คอร์ดเพลง ฉันโคตรฝืน Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

  
Text   


Capo #3
INTRO | C Em | Am G |
INTRO | C Em | Am G |
INTRO | F Em | F G |

C 
เอาตรงๆ 
 
ฉัน
Em 
ขอพูดเลย
 
ว่าตัว
Am 
ฉันไม่เคยไม่
Em 
รักเธอ
 
แค่วัน
F 
นี้ตัวเ
Em 
ธอต้องเจอ
Dm 
คนที่มันเลิศเล
G 
อสมกัน

 
ส่วน
C 
ฉันจะแบกรับเรื่อง
Em 
ราวความทุกข์
 
ทุกอ
Am 
ย่างอยู่ภายในใ
G 
 
แค่ให้เธอ
F 
นั้น 
 
ได้
Em 
มีชีวิตใหม่
 
ให้
Dm 
เธอได้ใช้หัวใ
G 
จกับคนที่คู่ควร

 
และ
C 
ฉันมาวันนี้ 
 
 
Em 
ตั้งใจจะมา
Am 
เพื่อเอาความรักของเ
G 
ธอมาส่งคืน
 
ถึงแ
F 
ม้จะสุดฝืน 
 
แต่ไม่
Em 
มีทางอื่น
 
ที่
Dm 
ฉันจะเห็นคน
G 
รักเติบโต

C 
ไม่ต้องห่วงฉัน 
 
 
Em 
ไม่ต้องห่วงฉัน
Am 
ไม่ต้องห่วงฉัน 
 
เพราะ
G 
ฉันสบายดี
 
แต่แ
F 
ค่ในตอนนี้ 
 
 
Em 
ฉันนั้นยังไม่ชิน
 
เหมือ
Dm 
นนกที่ไม่กล้าบินออก
G 
สู่ฟ้าไกล

C 
ขอให้เธอโชคดี 
 
 
Em 
ฉันยินดีเสมอ
Am 
ขอให้เธอได้เจอ 
 
 
G 
รักที่มันคู่ควร
F 
ฉันทำดีสุดแล้ว 
 
ถึง
Em 
แม้เสียใจคร่ำครวญ
 
แต่
Dm 
มันเป็นสิ่งที่ควรและควรจะ
G 
ทำมันมาตั้งนาน

 
ที่
C 
ฉันมาในวันนี้ 
 
 
Em 
ฉันแค่มาส่งทาง
Am 
เธอมองตาฉัน 
 
 
G 
ฉันนั้นยังห่วงเธอ
F 
และยินดีเสมอ..ที่
Em 
เรานั้นได้มาเจอ
 
ฉัน
Dm 
คืนหัวใจให้เธอ 
 
ได้เ
G 
จอคนที่ควรเจอ

 
ด้วยความที่
C 
รัก 
 
ฉันจึงไม่
Em 
หวัง
 
อยากให้คน
Am 
รักต้องมาเหนื่อยต
G 
าม
 
แค่ในตอน
F 
นี้ 
 
ก็เ
Em 
อือมระอา
 
ที่
Dm 
ดึงเธอมาเส้นท
G 
างไร้ฝัน

 
ส่วน
C 
ฉันจะแบกรับเรื่อง
Em 
ราวความทุกข์
 
ทุกอ
Am 
ย่างอยู่ภายในใ
G 
 
แค่ให้เธอ
F 
นั้น..ได้
Em 
มีชีวิตใหม่
 
ให้
Dm 
เธอได้ใช้หัวใ
G 
จกับคนที่คู่ควร

 
และ
C 
ฉันมาวันนี้ 
 
 
Em 
ตั้งใจจะมา
Am 
เพื่อเอาความรักของเ
G 
ธอมาส่งคืน
 
ถึงแ
F 
ม้จะสุดฝืน 
 
แต่ไม่
Em 
มีทางอื่น
 
ที่
Dm 
ฉันจะเห็นคน
G 
รักเติบโต

C 
ไม่ต้องห่วงฉัน 
 
 
Em 
ไม่ต้องห่วงฉัน
Am 
ไม่ต้องห่วงฉัน 
 
เพราะ
G 
ฉันสบายดี
 
แต่แ
F 
ค่ในตอนนี้ 
 
 
Em 
ฉันนั้นยังไม่ชิน
 
เหมือ
Dm 
นนกที่ไม่กล้าบินออก
G 
สู่ฟ้าไกล

C 
ขอให้เธอโชคดี 
 
 
Em 
ฉันยินดีเสมอ
Am 
ขอให้เธอได้เจอ..
G 
รักที่มันคู่ควร
F 
ฉันทำดีสุดแล้ว 
 
ถึง
Em 
แม้เสียใจคร่ำครวญ
 
แต่
Dm 
มันเป็นสิ่งที่ควรและควรจะ
G 
ทำมันมาตั้งนาน

 
ที่
C 
ฉันมาในวันนี้ 
 
 
Em 
ฉันแค่มาส่งทาง
Am 
เธอมองตาฉัน 
 
 
G 
ฉันนั้นยังห่วงเธอ
F 
และยินดีเสมอ 
 
ที่
Em 
เรานั้นได้มาเจอ
 
ฉัน
Dm 
คืนหัวใจให้เธอ..ได้เ
G 
จอคนที่ควรเจอ

INSTRU | C Em | Am G |
INSTRU | C Em | Am G |
INSTRU | F Em | F G |

C 
ไม่ต้องห่วงฉัน 
 
 
Em 
ไม่ต้องห่วงฉัน
Am 
ไม่ต้องห่วงฉัน 
 
เพราะ
G 
ฉันสบายดี
 
แต่แ
F 
ค่ในตอนนี้ 
 
 
Em 
ฉันนั้นยังไม่ชิน
 
เหมือ
Dm 
นนกที่ไม่กล้าบินออก
G 
สู่ฟ้าไกล

C 
ขอให้เธอโชคดี 
 
 
Em 
ฉันยินดีเสมอ
Am 
ขอให้เธอได้เจอ..
G 
รักที่มันคู่ควร
F 
ฉันทำดีสุดแล้ว 
 
ถึง
Em 
แม้เสียใจคร่ำครวญ
 
แต่
Dm 
มันเป็นสิ่งที่ควรและควรจะ
G 
ทำมันมาตั้งนาน

 
ที่
C 
ฉันมาในวันนี้ 
 
 
Em 
ฉันแค่มาส่งทาง
Am 
เธอมองตาฉัน 
 
 
G 
ฉันนั้นยังห่วงเธอ
F 
และยินดีเสมอ 
 
ที่
Em 
เรานั้นได้มาเจอ
 
ฉัน
Dm 
คืนหัวใจให้เธอ 
 
ได้เ
G 
จอคนที่ควรเจอ

C 
ขอให้เธอโชคดี 
 
 
Em 
ฉันยินดีเสมอ
Am 
ขอให้เธอได้เจอ 
 
 
G 
รักที่มันคู่ควร
F 
ฉันทำดีสุดแล้ว 
 
ถึง
Em 
แม้เสียใจคร่ำครวญ
 
แต่
Dm 
มันเป็นสิ่งที่ควรและควรจะ
G 
ทำมันมาตั้งนาน

 
ที่
C 
ฉันมาในวันนี้ 
 
 
Em 
ฉันแค่มาส่งทาง
Am 
เธอมองตาฉัน 
 
 
G 
ฉันนั้นยังห่วงเธอ
F 
และยินดีเสมอ 
 
ที่
Em 
เรานั้นได้มาเจอ
 
ฉัน
Dm 
คืนหัวใจให้เธอ 
 
ได้เ
G 
จอคนที่ควรเจอ
 
มากกว่า
C 
ฉัน..


เอาตรงๆ ฉันขอพูดเลย
ว่าตัวฉันไม่เคยไม่รักเธอ
แค่วันนี้ตัวเธอต้องเจอ
คนที่มันเลิศเลอสมกัน

ส่วนฉันจะแบกรับเรื่องราวความทุกข์
ทุกอย่างอยู่ภายในใจ
แค่ให้เธอนั้น ได้มีชีวิตใหม่
ให้เธอได้ใช้หัวใจกับคนที่คู่ควร

และฉันมาวันนี้ ตั้งใจจะมา
เพื่อเอาความรักของเธอมาส่งคืน
ถึงแม้จะสุดฝืน แต่ไม่มีทางอื่น
ที่ฉันจะเห็นคนรักเติบโต

ไม่ต้องห่วงฉัน ไม่ต้องห่วงฉัน
ไม่ต้องห่วงฉัน เพราะฉันสบายดี
แต่แค่ในตอนนี้ ฉันนั้นยังไม่ชิน
เหมือนนกที่ไม่กล้าบินออกสู่ฟ้าไกล

ขอให้เธอโชคดี ฉันยินดีเสมอ
ขอให้เธอได้เจอ รักที่มันคู่ควร
ฉันทำดีสุดแล้ว ถึงแม้เสียใจคร่ำครวญ
แต่มันเป็นสิ่งที่ควรและควรจะทำมันมาตั้งนาน

ที่ฉันมาในวันนี้ ฉันแค่มาส่งทาง
เธอมองตาฉัน ฉันนั้นยังห่วงเธอ
และยินดีเสมอ..ที่เรานั้นได้มาเจอ
ฉันคืนหัวใจให้เธอ ได้เจอคนที่ควรเจอ

ด้วยความที่รัก ฉันจึงไม่หวัง
อยากให้คนรักต้องมาเหนื่อยตาม
แค่ในตอนนี้ ก็เอือมระอา
ที่ดึงเธอมาเส้นทางไร้ฝัน

ส่วนฉันจะแบกรับเรื่องราวความทุกข์
ทุกอย่างอยู่ภายในใจ
แค่ให้เธอนั้น..ได้มีชีวิตใหม่
ให้เธอได้ใช้หัวใจกับคนที่คู่ควร

และฉันมาวันนี้ ตั้งใจจะมา
เพื่อเอาความรักของเธอมาส่งคืน
ถึงแม้จะสุดฝืน แต่ไม่มีทางอื่น
ที่ฉันจะเห็นคนรักเติบโต
( ดนตรี )

ไม่ต้องห่วงฉัน ไม่ต้องห่วงฉัน
ไม่ต้องห่วงฉัน เพราะฉันสบายดี
แต่แค่ในตอนนี้ ฉันนั้นยังไม่ชิน
เหมือนนกที่ไม่กล้าบินออกสู่ฟ้าไกล

ขอให้เธอโชคดี ฉันยินดีเสมอ
ขอให้เธอได้เจอ..รักที่มันคู่ควร
ฉันทำดีสุดแล้ว ถึงแม้เสียใจคร่ำครวญ
แต่มันเป็นสิ่งที่ควรและควรจะทำมันมาตั้งนาน

ที่ฉันมาในวันนี้ ฉันแค่มาส่งทาง
เธอมองตาฉัน ฉันนั้นยังห่วงเธอ
และยินดีเสมอ ที่เรานั้นได้มาเจอ
ฉันคืนหัวใจให้เธอ..ได้เจอคนที่ควรเจอ

( ดนตรี )

ไม่ต้องห่วงฉัน ไม่ต้องห่วงฉัน
ไม่ต้องห่วงฉัน เพราะฉันสบายดี
แต่แค่ในตอนนี้ ฉันนั้นยังไม่ชิน
เหมือนนกที่ไม่กล้าบินออกสู่ฟ้าไกล

ขอให้เธอโชคดี ฉันยินดีเสมอ
ขอให้เธอได้เจอ..รักที่มันคู่ควร
ฉันทำดีสุดแล้ว ถึงแม้เสียใจคร่ำครวญ
แต่มันเป็นสิ่งที่ควรและควรจะทำมันมาตั้งนาน

ที่ฉันมาในวันนี้ ฉันแค่มาส่งทาง
เธอมองตาฉัน ฉันนั้นยังห่วงเธอ
และยินดีเสมอ ที่เรานั้นได้มาเจอ
ฉันคืนหัวใจให้เธอ ได้เจอคนที่ควรเจอ

ขอให้เธอโชคดี ฉันยินดีเสมอ
ขอให้เธอได้เจอ รักที่มันคู่ควร
ฉันทำดีสุดแล้ว ถึงแม้เสียใจคร่ำครวญ
แต่มันเป็นสิ่งที่ควรและควรจะทำมันมาตั้งนาน

ที่ฉันมาในวันนี้ ฉันแค่มาส่งทาง
เธอมองตาฉัน ฉันนั้นยังห่วงเธอ
และยินดีเสมอ ที่เรานั้นได้มาเจอ
ฉันคืนหัวใจให้เธอ ได้เจอคนที่ควรเจอ
มากกว่าฉัน..

มิวสิควิดีโอ ฉันโคตรฝืน Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

เพลง : ฉันโคตรฝืน
ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี
เรียบเรียง : ภิรศักดิ์ สุวรรณศรี
Music Producer : จ๊อบ เสรี
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend