คอร์ดเพลง ใจยังดื้อ ไอดิน อภินันท์

  
Text   


INTRO | Am | Dm | G | C E |
INTRO | Am | Dm | G E | Am |

Am 
นั่งเหงาเหงา มีแต่เศร้า เฝ้าควา
Dm 
มเจ็บ
 
ยั
G 
งเก็บ ภาพเขา ไว้ใ
C 
นใจ 
 
 
E 
Am 
ฮู้ทั้งฮู้ ว่าเจ้า มีค
Dm 
นใหม่
 
แต่
G 
หัวใจ 
 
ยังบ่
C 
ฮู้โต 
 
 
E 

Am 
เพิ่นว่างมหอย 
 
 
Dm 
ยังพอ 
 
ได้ขาย
G 
แต่คนที่งมงาย 
 
มีแต่ต
C 
ายกับ
E 
โง่
Am 
คือจั้งเฮาตอนนี้ 
 
หัว
Dm 
ใจมันเจ็บพาโล
G 
เบิดสภาพเซโซ 
 
ยังยอ
E 
มโง่ 
 
ย้อนมันฮักแ
Am 
ต่เจ้า

 
ใจยัง
F 
ดื้อ 
 
ยัง
G 
ถือ 
 
ความเ
Am 
จ็บเอาไว้
 
ปากบอกว่ายังไ
G 
หว 
 
แต่หั
Em 
วใจเจ็บบ่
Am 
ฮู้เซา
 
ใจยัง
F 
โง่ 
 
งมง
G 
าย 
 
คึด
C 
นำแต่เขา
 
คือชั่วแท้หนอโ
G 
ตเฮา 
 
นั่ง
Em 
เฝ้าคน
Am 
บ่เห็นค่า

INSTRU | F G | Am | F G | C E |
INSTRU | Dm | Am | F G | Am |

Am 
เพิ่นว่างมหอย 
 
 
Dm 
ยังพอ 
 
ได้ขาย
G 
แต่คนที่งมงาย 
 
มีแต่ต
C 
ายกับ
E 
โง่
Am 
คือจั้งเฮาตอนนี้ 
 
หัว
Dm 
ใจมันเจ็บพาโล
G 
เบิดสภาพเซโซ 
 
ยังยอ
E 
มโง่ 
 
ย้อนมันฮักแ
Am 
ต่เจ้า

 
ใจยัง
F 
ดื้อ 
 
ยัง
G 
ถือ 
 
ความเ
Am 
จ็บเอาไว้
 
ปากบอกว่ายังไ
G 
หว 
 
แต่หั
Em 
วใจ 
 
เจ็บบ่
Am 
ฮู้เซา
 
ใจยัง
F 
โง่ 
 
งมง
G 
าย 
 
คึดนำ
Am 
แต่เขา
 
คือชั่วแท้หนอโตเ
G 
ฮา 
 
 
E 
ฮือๆ

 
ใจยัง
F 
ดื้อ 
 
ยัง
G 
ถือ 
 
ความเ
Am 
จ็บเอาไว้
 
ปากบอกว่ายังไ
G 
หว 
 
แต่หั
Em 
วใจเจ็บบ่
Am 
ฮู้เซา
 
ใจยัง
F 
โง่ 
 
งมง
G 
าย 
 
คึด
C 
นำแต่เขา
 
คือชั่วแท้หนอโ
G 
ตเฮา 
 
นั่ง
Em 
เฝ้าคน
Am 
บ่เห็นค่า

 
ถึงเจ้าบ่กลับคืน
G 
มา 
 
อ้าย
Em 
สิถ่า 
 
สิ
Am 
ยัง..ฮักเจ้า..


นั่งเหงาเหงา มีแต่เศร้า เฝ้าความเจ็บ
ยังเก็บ ภาพเขา ไว้ในใจ
ฮู้ทั้งฮู้ ว่าเจ้า มีคนใหม่
แต่หัวใจ ยังบ่ฮู้โต..

เพิ่นว่างมหอย ยังพอ ได้ขาย
แต่คนที่งมงาย มีแต่ตายกับโง่
คือจั้งเฮาตอนนี้ หัวใจมันเจ็บพาโล
เบิดสภาพเซโซ ยังยอมโง่ ย้อนมันฮักแต่เจ้า

ใจยังดื้อ ยังถือ ความเจ็บเอาไว้
ปากบอกว่ายังไหว แต่หัวใจเจ็บบ่ฮู้เซา
ใจยังโง่ งมงาย คึดนำแต่เขา
คือชั่วแท้หนอโตเฮา นั่งเฝ้าคนบ่เห็นค่า

( ดนตรี )

เพิ่นว่างมหอย ยังพอ ได้ขาย
แต่คนที่งมงาย มีแต่ตายกับโง่
คือจั้งเฮาตอนนี้ หัวใจมันเจ็บพาโล
เบิดสภาพเซโซ ยังยอมโง่ ย้อนมันฮักแต่เจ้า

ใจยังดื้อ ยังถือ ความเจ็บเอาไว้
ปากบอกว่ายังไหว แต่หัวใจ เจ็บบ่ฮู้เซา
ใจยังโง่ งมงาย คึดนำแต่เขา
คือชั่วแท้หนอโตเฮา ฮือๆ

ใจยังดื้อ ยังถือ ความเจ็บเอาไว้
ปากบอกว่ายังไหว แต่หัวใจเจ็บบ่ฮู้เซา
ใจยังโง่ งมงาย คึดนำแต่เขา
คือชั่วแท้หนอโตเฮา นั่งเฝ้าคนบ่เห็นค่า

ถึงเจ้าบ่กลับคืนมา อ้ายสิถ่า สิยัง..ฮักเจ้า..

มิวสิควิดีโอ ใจยังดื้อ ไอดิน อภินันท์

เพลง : ใจยังดื้อ
ศิลปิน : ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิเชียร ดาวงษ์
เรียบเรียง : สดใส โซดาซ่า
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend