คอร์ดเพลง สังหารอ้ายสา ไผ่ พงศธร

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | G | F#m | Em | A |
INTRO | G | F#m | Bm | A |

 
บ่ต้อง
G 
ปิดเรื่องเขาเอาไว้
 
ถ้าหัวใ
F#m 
จเจ้าบ่คือเก่า
G 
อยากสิจบฮักเ
A 
ฮาให้เจ้าฟ้าวฆ่
D 
าอ้าย
 
จั่งบ่
Em 
ยากหาแนวมา
A 
ตั๋ว
 
จั่งบ่
F#m 
ต้องเซียงส้นหยัง
Bm 
หลาย
 
เล็งเ
G 
ป้าแล้วฟ้าวลั่นไ
A 
ก 
 
หัวใจอ้า
D 
ยสา

 
เอาความ
Em 
ฮักเข้าหลักประหารสา
F#m 
หล่า
 
สิกลั้นไว้ดอกน้ำ
G 
ตา 
 
ลงมือสาน
A 
าง

 
สังหารอ้าย
D 
สา 
 
ฆ่าอ้ายโลด
F#m 
หล่าอย่าสิยั้ง
Bm 
มือ
 
อย่าจ่งอย่า
G 
ยื้อ 
 
ด้วยการตั๋วอ้
A 
ายว่าบ่มีห
D 
ยัง
 
เปิดโตเ
G 
ขาถ้าเซาฮักอ้
A 
าย
 
เซาอธิ
F#m 
บายเซาแก้โตสา
Bm 
นาง
 
อ้ายบ่อยาก
G 
ฟัง 
 
เหตุ
A 
ผลคนเซาฮั
D 
กกัน

 
เปิดโตเ
G 
ขามาเลยโลดตี้ 
 
บ่ต้อง
F#m 
ลี้ไปคุยไปทัก
G 
คั่นว่าเจ้าเหมิด
A 
ฮัก 
 
กะบ่ต้องส
D 
งสาร
 
เชือดหัวใ
Em 
จอ้ายเลยตอน
A 
นี้
 
ฝังความ
F#m 
ฮักแบบเจ้าต้อ
Bm 
งการ
 
อ้ายบ่อ
G 
ยากสิทรม
A 
าน 
 
เซาตั๋วอ้า
D 
ยสา

 
เอาความ
Em 
ฮักเข้าหลักประหารสา
F#m 
หล่า
 
สิกลั้นไว้ดอกน้ำ
G 
ตา 
 
ลงมือสาน
A 
าง

 
สังหารอ้าย
D 
สา 
 
ฆ่าอ้ายโลด
F#m 
หล่าอย่าสิยั้ง
Bm 
มือ
 
อย่าจ่งอย่า
G 
ยื้อ 
 
ด้วยการตั๋วอ้
A 
ายว่าบ่มีห
D 
ยัง
 
เปิดโตเ
G 
ขาถ้าเซาฮักอ้
A 
าย
 
เซาอธิ
F#m 
บายเซาแก้โตสา
Bm 
นาง
 
อ้ายบ่อยาก
G 
ฟัง 
 
เหตุ
A 
ผลคนเซาฮั
 
กกัน

INSTRU | G | F#m Bm | G | A |
INSTRU | G | F#m | Bm | A |

 
ฆ่าให้
Em 
ตาย 
 
ก่อนขึ้นส
F#m 
วรรค์
 
กับเขาค
G 
นนั้น 
 
มันจั่งสมใจเ
E 
จ้า.. 
 
 
A 

 
สังหารอ้าย
D 
สา 
 
ฆ่าอ้ายโลด
F#m 
หล่าอย่าสิยั้ง
Bm 
มือ
 
อย่าจ่งอย่า
G 
ยื้อ 
 
ด้วยการตั๋วอ้
A 
ายว่าบ่มีห
D 
ยัง
 
เปิดโตเ
G 
ขาถ้าเซาฮักอ้
A 
าย
 
เซาอธิ
F#m 
บายเซาแก้โตสา
Bm 
นาง
 
อ้ายบ่อยาก
G 
ฟัง 
 
เหตุ
A 
ผลคนเซาฮั
 
กกัน โอฮะโฮ..

INSTRU | G | F#m Bm |

 
อ้ายบ่อยาก
G 
ฟัง 
 
เหตุ
A 
ผลคนเซา..ฮั
 
กกัน..

OUTRO | G | F#m | G A | D |


บ่ต้องปิดเรื่องเขาเอาไว้
ถ้าหัวใจเจ้าบ่คือเก่า
อยากสิจบฮักเฮาให้เจ้าฟ้าวฆ่าอ้าย
จั่งบ่ยากหาแนวมาตั๋ว
จั่งบ่ต้องเซียงส้นหยังหลาย
เล็งเป้าแล้วฟ้าวลั่นไก หัวใจอ้ายสา

เอาความฮักเข้าหลักประหารสาหล่า
สิกลั้นไว้ดอกน้ำตา ลงมือสานาง

สังหารอ้ายสา ฆ่าอ้ายโลดหล่าอย่าสิยั้งมือ
อย่าจ่งอย่ายื้อ ด้วยการตั๋วอ้ายว่าบ่มีหยัง
เปิดโตเขาถ้าเซาฮักอ้าย
เซาอธิบายเซาแก้โตสานาง
อ้ายบ่อยากฟัง เหตุผลคนเซาฮักกัน

เปิดโตเขามาเลยโลดตี้ บ่ต้องลี้ไปคุยไปทัก
คั่นว่าเจ้าเหมิดฮัก กะบ่ต้องสงสาร
เชือดหัวใจอ้ายเลยตอนนี้
ฝังความฮักแบบเจ้าต้องการ
อ้ายบ่อยากสิทรมาน เซาตั๋วอ้ายสา

เอาความฮักเข้าหลักประหารสาหล่า
สิกลั้นไว้ดอกน้ำตา ลงมือสานาง

สังหารอ้ายสา ฆ่าอ้ายโลดหล่าอย่าสิยั้งมือ
อย่าจ่งอย่ายื้อ ด้วยการตั๋วอ้ายว่าบ่มีหยัง
เปิดโตเขาถ้าเซาฮักอ้าย
เซาอธิบายเซาแก้โตสานาง
อ้ายบ่อยากฟัง เหตุผลคนเซาฮักกัน

( ดนตรี )

ฆ่าให้ตาย ก่อนขึ้นสวรรค์
กับเขาคนนั้น มันจั่งสมใจเจ้า..

สังหารอ้ายสา ฆ่าอ้ายโลดหล่าอย่าสิยั้งมือ
อย่าจ่งอย่ายื้อ ด้วยการตั๋วอ้ายว่าบ่มีหยัง
เปิดโตเขาถ้าเซาฮักอ้าย
เซาอธิบายเซาแก้โตสานาง
อ้ายบ่อยากฟัง เหตุผลคนเซาฮักกัน โอฮะโฮ..

( ดนตรี )

อ้ายบ่อยากฟัง เหตุผลคนเซา..ฮักกัน..

มิวสิควิดีโอ สังหารอ้ายสา ไผ่ พงศธร

เพลง : สังหารอ้ายสา
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง : นริศ อรัญรุตม์
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend