คอร์ดเพลง จากนามาล่าฝัน – ไอดิน อภินันท์

  
Text   

INTRO | Dm C | Dm C | ( 2 Times )
INTRO | Bb C | Am Dm |

Dm 
เข้าเมืองกรุงไกล
C 
นา 
 
มาตามล่
Bb 
าฝัน
 
อยากเ
C 
รียนสูง ๆ เฮ็ด
Am 
งานเงินเดือนแ
Dm 
พง 
 
 
ชี
Bb 
วิตของลูกชาว
C 
นา 
 
Am 
วรรค์ให้พรแ
Dm 
สวง
 
โอ
Bb 
กาสมี 
 
แต่ต้องแข่งกับโชคช
C 
ะตา

Dm 
สู้อดทนประ
C 
จำดั่งคำพ่
Bb 
อสอน
 
รักเ
C 
รียน 
 
ขยันเหมือน
Am 
พรที่แม่ใ
Dm 
ห้มา
 
เลิกเ
Bb 
รียนทำงานพิเ
C 
ศษ 
 
แบ่ง
Am 
เบาค่าการศึ
Dm 
กษา
 
ถึงเ
Gm 
หนื่อยจนกายอ่อน
C 
ล้า 
 
แต่ใจกล้
F 
าแกร่ง

 
บ่มีเว
Dm 
ลาเดินห้างดูห
C 
นังเหมือนดังเพื่อ
Dm 
นเขา
 
ภาพพ่อกับแม่สองเ
Bb 
ฒ่า..
 
ผุดเตือนอย่าฟ้
C 
าวหลงเงา
Am 
สีแสง
 
หลังเพิ่นสู้
Dm 
ฟ้า 
 
หน้าเพิ่นสู้
C 
ดินจนแทบสิ้น
Bb 
แรง
 
กว่าจะมีใบ
Gm 
แดง..สะสมเป็นเ
C 
ทา 
 
ส่งเฮาเรีย
F 
นต่อ

Dm 
อยู่เมืองกรุงไกล
C 
นา 
 
เพื่อตามล่
Bb 
าฝัน
 
เร่ง
C 
วันจบการศึก
Am 
ษา 
 
หางาน
Dm 
ที่รอ
 
ขอ
Bb 
วอนสวรรค์อย่าแ
C 
กล้ง
 
ให้แส
Am 
วงนานเกินเลย
Dm 
หนอ
 
สอง
Gm 
เฒ่าอยู่นายัง
C 
รอวันฝันเป็
F 
นจริง

INSTRU | Dm | C | Am | Dm |
INSTRU | C | Dm | C Am | Dm |

 
บ่มีเว
Dm 
ลาเดินห้างดูห
C 
นังเหมือนดังเพื่อ
Dm 
นเขา
 
ภาพพ่อกับแม่สองเ
Bb 
ฒ่า..
 
ผุดเตือนอย่าฟ้
C 
าวหลงเงา
Am 
สีแสง
 
หลังเพิ่นสู้
Dm 
ฟ้า 
 
หน้าเพิ่นสู้
C 
ดินจนแทบสิ้น
Bb 
แรง
 
กว่าจะมีใบ
Gm 
แดง..สะสมเป็นเ
C 
ทา 
 
ส่งเฮาเรีย
F 
นต่อ

Dm 
อยู่เมืองกรุงไกล
C 
นา 
 
เพื่อตามล่
Bb 
าฝัน
 
เร่ง
C 
วันจบการศึก
Am 
ษา 
 
หางาน
Dm 
ที่รอ
 
ขอ
Bb 
วอนสวรรค์อย่าแ
C 
กล้ง
 
ให้แส
Am 
วงนานเกินเลย
Dm 
หนอ
 
สอง
Gm 
เฒ่าอยู่นายัง
C 
รอวันฝันเป็
F 
นจริง

OUTRO | Dm C | Dm Gm | C Am | Dm | Dm |


เข้าเมืองกรุงไกลนา มาตามล่าฝัน
อยากเรียนสูง ๆ เฮดงานเงินเดือนแพง ๆ
ชีวิตของลูกชาวนา สวรรค์ให้พรแสวง
โอกาสมี แต่ต้องแข่งกับโชคชะตา

สู้อดทนประจำดั่งคำพ่อสอน
รักเรียน ขยันเหมือนพรที่แม่ให้มา
เลิกเรียนทำงานพิเศษ แบ่งเบาค่าการศึกษา
ถึงเหนื่อยจนกายอ่อนล้า แต่ใจกล้าแกร่ง

บ่มีเวลาเดินห้างดูหนังเหมือนดังเพื่อนเขา
ภาพพ่อกับแม่สองเฒ่า..
ผุดเตือนอย่าฟ้าวหลงเงาสีแสง
หลังเพิ่นสู้ฟ้า หน้าเพิ่นสู้ดินจนแทบสิ้นแรง
กว่าจะมีใบแดง..สะสมเปนเทา ส่งเฮาเรียนต่อ

อยู่เมืองกรุงไกลนา เพื่อตามล่าฝัน
เร่งวันจบการศึกษา หางานที่รอ
ขอวอนสวรรค์อย่าแกล้ง
ให้แสวงนานเกินเลยหนอ
สองเฒ่าอยู่นายังรอวันฝันเปนจริง

( ดนตรี )

บ่มีเวลาเดินห้างดูหนังเหมือนดังเพื่อนเขา
ภาพพ่อกับแม่สองเฒ่า..
ผุดเตือนอย่าฟ้าวหลงเงาสีแสง
หลังเพิ่นสู้ฟ้า หน้าเพิ่นสู้ดินจนแทบสิ้นแรง
กว่าจะมีใบแดง..สะสมเปนเทา ส่งเฮาเรียนต่อ

อยู่เมืองกรุงไกลนา เพื่อตามล่าฝัน
เร่งวันจบการศึกษา หางานที่รอ
ขอวอนสวรรค์อย่าแกล้ง
ให้แสวงนานเกินเลยหนอ
สองเฒ่าอยู่นายังรอวันฝันเปนจริง


รูปภาพคอร์ด จากนามาล่าฝัน – ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง จากนามาล่าฝัน - ไอดิน อภินันท์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จากนามาล่าฝัน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง:สมชาย ตรุพิมาย
เรียบเรียงดนตรี:สวัสดิ์ สารคาม
ติดต่องานแสดง : 089-5006725
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend