คอร์ดเพลง ไม่เป็นรอง COCKTAIL ค็อกเทล

  
Text   


INTRO | A | E/G# | F#m E | D |

 
พยายา
มจะเป็นให้ได้ดังตั้งใจ
 
และความตั้งใ
E/G# 
จของฉันคือการได้ใกล้เธอ
 
เฝ้าคอยนับวั
F#m 
นที่จะเจอ
 
เขยิบเข้าไปให้ใกล้เธอ..เสม
อ..

 
แต่ความเป็นจริ
งมีใครหลายคนไม่ต่างกัน
 
เฝ้าคอยแข่งขั
E/G# 
นประลองหัวใจมอบให้เธอ
 
เธอคือจุดหม
F#m 
ายปลายทางของใจ
 
ของใครต่อใครที่เขาต้องการจะใก
ล้เธอ.. 
 
 

 
ฉั
Bm 
นก็เป็นคนหนึ่งไม่ต่าง
 
ที่หวั
C#m 
งจะเป็นเจ้าของ..หัว
ใจ..
 
หวั
Bm 
งว่าเธอจะมองกลับมา
 
และรู้
C#m 
ว่าฉันเองคิดกับเธอ..
. เช่นไร..  

 
โปรดจงรู้.
.
ว่าที่ฉันทำลงไป ฉันทำไปเพื่อใคร
 
โปรดจงเห็
F#m 
นทุกความตั้งใจ
 
ฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหน
 
 
หยาดเหงื่อฉันยิ
นดีเสียไป 
 
น้ำตาฉันยิ
C#m 
นดีรินไหล
 
ฉันนั้นรั
Bm 
กเธอจนหมดใจ
 
และฉันรั
กเธอมากเท่าไร 
 
โปรดจงรู้..

INSTRU | A | F#m |

 
แต่ความเป็นจริ
งมีใครหลายคนไม่ต่างกัน
 
เฝ้าคอยแข่งขั
E/G# 
นประลองหัวใจมอบให้เธอ
 
เธอคือจุดหม
F#m 
ายปลายทางของใจ
 
ของใครต่อใครที่เขาต้องการจะใก
ล้เธอ.. 
 
 

 
ฉั
Bm 
นก็เป็นคนหนึ่งไม่ต่าง
 
ที่หวั
C#m 
งจะเป็นเจ้าของ..หัว
ใจ..
 
หวั
Bm 
งว่าเธอจะมองกลับมา
 
และรู้
C#m 
ว่าฉันเองคิดกับเธอ..
. เช่นไร..  

 
โปรดจงรู้.
.
 
ว่าที่ฉันทำลงไป ฉันทำไปเพื่อใคร
 
 
โปรดจงเห็
F#m 
นทุกความตั้งใจ
 
ฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหน
 
 
หยาดเหงื่อฉันยิ
นดีเสียไป 
 
น้ำตาฉันยิ
C#m 
นดีรินไหล
 
ฉันนั้นรั
Bm 
กเธอจนหมดใจ
 
และฉันรั
กเธอมากเท่าไร..

 
โปรดจงรู้
..
 
ว่ารักของฉันนั้นมันอยู่เหนือกว่าศรัทธา
 
 
ไม่อ่อนล้
F#m 
า และกาลเวลาไม่อาจจะทำให้หวั่นไหว
 
ไม่เคยเป็นสอ
ง ไม่รองใคร
 
ไม่เคยพ่ายแ
C#m 
พ้ แม้หน้าไหน
 
ฉันนั้นรั
Bm 
กเธอจนหมดใจ
 
และฉันรั
กเธอมากเท่าไร โปรดจงรู้..

INSTRU | A | F#m |
INSTRU | D | C#m | Bm | E | E |

 
โปรดจงรู้.
.
 
ว่าที่ฉันทำลงไป ฉันทำไปเพื่อใคร
 
 
โปรดจงเห็
F#m 
นทุกความตั้งใจ
 
ฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหน
 
 
หยาดเหงื่อฉันยิ
นดีเสียไป 
 
น้ำตาฉันยิ
C#m 
นดีรินไหล
 
ฉันนั้นรั
Bm 
กเธอจนหมดใจ
 
และฉันรั
กเธอมากเท่าไร

 
โปรดจงรู้
..
 
ว่ารักของฉันนั้นมันอยู่เหนือกว่าศรัทธา
 
 
ไม่อ่อนล้
F#m 
า และกาลเวลาไม่อาจจะทำให้หวั่นไหว
 
ไม่เคยเป็นสอ
ง ไม่รองใคร
 
ไม่เคยพ่ายแ
C#m 
พ้ แม้หน้าไหน
 
ฉันนั้นรั
Bm 
กเธอจนหมดใจ
 
และฉันรั
กเธอมากเท่าไร โปรดจงรู้..

INSTRU | A |

 
โปรดจ
F#m 
งรู้..  
 


พยายามจะเป็นให้ได้ดังตั้งใจ
และความตั้งใจของฉันคือการได้ใกล้เธอ
เฝ้าคอยนับวันที่จะเจอ
เขยิบเข้าไปให้ใกล้เธอ..เสมอ..

แต่ความเป็นจริงมีใครหลายคนไม่ต่างกัน
เฝ้าคอยแข่งขันประลองหัวใจมอบให้เธอ
เธอคือจุดหมายปลายทางของใจ
ของใครต่อใครที่เขาต้องการจะใกล้เธอ..

ฉันก็เป็นคนหนึ่งไม่ต่าง
ที่หวังจะเป็นเจ้าของ..หัวใจ..
หวังว่าเธอจะมองกลับมา
และรู้ว่าฉันเองคิดกับเธอ… เช่นไร..

โปรดจงรู้..
ว่าที่ฉันทำลงไป ฉันทำไปเพื่อใคร
โปรดจงเห็นทุกความตั้งใจ
ฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหน
หยาดเหงื่อฉันยินดีเสียไป น้ำตาฉันยินดีรินไหล
ฉันนั้นรักเธอจนหมดใจ
และฉันรักเธอมากเท่าไร โปรดจงรู้..

( ดนตรี )

แต่ความเป็นจริงมีใครหลายคนไม่ต่างกัน
เฝ้าคอยแข่งขันประลองหัวใจมอบให้เธอ
เธอคือจุดหมายปลายทางของใจ
ของใครต่อใครที่เขาต้องการจะใกล้เธอ..

ฉันก็เป็นคนหนึ่งไม่ต่าง
ที่หวังจะเป็นเจ้าของ..หัวใจ..
หวังว่าเธอจะมองกลับมา
และรู้ว่าฉันเองคิดกับเธอ… เช่นไร..

โปรดจงรู้..
ว่าที่ฉันทำลงไป ฉันทำไปเพื่อใคร
โปรดจงเห็นทุกความตั้งใจ
ฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหน
หยาดเหงื่อฉันยินดีเสียไป น้ำตาฉันยินดีรินไหล
ฉันนั้นรักเธอจนหมดใจ
และฉันรักเธอมากเท่าไร..

โปรดจงรู้..
ว่ารักของฉันนั้นมันอยู่เหนือกว่าศรัทธา
ไม่อ่อนล้า และกาลเวลาไม่อาจจะทำให้หวั่นไหว
ไม่เคยเป็นสอง ไม่รองใคร
ไม่เคยพ่ายแพ้ แม้หน้าไหน
ฉันนั้นรักเธอจนหมดใจ
และฉันรักเธอมากเท่าไร โปรดจงรู้..

(ดนตรี)

โปรดจงรู้..
ว่าที่ฉันทำลงไป ฉันทำไปเพื่อใคร
โปรดจงเห็นทุกความตั้งใจ
ฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหน
หยาดเหงื่อฉันยินดีเสียไป น้ำตาฉันยินดีรินไหล
ฉันนั้นรักเธอจนหมดใจ
และฉันรักเธอมากเท่าไร

โปรดจงรู้..
ว่ารักของฉันนั้นมันอยู่เหนือกว่าศรัทธา
ไม่อ่อนล้า และกาลเวลาไม่อาจจะทำให้หวั่นไหว
ไม่เคยเป็นสอง ไม่รองใคร
ไม่เคยพ่ายแพ้ แม้หน้าไหน
ฉันนั้นรักเธอจนหมดใจ
และฉันรักเธอมากเท่าไร โปรดจงรู้..

(ดนตรี)

โปรดจงรู้..

มิวสิควิดีโอ ไม่เป็นรอง COCKTAIL

เพลง : ไม่เป็นรอง
ศิลปิน : COCKTAIL
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง, กร มหาดำรงค์กุล
ติดต่องานแสดง : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend