คอร์ดเพลง โรงอาหาร (Canteen) ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin)

  
Text   


Tune to Eb

 
ไม่เคยรู้จักแต่คิด
C 
ถึง
 
ไม่เคยพูดจาไม่เคยสบ
Am 
ตาด้วยซ้ำไป
 
ไม่รู้ทำไ
F 
ม 
 
หัวใ
G 
จ 
 
มันคิด
C 
ถึง

 
ไม่ได้เจอกันในตอนเ
C 
ช้า
 
ตอนเย็นถึงเฝ้าดูก็ไม่
Am 
เห็นเลยสักที
 
ไม่รู้ไป
F 
อยู่ 
 
ตรงไ
G 
หน 
 
เธอคน
C 
นี้ 

 
แต่ยัง
Am 
ดีมีที่ตรงนั้น
 
ทำให้เ
F 
ราได้พบเจอกัน 
 
C 
ลอดเลย
 
รอจน
Am 
ถึงเวลาเที่ยงวัน
 
ฉันจะไ
F 
ปที่โรงอาหาร 
 
เห
G 
มือนเคย

 
ที่ตรง
C 
นี้ฉันจะได้เจอหน้า
Am 
เธอ 
 
 
Dm 
 
แน่นอนเสมอ เดี๋ยวเ
G 
ธอต้องมา
 
C 
ล้วฉันก็ได้เจอหน้า
Am 
เธอ 
 
 
Dm 
 
มานั่งคอยชะเ
G 
ง้อได้มองเธอก็สุ
C 
ขใจ 
 
 
Am 
Dm 
คงไม่มีที่ใ
G 
ดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้

INSTRU | C | C | Am | Am |
INSTRU | F | G | C | C |

 
กลายเป็นเบื่อๆในวันเ
C 
สาร์
 
อาทิตย์ก็เหงาฉันอยากให้
Am 
ถึงวันจันทร์
 
เพราะจะได้เ
F 
จอหน้าเธอคน
G 
นั้น 
 
ในโรงอาห
C 
าร

 
แต่ยัง
Am 
ดีมีที่ตรงนั้น
 
ทำให้เ
F 
ราได้พบเจอกัน 
 
C 
ลอดเลย
 
รอจน
Am 
ถึงเวลาเที่ยงวัน
 
ฉันจะไ
F 
ปที่โรงอาหาร 
 
เห
G 
มือนเคย

 
ที่ตรง
C 
นี้ฉันจะได้เจอหน้า
Am 
เธอ 
 
 
Dm 
 
แน่นอนเสมอ เดี๋ยวเ
G 
ธอต้องมา
 
C 
ล้วฉันก็ได้เจอหน้า
Am 
เธอ 
 
 
Dm 
 
มานั่งคอยชะเ
G 
ง้อได้มองเธอก็สุ
C 
ขใจ 
 
 
Am 
Dm 
คงไม่มีที่ใ
G 
ดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้

INSTRU | C | C | Am | Am |
INSTRU | F | G | C | C |

 
แต่ยัง
Am 
ดีมีที่ตรงนั้น
 
ทำให้เ
F 
ราได้พบเจอกัน 
 
C 
ลอดเลย
 
รอจน
Am 
ถึงเวลาเที่ยงวัน
 
ฉันจะไ
F 
ปที่โรงอาหาร 
 
เห
G 
มือนเคย

 
ที่ตรง
C 
นี้ฉันจะได้เจอหน้า
Am 
เธอ 
 
 
Dm 
 
แน่นอนเสมอ เดี๋ยวเ
G 
ธอต้องมา
 
C 
ล้วฉันก็ได้เจอหน้า
Am 
เธอ 
 
 
Dm 
 
มานั่งคอยชะเ
G 
ง้อได้มองเธอก็สุ
C 
ขใจ 
 
 
Am 
Dm 
คงไม่มีที่ใ
G 
ดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้

INSTRU | C | Am | Dm | G |

 
C 
ยากอยู่นานๆ 
 
 
Am 
 
อยู่
Dm 
ต่อนานๆ 
 
ได้ไ
G 
หม

INSTRU | C | Am |

Dm 
คงไม่มีที่ใ
G 
ดจะดีต่อใจเหมือนตร
C 
งนี้


ไม่เคยรู้จักแต่คิดถึง
ไม่เคยพูดจาไม่เคยสบตาด้วยซ้ำไป
ไม่รู้ทำไม หัวใจ มันคิดถึง

ไม่ได้เจอกันในตอนเช้า
ตอนเย็นถึงเฝ้าดูก็ไม่เห็นเลยสักที
ไม่รู้ไปอยู่ ตรงไหน เธอคนนี้

แต่ยังดีมีที่ตรงนั้น
ทำให้เราได้พบเจอกัน ตลอดเลย
รอจนถึงเวลาเที่ยงวัน
ฉันจะไปที่โรงอาหาร เหมือนเคย

ที่ตรงนี้ฉันจะได้เจอหน้าเธอ
แน่นอนเสมอ เดี๋ยวเธอต้องมา
แล้วฉันก็ได้เจอหน้าเธอ
มานั่งคอยชะเง้อได้มองเธอก็สุขใจ
คงไม่มีที่ใดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้

ดนตรี

กลายเป็นเบื่อๆ ในวันเสาร์
อาทิตย์ก็เหงาฉันอยากให้ถึงวันจันทร์
เพราะจะได้เจอหน้าเธอคนนั้น ในโรงอาหาร

แต่ยังดีมีที่ตรงนั้น
ทำให้เราได้พบเจอกัน ตลอดเลย
รอจนถึงเวลาเที่ยงวัน
ฉันจะไปที่โรงอาหาร เหมือนเคย

ที่ตรงนี้ฉันจะได้เจอหน้าเธอ
แน่นอนเสมอ เดี๋ยวเธอต้องมา
แล้วฉันก็ได้เจอหน้าเธอ
มานั่งคอยชะเง้อได้มองเธอก็สุขใจ
คงไม่มีที่ใดจะดีต่อใจเหมือนตรงนี้

มิวสิควิดีโอ โรงอาหาร (Canteen) ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin)

เพลง : โรงอาหาร (Canteen)
ศิลปิน : ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin)
เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เรียบเรียง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์, ขมิ้น กิ่งศักดิ์ (Kamin)
IG: @kaminkingsak
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend