คอร์ดเพลง ละไว้ในฐานที่เข้าใจ บุ๊ค ศุภกาญจน์

  
Text   


INTRO | F | C | F | C |
INTRO | F | Em | F | G |

F 
มองตากันก็พอเข้
C 
าใจ
 
ว่าไ
F 
ม่มีฉันอยู่ข้างใ
C 
น 
 
ยังไ
F 
ง ยังไง เธอเองก็คงต้อ
Em 
งไป
 
ฉันพอเข้าใ
F 
จ 
 
พอเข้าใ
G 

 
เหตุ
F 
ผลของฉันน้ำหนักมันคงน้อ
C 
ยเกินไป
 
จะ
F 
อธิบายก็กลัวเธอนั้น
C 
รำคาญ
 
แต่ไ
F 
ม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังไ
Em 
ด้ 
 
แม้ทรม
F 
าน 
 
จิตใ
G 

 
ฉันจะเก็บเธอไ
C 
ว้ในใจ 
 
ตลอ
G 
ดกาล
 
แม้เธอไม่ต้อง
Am 
การ 
 
ฉันเลยสัก
F 
นิดเดียว
 
ละไว้ในฐานที่เข้
C 
าใจ 
 
ว่าฉันต้องอยู่คนเ
G 
ดียว
 
กับการที่ไม่มีเธ
Am 
อแล้ว 
 
ฉันเข้
F 
าใจ 
 
 
G 
 
ฉันอยู่คนเ
C 
ดียว.. 
 
 
F 
 
G 

 
เหตุ
F 
ผลของฉันน้ำหนักมันคงน้อ
C 
ยเกินไป
 
จะ
F 
อธิบายก็กลัวเธอนั้น
C 
รำคาญ
 
แต่ไ
F 
ม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังไ
Em 
ด้ 
 
แม้ทรม
F 
าน 
 
จิตใ
G 
จ 

 
ฉันจะเก็บเธอไ
C 
ว้ในใจ 
 
ตลอ
G 
ดกาล
 
แม้เธอไม่ต้อง
Am 
การ 
 
ฉันเลยสัก
F 
นิดเดียว
 
ละไว้ในฐานที่เข้
C 
าใจ 
 
ว่าฉันต้องอยู่คนเ
G 
ดียว
 
กับการที่ไม่มีเธ
Am 
อแล้ว 
 
ฉันเข้
F 
าใจ 
 
 
G 
 
ฉันอยู่คนเ
 
ดียว..

INSTRU | C | G | Am | F |
INSTRU | C | G | Am | F | G | G |

 
ฉันจะเก็บเธอไ
C 
ว้ในใจ 
 
ตลอ
G 
ดกาล
 
แม้เธอไม่ต้อง
Am 
การ 
 
ฉันเลยสัก
F 
นิดเดียว
 
ละไว้ในฐานที่เข้
C 
าใจ 
 
ว่าฉันต้องอยู่คนเ
G/B 
ดียว
 
กับการที่ไม่มีเธ
Am 
อแล้ว 
 
ฉันเข้
F 
าใจ โว..  
G 

 
แต่ฉันจะเก็บเธอไ
C 
ว้ในใจ 
 
ตลอ
G 
ดกาล
 
แม้เธอไม่ต้อง
Am 
การ 
 
ฉันเลยสัก
F 
นิดเดียว
 
ละไว้ในฐานที่เข้
C 
าใจ 
 
ว่าฉันต้องอยู่คนเ
G 
ดียว
 
กับการที่ไม่มีเธ
Am 
อแล้ว 
 
ฉันเข้
F 
าใจ โว..  
G 
 
ฉันอยู่คนเดียว..
 

OUTRO | C | C | C |


มองตากันก็พอเข้าใจ ว่าไม่มีฉันอยู่ข้างใน
ยังไงๆ เธอเองก็คงต้องไป ฉันพอเข้าใจ
พอเข้าใจ

เหตุผลของฉันน้ำหนัก มันคงน้อยเกินไป
จะอธิบาย ก็กลัวเธอนั้นรำคาญ
แต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังได้ แม้ทรมาน จิตใจ

ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว
กับการที่ไม่มีเธอแล้ว ฉันเข้าใจ
ฉันอยู่คนเดียว

เหตุผลของฉันน้ำหนักมันคงน้อยเกินไป
จะอธิบายก็กลัวเธอนั้นรำคาญ
แต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังได้ แม้ทรมาน จิตใจ

ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว
กับการที่ไม่มีเธอแล้ว ฉันเข้าใจ
ฉันอยู่คนเดียว

ดนตรี

ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว
กับการที่ไม่มีเธอแล้ว ฉันเข้าใจ โว…

ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว
กับการที่ไม่มีเธอแล้ว ฉันเข้าใจ โว…
ฉันอยู่คนเดียว

มิวสิควิดีโอ ละไว้ในฐานที่เข้าใจ บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพลง : ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
ศิลปิน : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศภกาญจน์
เรียบเรียง : HD สตูดิโอ โคกอิโด่ย2 สกล,บุ๊ค ศุภกาญจน์,วงBook
ติดต่องานแสดง : 082-126-1623
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend