วบ่ฟื้น
เฝ้าภาวนา ขอพรฟ้าไห้มีแฮงไฟท์มื้ออื่น
เอาความฝันตั๋วใจให้ฟื้น ฟ้าวเก็บออมเงิน
คืนเมือบ้านเฮา

มิวสิควิดีโอ เหงากะต้องผ่านบ้านกะคิดฮอด ไอดิน อภินันท์

เพลง : เหงากะต้องผ่านบ้านกะคิดฮอด
ศิลปิน : ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เกษม สีชมภู
เรียบเรียง : ไมเคิล เชงเม้ง
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend