คอร์ดเพลง คิดฮอดหน้าฮ้าน มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   


INTRO | Dm | Bb | C | Am |
INTRO | Dm | Bb | C Am | Dm |

Dm 
ยังคิดถึงอยู่ทุกเ
Bb 
วลา
 
อยากกลับไป
C 
หา 
 
บรรยากาศเก่
F 
าเก่า 
 
 
Am 
 
คิด
Dm 
ฮอดหน้าฮ้านที่เฮาเค
Bb 
ยหย่าว 
 
คิดถึงผู้
Gm 
สาว.. 
 
 
Am 

 
เสื้อสี
Dm 
ลาย เจ้าส่งยิ้ม ในคืนนั้น อ้ายฮ่ำฮอน
 
ล่ะถ่าอยู่เด้อ ถ่าอยู่เด้อมื้อได้ฟ้อน
 
 
เต้ยม่วนม่วนอยากมาเจอ  
 
 
หน้าฮ้านเด้อเคยสบตา อยากพบเธอเด้อคนนั้น
 

INSTRU | Dm | ( 4 Times )
INSTRU | Dm | Dm | Dm | Dm | Gm C | Dm |

 
คิดฮอด
Dm 
เด้อ 
 
คิดฮอดเด้อล่ะไม่เจอกันนาน
 
คิดฮอดเด้อที่ไม่เจอกันนาน
 
 
ระยะห่างไม่ได้มา
Gm 
พบกัน 
 
ระยะห่างไม่ได้มาพบกัน
 
เสียงคำรำ
C 
พันไปฮอดเธอนั้น
Dm 
คงดี
 
ลืมอ้ายแล้วหล่ะบ่น้อ
Dm 
สาว
 
ลืมอ้ายแล้วหล่ะบ่น้อสาว ลืมผู้บ่าวที่อยู่บนเวที
 
 
ยังคิดฮอดกันบ่หนอ ลืมแล้วบ่บ่อนเคยพ้อแต่กี้  
 
 
ย่านหลายย่านหายไป
Gm 
มิดมี่ 
 
ย่านหลายย่านหายไปมิดมี่
 
ย่านหลงเว
C 
ทีละที่ทำการแ
Dm 
สดง

 
แพงเอ้ยหล่าสถานการณ์คื
Dm 
อเก่า
 
ถึงวันนั้นสถานการณ์คือเก่า
 
 
เฮาคงได้พ้อมายืนใกล้ไหล่ซูน  
 
 
นับมื้อลุ้นรอพบรอเจอ หวังนำเธอว่าคงมาพ้อ
 
 
รอวันนั้นให้มาเด้อมาหย่าว  
 
 
เป็นผู้สาวหน้าฮ้านผู้หวานย้อนฮ่อนแอว
 

 
นานแล้วไม่ได้เจอสา
Dm 
ยตา
 
นานแล้วไม่ได้เจอสายตา  
 
 
คนส่งสัญญาว่าเลิฟยูซิกแนว
 
 
ยามดอกจานบานสีแดง  
 
 
คิดฮอดแฮงผู้ลางคนนั้นแ
Gm 
หลว 
 
 
 
 
หน้าฮ้านเพิ่นฟ้อนกันแซวแซว  
 
 
หน้าฮ้านเพิ่นฟ้อนกันแซวแซว  
 
 
ขอเสียงอย่าแ
C 
ผ่วว่าเต้ยเลยยาว
Dm 
ยาว
 
ขอเสียงอย่าแ
C 
ผ่วว่าเต้ยเลยยาว
Dm 
ยาว

INSTRU | C | Dm | Gm C | Dm |

 
คราวหลัง
Dm 
พุ่นมีงานบุญมันม่วน
 
ในคราวพุ่นมีงานมันม่วน  
 
 
ชวนลำว่าเต้ย ไปเลยโลดอย่านาน
 
 
ถึงบอนบั้นลำย่าวลำเดิน
 
 
ลำเพลินลำสอยล่ะพี่คอยเด้อน้อง
 
 
ทำนองลำจ้าวผู้สาวมาฟ้อนใส่
 
 
คองทางเจ้าผู้สาวมาฟ้อนใส่  
 
 
ฟังเสียงบ่อ้ายอยากเห็นหน้าอยู่เด้อ
 

 
รอ
Dm 
เธอ 
 
รอเจออยู่หน้าเวที
 
ตรงนั้นเคยมีเรื่องในความจำมา
Am 
กมาย
 
เสื้อลายคน
C 
นั้น 
 
ยังจำขึ้
Dm 
นใจ
 
ผู้สาวบ้า
Gm 
นใด๋ 
 
ก่อนไปบ่ได้ถา
Am 
มนาง
 
คิด
Dm 
ฮอดนางเอกหน้าฮ้านอยู่เด้อ
 
ยังหวังได้เจอ ความจำบ่เคยล
Am 
บจาง
 
อยากกลับไปเ
C 
ห็น 
 
อยากกลับไปเจอเธ
Dm 
อจัง
 
ฮู้บ่น้อน
C 
าง 
 
อ้ายคิดฮอดหน้าฮ้า
F 
นแฮงแฮง

Dm 
  ยามแสงไฟใสเห็นหน้า
 
ยามแสงไฟใสเห็นหน้า เฮามาลำเต้ยลำหย่าว
 
 
คึดฮอดหลายเด้อสาวหน้าฮ้าน ลืมอ้ายแล้วไป่นอ  
 
 
เหมือนกันบ่หล่ะเหมือนเดิมหรือเปล่า
 
 
เหมือนกันบ่หล่ะเหมือนเดิมหรือเปล่า
 
 
มาเด้อเฮามาฟ้อนม่วนหน้าฮ้าน
 
 
เมื่อถึงวันละพบกันเด้อหล่า  
 
 
คนหวานสายตาอย่าลืมอ้าย
 

OUTRO | Dm | Dm | Dm | Dm | C Am | Dm |


ยังคิดถึงอยู่ทุกเวลา
อยากกลับไปหา บรรยากาศเก่าเก่า
คิดฮอดหน้าฮ้านที่เฮาเคยหย่าว คิดถึงผู้สาว..

เสื้อสีลาย เจ้าส่งยิ้ม ในคืนนั้น อ้ายฮ่ำฮอน
ล่ะถ่าอยู่เด้อ ถ่าอยู่เด้อมื้อได้ฟ้อน
เต้ยม่วนม่วนอยากมาเจอ
หน้าฮ้านเด้อเคยสบตา อยากพบเธอเด้อคนนั้น

ดนตรี

คิดฮอดเด้อ คิดฮอดเด้อล่ะไม่เจอกันนาน
คิดฮอดเด้อที่ไม่เจอกันนาน
ระยะห่างไม่ได้มาพบกัน ระยะห่างไม่ได้มาพบกัน
เสียงคำรำพันไปฮอดเธอนั้นคงดี
ลืมอ้ายแล้วหล่ะบ่น้อสาว
ลืมอ้ายแล้วหล่ะบ่น้อสาว ลืมผู้บ่าวที่อยู่บนเวที
ยังคิดฮอดกันบ่หนอ ลืมแล้วบ่บ่อนเคยพ้อแต่กี้
ย่านหลายย่านหายไปมิดมี่ ย่านหลายย่านหายไปมิดมี่
ย่านหลงเวทีละที่ทำการแสดง

แพงเอ้ยหล่าสถานการณ์คือเก่า
ถึงวันนั้นสถานการณ์คือเก่า
เฮาคงได้พ้อมายืนใกล้ไหล่ซูน
นับมื้อลุ้นรอพบรอเจอ หวังนำเธอว่าคงมาพ้อ
รอวันนั้นให้มาเด้อมาหย่าว
เป็นผู้สาวหน้าฮ้านผู้หวานย้อนฮ่อนแอว

นานแล้วไม่ได้เจอสายตา
นานแล้วไม่ได้เจอสายตา
คนส่งสัญญาว่าเลิฟยูซิกแนว
ยามดอกจานบานสีแดง
คิดฮอดแฮงผู้ลางคนนั้นแหลว
หน้าฮ้านเพิ่นฟ้อนกันแซวแซว
หน้าฮ้านเพิ่นฟ้อนกันแซวแซว
ขอเสียงอย่าแผ่วว่าเต้ยเลยยาวยาว
ขอเสียงอย่าแผ่วว่าเต้ยเลยยาวยาว

ดนตรี

คราวหลังพุ่นมีงานบุญมันม่วน
ในคราวพุ่นมีงานมันม่วน
ชวนลำว่าเต้ย ไปเลยโลดอย่านาน
ถึงบอนบั้นลำย่าวลำเดิน
ลำเพลินลำสอยล่ะพี่คอยเด้อน้อง
ทำนองลำจ้าวผู้สาวมาฟ้อนใส่
คองทางเจ้าผู้สาวมาฟ้อนใส่
ฟังเสียงบ่อ้ายอยากเห็นหน้าอยู่เด้อ

รอเธอ รอเจออยู่หน้าเวที
ตรงนั้นเคยมีเรื่องในความจำมากมาย
เสื้อลายคนนั้น ยังจำขึ้นใจ
ผู้สาวบ้านใด๋ ก่อนไปบ่ได้ถามนาง
คิดฮอดนางเอกหน้าฮ้านอยู่เด้อ
ยังหวังได้เจอ ความจำบ่เคยลบจาง
อยากกลับไปเห็น อยากกลับไปเจอเธอจัง
ฮู้บ่น้อนาง อ้ายคิดฮอดหน้าฮ้านแฮงแฮง

ยามแสงไฟใสเห็นหน้า
ยามแสงไฟใสเห็นหน้า เฮามาลำเต้ยลำหย่าว
คึดฮอดหลายเด้อสาวหน้าฮ้าน ลืมอ้ายแล้วไป่นอ
เหมือนกันบ่หล่ะเหมือนเดิมหรือเปล่า
เหมือนกันบ่หล่ะเหมือนเดิมหรือเปล่า
มาเด้อเฮามาฟ้อนม่วนหน้าฮ้าน
เมื่อถึงวันละพบกันเด้อหล่า
คนหวานสายตาอย่าลืมอ้าย

มิวสิควิดีโอ คิดฮอดหน้าฮ้าน มนต์แคน แก่นคูน

เพลง : คิดฮอดหน้าฮ้าน
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend