คอร์ดเพลง แค่อยากฮู้ บุหลัน คชรมย์

  
Text   


INTRO | Cm | Gm | Ab | Bb |

 
จั
Cm 
กบ่ฮู้เป็นหยัง ต้องมานั่
Gm 
งอุกอั่งเอ้า
 
ตั้งแต่
Ab 
ได้ยินข่าว ว่าอ้ายกับเข
Bb 
านั่นฮักกัน
 
มั
Cm 
นเป็นจริงแม่นบ่ น้องขอถ
Gm 
ามสักคำ
 
Ab 
อบน้องแน่ที่ถาม ว่าความจริ
Bb 
งมันเป็นจั่งใด๋

 
ถ้าหา
Ab 
กอ้ายนั่นเหมิดใ
Bb 
 
กะบอกให้น้อ
Eb 
ง..ได้
Bb/D 
ฮู้… แห
Cm 
น่
 
คนที่อ้า
Ab 
ยเลิกแคร์
Bb 
สิได้ทำ
Eb 
ใจ
 
บอกน้อ
Ab 
งได้บ่เพราะหยั
Bb 
ง อ้ายคือจั่
Gm 
งมาเปลี่ยนไ
Cm 
 
หากอ้า
Ab 
ยลำบากใจ น้องสิบ่รั้

 
บอกน้องแห
Ab 
น่ถือว่าหลูโต
Bb 
 
หัวใจค
Gm 
นที่มันฮักอ้
Cm 
าย
 
กะพ
Ab 
อสิฮู้และเข้าใ
Bb 
จ..ว่าอ้ายมีไผ
Eb 
เข้ามา
 
แค่อยากฮู้
Ab 
ความจริงท่อนั้
Bb 
 
น้องเคยสำคั
Gm 
ญกับอ้ายบ่ที่ผ่
Cm 
านมา
 
ถึงอ้
Ab 
ายสิลืมคำสัญญ
Bb 
 
กะไปฮั
Ab 
กกับเขาส
Bb 
า บ่ต้องมาสน
Eb 
ใจ..

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm |
INSTRU | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm |
INSTRU | Fm Bb | Eb |

 
ถ้าหา
Ab 
กอ้ายนั่นเหมิดใ
Bb 
 
กะบอกให้น้อ
Eb 
ง..ได้
Bb/D 
ฮู้… แห
Cm 
น่
 
คนที่อ้า
Ab 
ยเลิกแคร์
Bb 
สิได้ทำ
Eb 
ใจ
 
บอกน้อ
Ab 
งได้บ่เพราะหยั
Bb 
ง อ้ายคือจั่
Gm 
งมาเปลี่ยนไ
Cm 
 
หากอ้า
Ab 
ยลำบากใจ น้องสิบ่รั้

 
บอกน้องแห
Ab 
น่ถือว่าหลูโต
Bb 
 
หัวใจค
Gm 
นที่มันฮักอ้
Cm 
าย
 
กะพ
Ab 
อสิฮู้และเข้าใ
Bb 
จ..ว่าอ้ายมีไผ
Eb 
เข้ามา
 
แค่อยากฮู้
Ab 
ความจริงท่อนั้
Bb 
 
น้องเคยสำคั
Gm 
ญกับอ้ายบ่ที่ผ่
Cm 
านมา
 
ถึงอ้
Ab 
ายสิลืมคำสัญญ
Bb 
 
กะไปฮั
Ab 
กกับเขาส
Bb 
า บ่ต้องมาสน
Eb 
ใจ..

 
บอกน้องแห
Ab 
น่ถือว่าหลูโต
Bb 
 
หัวใจค
Gm 
นที่มันฮักอ้
Cm 
าย
 
กะพ
Ab 
อสิฮู้และเข้าใ
Bb 
จ..ว่าอ้ายมีไผ
Eb 
เข้ามา
 
แค่อยากฮู้
Ab 
ความจริงท่อนั้
Bb 
 
น้องเคยสำคั
Gm 
ญกับอ้ายบ่ที่ผ่
Cm 
านมา
 
ถึงอ้
Ab 
ายสิลืมคำสัญญ
Bb 
 
กะไปฮั
Ab 
กกับเขาส
Bb 
า บ่ต้องมาสน
Eb 
ใจ..

 
กะไปฮั
Ab 
กกับเขาส
Bb 
า บ่ต้องมาสน
Eb 
ใจ..

OUTRO | Cm | Gm | Ab | Bb |


จักบ่ฮู้เป็นหยัง ต้องมานั่งอุกอั่งเอ้า
ตั้งแต่ได้ยินข่าว ว่าอ้ายกับเขานั่นฮักกัน
มันเป็นจริงแม่นบ่ น้องขอถามสักคำ
ตอบน้องแน่ที่ถาม ว่าความจริงมันเป็นจั่งใด๋

ถ้าหากอ้ายนั่นเหมิดใจ
กะบอกให้น้อง..ได้ฮู้… แหน่
คนที่อ้ายเลิกแคร์สิได้ทำใจ
บอกน้องได้บ่เพราะหยัง อ้ายคือจั่งมาเปลี่ยนไป
หากอ้ายลำบากใจ น้องสิบ่รั้ง

บอกน้องแหน่ถือว่าหลูโตน
หัวใจคนที่มันฮักอ้าย
กะพอสิฮู้และเข้าใจ..ว่าอ้ายมีไผเข้ามา
แค่อยากฮู้ความจริงท่อนั้น
น้องเคยสำคัญกับอ้ายบ่ที่ผ่านมา
ถึงอ้ายสิลืมคำสัญญา
กะไปฮักกับเขาสา บ่ต้องมาสนใจ..

( ดนตรี )

ถ้าหากอ้ายนั่นเหมิดใจ
กะบอกให้น้อง..ได้ฮู้… แหน่
คนที่อ้ายเลิกแคร์สิได้ทำใจ
บอกน้องได้บ่เพราะหยัง อ้ายคือจั่งมาเปลี่ยนไป
หากอ้ายลำบากใจ น้องสิบ่รั้ง

บอกน้องแหน่ถือว่าหลูโตน
หัวใจคนที่มันฮักอ้าย
กะพอสิฮู้และเข้าใจ..ว่าอ้ายมีไผเข้ามา
แค่อยากฮู้ความจริงท่อนั้น
น้องเคยสำคัญกับอ้ายบ่ที่ผ่านมา
ถึงอ้ายสิลืมคำสัญญา
กะไปฮักกับเขาสา บ่ต้องมาสนใจ..

บอกน้องแหน่ถือว่าหลูโตน
หัวใจคนที่มันฮักอ้าย
กะพอสิฮู้และเข้าใจ..ว่าอ้ายมีไผเข้ามา
แค่อยากฮู้ความจริงท่อนั้น
น้องเคยสำคัญกับอ้ายบ่ที่ผ่านมา
ถึงอ้ายสิลืมคำสัญญา
กะไปฮักกับเขาสา บ่ต้องมาสนใจ..

กะไปฮักกับเขาสา บ่ต้องมาสนใจ..

มิวสิควิดีโอ แค่อยากฮู้ บุหลัน คชรมย์

เพลง : แค่อยากฮู้
ศิลปิน : บุหลัน คชรมย์
เรียบเรียง : นพคุณ มลีรัตน์
ติดต่องานแสดง : 0809934850
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend